Μια σειρά δικαιωμάτων, αγνώστων στους περισσοτέρους, απορρέουν, για παράδειγμα, για όσους χρησιμοποιούν τα πλοία (Ν. 3709/2008), όπου οι περιπτώσεις-παραλλαγές της «στραβής» είναι ουκ ολίγες. Πιο αναλυτικά και ανά περίπτωση ο ταξιδιώτης δικαιούται:

Ακύρωση - τροποποίηση του εισιτηρίου
εκ μέρους του επιβάτη
Επιστροφή του αντιτίμου:
- σε ποσοστό 50%, εφόσον επιστρέψει το εισιτήριο έως και 12 ώρες πριν από τον απόπλου,
- κατά 75%, αν το επιστρέψει έως και 7 ημέρες νωρίτερα,
- ολόκληρου, αν το επιστρέψει έως και 14 ημέρες πριν ή αν -ανεξαρτήτως ειδοποίησης από τον μεταφορέα - αδυνατεί να ταξιδέψει για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται εγγράφως.
- Τροποποίηση του εισιτηρίου, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι έως και 24 ώρες πριν από τον απόπλου. Αν η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, δεν δικαιούται τη διαφορά.

Καθυστέρηση απόπλου λόγω βλάβης ή γενικά
με ευθύνη του πλοίου
- Επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου και του οχήματος.
- Διαμονή στο πλοίο καθ' όλη την καθυστέρηση και προώθηση με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο πλοίο με μέριμνα του πλοιοκτήτη.
- Τροφή, εφόσον η καθυστέρηση ξεπερνά τις 4 ώρες, ή κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, αν ο αναμενόμενος χρόνος είναι η επόμενη ημέρα και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες.
- Το 25% ή 50% του ναύλου σε περίπτωση προώθησης με το ίδιο ή άλλο πλοίο με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ή 6 ώρες, αντίστοιχα.
- Αποζημίωση διπλάσια του ναύλου, καθώς και τον ναύλο οχήματος, σε περίπτωση μη προώθησης εντός 24 ωρών.

Καθυστέρηση στη
διάρκεια του ταξιδιού
λόγω βλάβης ή
με ευθύνη του πλοίου
- Επιστροφή του ναύλου επιβάτη - οχήματος για το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής.
-Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στον προορισμό πέραν των 3 ή 6 ωρών, επιστροφή του 25% ή 50% του ναύλου, αντίστοιχα.

Διακοπή ταξιδιού σε ενδιάμεσο λιμάνι λόγω βλάβης ή με ευθύνη του πλοίου
- Αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη.
- Επιστροφή του 25% ή 50% του ναύλου για καθυστερημένη άφιξη στον προορισμό πέραν των 3 ή 6 ωρών, αντίστοιχα.
- Τροφή και κατάλυμα στην περίπτωση που η αναχώρηση είναι την επόμενη ημέρα και μεσολαβούν 6 ώρες.

Απώλεια ανταπόκρισης λόγω βλάβης ή με ευθύνη του πλοίου
- Προώθηση στον προορισμό με μέριμνα του μεταφορέα.
- Τροφή και κατάλυμα στο λιμάνι ανταπόκρισης, εάν επίκειται αναχώρηση την επόμενη ημέρα και μεσολαβούν 6 ώρες.

Απαγόρευση απόπλου
λόγω καιρικών συνθηκών
- Ακύρωση του εισιτηρίου και επιστροφή του ναύλου.
- Τροποποίηση του εισιτηρίου ως προς την ημερομηνία του ταξιδιού.
- Διαμονή στο πλοίο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, σύμφωνα με την κρίση του πλοιάρχου.

Ακύρωση ταξιδιού
- Με υπαιτιότητα του μεταφορέα: αποζημίωση για κάθε ζημιά, εκτός αν ενημερώθηκε από τον μεταφορέα μία εβδομάδα πριν από την αναχώρηση και του επεστράφη το αντίτιμο του εισιτηρίου ή αν ενημερώθηκε 12 ώρες νωρίτερα και προωθήθηκε με άλλο μέσο εντός 12 ωρών.
- Λόγω βλάβης του πλοίου:
- Προώθηση με άλλο πλοίο εντός 24 ωρών.
- Αποζημίωση διπλάσια του ναύλου σε περίπτωση μη προώθησης ούτε στο διάστημα αυτό με υπαιτιότητα του μεταφορέα.
-Ακύρωση του εισιτηρίου ή τροφή και κατάλυμα.

Αρνηση επιβίβασης υπεράριθμων επιβατών
- Αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου.
- Μεταφορά στον προορισμό, τροφή, κατάλυμα και αποζημίωση ίση με την αξία του ναύλου.

Διαφορά στη θέση ή στον τύπο καμπίνας
- Επιστροφή στο διπλάσιο της αξίας του ναύλου.
- Ταξίδι σε θέση κατώτερη, με επιστροφή του διπλάσιου της διαφοράς.
- Ταξίδι σε ανώτερη θέση χωρίς πληρωμή της διαφοράς - ή με καταβολή της μισής επιπλέον αξίας του εισιτηρίου, αν ζητήσει τη θέση αυτή ο ίδιος ο επιβάτης.

Αποσκευές
- Αποζημίωση για φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, μόνο αν έχουν παραδοθεί για φύλαξη και έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από