Τη βεβαιότητα ότι και οι δύο πίνακες ζωγραφικής που αγόρασε ο εφοπλιστής Διαμαντίδης σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's είναι γνήσια διατυπώνει στην πραγματογνωμοσύνη που υπογράφει ο επίκουρος καθηγητής Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάνος Στεφανίδης. Συγκεκριμένα, από τη δική του πλευρά, αφού εξέτασε τα δεδομένα, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Στην έρευνα που προέβην διαπίστωσα από πλευράς ιδιοκτησίας πως το έργο ανήκε στην κληρονομιά του Ν.Γ. Παρθένη, γιου του ζωγράφου, και από εκεί κατέληξε στον οίκο Sotheby's μέσα από δύο ενδιάμεσους ιδιοκτήτες. Επ' αυτών δεν έχω ούτε μία αμφιβολία και είναι γεγονότα που θα αποδειχθούν, όπως πιστεύω, από τη δικαστική έρευνα».