Ακαδημία Αθηνών
Περίπου 20 υποτροφίες προσφέρει κάθε χρόνο η Ακαδημία Αθηνών από τα έσοδα των 26 κληροδοτημάτων και δωρεών που διαχειρίζεται. Τα ποσά που χορηγούνται είναι 450 ευρώ μηνιαίως για την Ελλάδα και 1.500 ευρώ για το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Τριακόσια ευρώ τον μήνα δίνονται για προπτυχιακές. Φέτος, όπως τόνισε στα «ΝΕΑ» η υπεύθυνη για τις υποτροφίες Ελένη Αρμένη, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων παρουσίασαν αύξηση κατά 20%-30%. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται κατά κανόνα με γραπτό διαγωνισμό, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που επιλέγονται άνευ διαγωνισμού, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», οι υποψήφιοι να μην έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος της ηλικίας τους.
Πληροφοριες
www.academyofathens.gr, τηλ. 210-3647.376
Ιδρυμα Λάτση
Βασική προϋπόθεση για τη λήψη υποτροφίας από το Ιδρυμα Λάτση είναι οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι Λυκείων του Νομού Ηλείας, στα οποία ολοκλήρωσαν και τις τρεις τάξεις. Το Ιδρυμα προσφέρει κάθε χρόνο 20 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές, 10 μεταπτυχιακές στο εσωτερικό και 5 για το εξωτερικό. Για τα μεταπτυχιακά εξωτερικού το Ιδρυμα χορηγεί 1.300 ευρώ μηνιαίως και για τα εσωτερικού 4.500 ευρώ ετησίως. Για τις προπτυχιακές σπουδές προσφέρεται στους υποτρόφους 3.200 ευρώ ετησίως. Αλλες προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας να είναι τουλάχιστον οκτώ (8), να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού εφόσον υπάρχει, για τα δύο τελευταία έτη να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000).
Ιδρυμα Μποδοσάκη
Εξήντα υποτροφίες προσφέρει κάθε χρόνο το Ιδρυμα Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές σε 10 επιστημονικούς τομείς (βιολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές - πληροφορική, περιβαλλοντικές επιστήμες, μαθηματικά - φυσική - χημεία - γεωπονία, ιατρική, αρχιτεκτονική, ναυπηγική, σπουδές για πολιτικούς μηχανικούς και χημικούς μηχανικούς). Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι να έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα για κάλυψη μεταπτυχιακών σπουδών, να μην είναι μεγαλύτεροι των 26 ετών, να έχουν βαθμό τουλάχιστον 8. Το ποσό για φοίτηση εντός Ελλάδας είναι 550 ευρώ τον μήνα (400 αν σπουδάζει σε πανεπιστήμιο που απέχει λιγότερο από 60 χλμ. από το σπίτι του), 750 ευρώ τον μήνα για όσους θα κάνουν μεταπτυχιακό στην Ευρώπη και 900 δολάρια τον μήνα για υποτρόφους στις ΗΠΑ.
Πληροφοριες
http://www.bodossaki.gr, τηλ. 210-3237.973
Ιδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης
Περισσότερες από 130 υποτροφίες δίνει κάθε χρόνο το Ιδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης σε Ελληνες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, εντός και εκτός της χώρας μας. Από το 1978, όταν και άρχισε τα προγράμματα υποτροφίας, έχει χορηγήσει περισσότερες από 4.500, η συνολική δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια.
Πληροφοριες
www.onassis.gr τηλ. 210-3713.052 (υποτροφίες εξωτερικού)
Τηλ. 210-3713.055 (υποτροφίες εσωτερικού)
Πρεσβεία της Γαλλίας
στην Ελλάδα - Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Δέκα έως δεκαπέντε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία προσφέρει η γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Πρόκειται για το πρόγραμμα υποτροφιών «VRIκα!». Από το 2004 έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από εκατό έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας. Δέκα ώς δεκαπέντε είναι οι υποτροφίες που προσφέρονται κάθε χρόνο. Το ποσό που χορηγείται στους νέους είναι περίπου 800 ευρώ τον μήνα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από τις αρχές Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου.
Πληροφοριες
www.ifa.gr τηλ. 210-3398.600
Ιδρυμα Ευγενίδου
Εννιά ή 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές αποκλειστικά σε αποφοίτους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χορηγεί το Ιδρυμα Ευγενίδου. Το ποσό που δίνεται στους νέους για έναν χρόνο είναι 5.500 δολάρια Αμερικής για σπουδές στο εσωτερικό και 11.000 δολάρια Αμερικής για σπουδές στο εξωτερικό.
Για τη χορήγηση της υποτροφίας ο υποψήφιος πρέπει να έχει βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 και να είναι οικονομικά αδύναμος. Οι υποτροφίες προκηρύσσονται συνήθως τον Μάιο. Στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις και στο τέλος του ίδιου μήνα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.
Πληροφοριες
http://www.eugenfound.edu.gr, τηλ. 210-9469.600
Ιδρυμα Γεωργίου
και Βικτωρίας Καρέλλια
Δώδεκα υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και 30 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Ιδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλλια. Οι υποτροφίες για την Ελλάδα είναι ύψους 5.000 ευρώ η κάθε μία και για το εξωτερικό ύψους 20.000 ευρώ η κάθε μία. Αφορούν τους κλάδους των ναυτιλιακών, της διοίκησης επιχειρήσεων, της δημόσιας διοίκησης, της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, της αγροτικής οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 10/6/2013.
Πληροφοριες
www.kareliafoundation.org.gr τηλ.: 210 3318074
Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό που σχετίζονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό χορηγεί κάθε χρόνο το Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Το ποσό που δίνεται στους νέους είναι 1.500 ευρώ τον μήνα.
Πληροφοριες
www.goulandris.gr τηλ. 210-7252.895 - 6
Ιδρυμα Fulbright
Το Ιδρυμα Fulbright χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς για σπουδές, διαλέξεις και έρευνα στην Αμερική. Περίπου 15-20 είναι οι υποτροφίες που δίνονται κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές. Αλλες πέντε προσφέρονται σε επιστήμονες-ερευνητές για έρευνα σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και 4 σε καλλιτέχνες. Οι υποτροφίες σε καλλιτέχνες δεν οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου (π.χ. μεταπτυχιακού). Είναι πρόγραμμα για καλλιτέχνες σχεδιασμένο ειδικά για υποψηφίους που επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να παρακολουθήσουν μαθήματα σε σχέση με την τέχνη τους. Η υποτροφία περιλαμβάνει χρηματικό ποσό 18.000 δολαρίων για έναν χρόνο, το αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή και περιορισμένη ασφάλεια υγείας και ατυχημάτων. Οι υπότροφοι, όπως τονίζεται από το Ιδρυμα, επιλέγονται με βάση τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιδόσεις, τον χαρακτήρα τους, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τις ηγετικές τους ικανότητες. Η επιλογή γίνεται από εθνικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ιδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.
Πληροφοριες
www.fulbright.gr τηλ. 210-7241.811
Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Τις 25 φτάνουν κατά μέσον όρο οι υποτροφίες που προσφέρει κάθε χρόνο το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη για μεταπτυχιακά στους τομείς των ανθρωπιστικών - κοινωνικών επιστημών, στην ιατρική, τις φυσικές και βιολογικές επιστήμες, καθώς και στις τεχνολογικές. Φέτος δε, όπως τονίζεται από το Ιδρυμα, το ενδιαφέρον για τις υποτροφίες που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Οι αιτήσεις ήταν σχεδόν διπλάσιες. Από 60 πέρυσι έφτασαν τις 115. Το ποσό της υποτροφίας για το εξωτερικό ανέρχεται στις 9.000 ευρώ ετησίως και στο εσωτερικό τις 3.000 ευρώ ετησίως. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη χορήγηση υποτροφίας: να είναι Ελληνες, να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8,5, να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, να μην έχουν επαρκή οικονομικά μέσα για τις σπουδές.
Πληροφοριες
www.lilianvoudouri.gr, τηλ. 210-3224.127
Ακολουθήστε τα ΝΕΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στα ΝΕΑ