ΕΝΤΟΣ του Ιανουαρίου θα αρχίσει η αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στους περίπου 5,5 εκατ. φορολογουμένους. Από αυτούς περισσότεροι από 200.000 δεν θα χρειαστεί να αναγράψουν στη φορολογική τους δήλωση τα στοιχεία των εισοδημάτων τους, αφού θα είναι προσυμπληρωμένα από την Εφορία. Στο υπουργείο Οικονομικών έχει αρχίσει η εκτύπωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες φέρουν τρεις αλλαγές σε σχέση αυτές που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι το 2006. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία της μισθοδοσίας των μισθωτών του Δημοσίου και των συνταξιούχων και πρόκειται φέτος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του εγχειρήματος της προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων. Ενώ πέρυσι έλαβαν προσυμπληρωμένη τη φορολογική τους δήλωση περίπου 20.000 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, φέτος το μέτρο της προσυμπλήρωσης πρόκειται να επεκταθεί σε περισσότερους από 200.000 μισθωτούς και συνταξιούχους.

Στη φορολογική δήλωση που θα λάβουν, θα είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί που αφορούν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, καθώς και οι κωδικοί που αφορούν τον φόρο που παρακρατήθηκε και τον φόρο που αναλογεί. Επίσης, σε ορισμένες φορολογικές δηλώσεις θα έχουν προσυμπληρωθεί πιλοτικά και ορισμένοι κωδικοί που αφορούν δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι. Απάλειψη κωδικών
Παράλληλα, οι φετινές φορολογικές δηλώσεις θα διαφέρουν σε σχέση με τις περυσινές σε τρία σημεία. Συγκεκριμένα, από τη νέα φορολογική δήλωση θα έχουν απαλειφθεί:

● Οι κωδικοί 067-068 από τον πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης, στον οποίο δηλώνονται οι δαπάνες του φορολογουμένου. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί που απαλείφονται αφορούν τις δαπάνες του φορολογουμένου για την αγορά μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία διακρατήθηκαν τρία χρόνια πριν από την πώλησή τους.

● Οι κωδικοί 057-058, επίσης από τον πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης.

Στους συγκεκριμένους κωδικούς δηλωνόταν η αξία των ακινήτων που ο φορολογούμενος δώρισε στην εταιρεία Αθήνα 2004, η οποία δεν υφίσταται πλέον. ● Οι κωδικοί 741-742 από τον πίνακα 4Ε της φορολογικής δήλωσης, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από ενοίκια. Στους συγκεκριμένους κωδικούς που καταργούνται, οι φορολογούμενοι δήλωναν εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων στην εταιρεία Αθήνα 2004.