1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΑΛΑΜΠΡΑ. 2ος ΚΑΛΑΣΙΝΙ. 3ος ΒΑΛΕΣΣΙΑ. 4ος ΕΥΡΩΠΗ.
ΓΚΑΝΙΑΝ: 4,93. ΠΛΑΣΕ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΔΙΔΥΜΟ: 1X5=8,08. ΦΟΡΚΑΣΤ: 1X5=20,51. ΤΡΙΟ:
1X3X5=33,34. ΤΡΙΚΑΣΤ: 1X5X3=247,68. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 1X5X3X4=784,55.


2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΑΙΓΕΥΣ. 2ος ΕΞΑΝΤΑΣ. 3ος ΠΥΡΓΟΣ. ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,08. ΠΛΑΣΕ:
0,73-0,71. ΔΙΔΥΜΟ: 1X2=1,16. ΦΟΡΚΑΣΤ: 1X2=2,73. ΣΥΝΘΕΤΟ: 1X1=24,02. ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 1X5X1X2=28,06. ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ: 1X5X1X2=210,56. ΤΡΙΟ: 1X2X3=3,97.
ΤΡΙΚΑΣΤ: 1X2X3=9,82. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.


* Ο ίππος νο6 ΜΙΝΟΤΟΡ διεγράφη.


3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ. 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΛΗΣ. 3ος ΟΜΝΙΦΕΡ.
ΓΟΥΕΪ. 4ος ΑΘΗΝΙΠΠΟΣ. ΓΚΑΝΙΑΝ: 4,10. ΠΛΑΣΕ: 3,57-1,04. ΔΙΔΥΜΟ: 4X6=9,39.
ΦΟΡΚΑΣΤ: 6X4=20,22. ΣΥΝΘΕΤΟ: 1X6=13,07. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 1X2X4X6=34,44. ΣΥΝΘ.
ΦΟΡΚΑΣΤ: 1X2X6X4=146,25. ΤΡΙΟ: 4X6X7=46,36. ΤΡΙΚΑΣΤ: 6X4X7=332,36. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
6X4X7X1=1.049,61.


4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΗΓΕΤΗΣ TEPZ. 2ος INTIAN ΜΠΟΫ. 3ος ΞΙΦΙΑΣ. 4ος ΝΕΜΠΟΥΛ.
ΓΟΥΕΪ. ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,20. ΠΛΑΣΕ: 0,77-1,49. ΔΙΔΥΜΟ: 2X3=2,97. ΦΟΡΚΑΣΤ: 2X3=5,11.
ΣΥΝΘΕΤΟ: 6X2=15,74. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 4X6X2X3=72,42. ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ:
6X4X2X3=265,90. ΤΡΙΟ: 2X3X8=5,70. ΤΡΙΚΑΣΤ: 2X3X8=23,00. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
2X3X8X4=63,27.


5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΜΠΙΛ ΔΕ ΚΙΝΓΚ. 2ος ΔΕΙΝΟΣ. 3ος ΦΡΥΝΙΧΟΣ. 4ος ΚΗΠ IT
ΓΚΟΪΝΓΚ. ΓΚΑΝΙΑΝ: 2,23. ΠΛΑΣΕ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΔΙΔΥΜΟ: 3X6=2,73. ΦΟΡΚΑΣΤ: 6X3=8,35.
ΣΥΝΘΕΤΟ: 2X6=5,93. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 2X3X3X6=10,17. ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ:
2X3X6X3=68,99. ΤΡΙΟ: 3X6X8=6,79. ΤΡΙΚΑΣΤ: 6X3X8=51,96. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
6X3X8X5=121,40.


6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΠΑΡΘΟΣ. 2ος ΝΤΟΥ ΓΙΟΡ ΘΙΝΓΚ. 3ος ΓΚΛΑΜΟΥΡ ΣΤΟΡΥ.
ΓΚΑΝΙΑΝ: 5,53. ΠΛΑΣΕ: 1,82-0,68. ΔΙΔΥΜΟ: 3X4=6,46. ΦΟΡΚΑΣΤ: 4X3=22,89.
ΣΥΝΘΕΤΟ: 6X4=57,16. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 3X6X3X4=32,19. ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ:
6X3X4X3=522,48. ΤΡΙΟ: 1X3X4=5,52. ΤΡΙΚΑΣΤ: 4X3X1=69,83.


7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 2ος ΜΕΡΑΚΛΗΣ. 3ος ΤΖΩΡΤΖ ΟΙΚΟΝ. 4ος ΝΑΓΚΕΤ
ΓΟΥΕΪ. ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,01. ΠΛΑΣΕ: 0,67-1,01. ΔΙΔΥΜΟ: 4X7=1,77. ΦΟΡΚΑΣΤ: 7X4=3,26.
ΣΥΝΘΕΤΟ: 4X7=17,44. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 3X4X4X7=23,14. ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ:
4X3X7X4=221,92. ΤΡΙΟ: 3X4X7=3,43. ΤΡΙΚΑΣΤ: 7X4X3=7,92. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
7X4X3X2=40,79.


8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ. 2ος ΣΥΛΛΑΣ. 3ος ΑΡΑΜΙΣ. 4ος-ΞΕΝΩΝ. ΓΚΑΝΙΑΝ:
5,08. ΠΛΑΣΕ: 1,60-1,95. ΔΙΔΥΜΟ: 6X8=17,34. ΦΟΡΚΑΣΤ: 8X6=25,88. ΣΥΝΘΕΤΟ:
7X8=14,69. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 4X7X6X8=92,68. ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ: 7X4X8X6=303,38. ΤΡΙΟ:
2X6X8=37,32. ΤΡΙΚΑΣΤ: 8X6X2=273,48. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 8X6X2X9=1.283,40.


9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΦΑΝΤΟΜΑΣ. 2ος ΔΟΝ ΤΖΩΝ TEPZ. 3ος ANNAPA. 4ος ΑΡΙΩΝ
(T.A.). ΜΕΔΙΚΟΣ (T.A.). ΓΚΑΝΙΑΝ: 3,52. ΠΛΑΣΕ: 2,24-0,60. ΔΙΔΥΜΟ: 3X8=5,74.
ΦΟΡΚΑΣΤ: 8X3=14,71. ΣΥΝΘΕΤΟ: 8X8=25,82. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 6X8X3X8=207,72. ΣΥΝΘ.
ΦΟΡΚΑΣΤ: 8X6X8X3=762,48. ΤΡΙΟ: 3X4X8=14,01. ΤΡΙΚΑΣΤ: 8X3X4=78,34. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
8X3X4X1=107,81. 8X3X4X2=121,79.


ΣΚΟΡ ΓΚΑΝΙΑΝ 4: 4X7X8X8=2.829,20.


ΣΚΟΡ ΓΚΑΝΙΑΝ 6: 1X6X2X6X4X7=12.861,84.


ΣΚΟΡ ΓΚΑΝΙΑΝ 9: TZAK ΠΟΤ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από