Ελέγχους σε τρία ιατρεία, δύο οδοντιάτρων και ενός χειρουργού - γυναικολόγου, διενήργησαν αστυνομικοί και εις βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για τη μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και άλλες συναφείς φορολογικές παραβάσεις. Οι έλεγχοι έγιναν ύστερα από καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο 11012.