Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Nutriart (πρώην Κατσέλης - Αλλατίνη) κατά 62,8 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεών της έναντι των δανειστριών τραπεζών της ενέκρινε η γενική συνέλευση της εταιρείας. Η αύξηση με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων εντάσσεται στη συμφωνία χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που υπέγραψε πρόσφατα η εταιρεία με τους πιστωτές της και τον βασικό μέτοχό της Tinola Holding (οικογένεια Δαυίδ).