Σχεδόν σε καθημερινή βάση, κάνουμε επιλογές και παίρνουμε αποφάσεις κάτω από
συνθήκες αβεβαιότητας. Ως Στατιστική μπορούμε να ορίσουμε την επιστήμη που
αναλύει τυχαία ή αβέβαια φαινόμενα. Πιο απλά, Στατιστική είναι η επιστήμη που
ποσοτικοποιεί την αβεβαιότητα, δηλαδή τη μετατρέπει σε ένα νούμερο που
ονομάζεται «πιθανότητα». H «πιθανότητα» κυμαίνεται από το μηδέν (απίθανο
γεγονός) έως το ένα (βέβαιο γεγονός) και μας βοηθάει να καταλάβουμε το μέγεθος
της αβεβαιότητας και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις.


Τα τελευταία χρόνια, οι στατιστικές μέθοδοι έχουν εφαρμοσθεί σχεδόν σε όλες
τις επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων των επιστημών της Διοίκησης. Παραδείγματα
εφαρμογής στατιστικών τεχνικών στις επιστήμες της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι
η Οικονομετρία, οι έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών, οι έρευνες πεδίου
σε κοινωνικο-οικονομικές επιστήμες, οι μελέτες ψυχολογίας καταναλωτή και ο
στατιστικός έλεγχος ποιότητας.


ΓΙΑ TA ΣΤΕΛΕΧΗ


Γιατί, όμως, ένα διοικητικό στέλεχος πρέπει να γνωρίζει Στατιστική; Πρώτα απ'
όλα, για να μπορεί να παρουσιάσει και να περιγράψει σωστά μια επιχείρηση και
έναν οικονομικό ή επιχειρηματικό κλάδο. Επιπλέον, η σωστή γνώση των
στατιστικών μεθόδων βοηθάει:


1. Στην κατανόηση και στον έλεγχο της ορθότητας τεχνικών αναφορών και
δειγματοληπτικών μελετών που αφορούν την επιχείρηση.


2. Στον σχεδιασμό μελετών που οδηγούν σε συμπεράσματα για έναν πληθυσμό
βασισμένο σε δείγμα (για παράδειγμα, όσον αφορά τη βελτίωση ή την προώθηση
ενός προϊόντος στην αγορά).


3. Στον έλεγχο και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.


4. Στη δημιουργία στατιστικών υποδειγμάτων, που οδηγούν σε αξιόπιστες
προβλέψεις. Αυτές οι προβλέψεις είναι σημαντικές για κάθε εταιρεία, καθώς τη
βοηθούν να καταστρώσει αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές.


Αναλόγως με τον κλάδο με τον οποίον ασχολείται κάθε διοικητικό στέλεχος,
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και «εργαλεία» ποσοτικής ανάλυσης. Για
παράδειγμα, ένα υψηλά καταρτισμένο στέλεχος Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης θα
πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές μοντελοποίησης, Οικονομετρία, ανάλυση
χρονονοσειρών (δεδομένα σε χρονολογική σειρά - για παράδειγμα ημερήσια
δεδομένα Χρηματιστηρίου). Αντιθέτως, στελέχη Μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι
εξοικειωμένα με μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μελέτες πεδίου που
αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσης για τη συμπεριφορά του καταναλωτή.


H EPMHNEIA ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


Γενικά, σε όλες τις επιστήμες ενδιαφερόμαστε να περιγράψουμε, να καταλάβουμε
και να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά ενός πληθυσμού (για παράδειγμα, των πελατών
ενός καταστήματος). Τον πληθυσμό τον περιγράφουμε με τη χρήση ορισμένων
περιληπτικών και χαρακτηριστικών παραμέτρων. Συνήθως, είναι ανέφικτο (από
άποψη χρόνου και κόστους) να εντοπίσουμε όλα τα άτομα του πληθυσμού. Γι' αυτό,
καταγράφουμε τη συμπεριφορά ενός τμήματος του πληθυσμού, το οποίο ονομάζουμε
«δείγμα». H εκτίμηση αυτών των παραμέτρων του πληθυσμού γίνεται με τη χρήση
δεικτών του δείγματος, οι οποίοι ονομάζονται Στατιστικοί Δειγματικοί Δείκτες.


Από το «δείγμα» συλλέγουμε όλες τις επιθυμητές πληροφορίες μέσω
ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες των ερωτηματολογίων
κωδικοποιούνται και εισάγονται σε ένα πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης (π.χ.
SPSS ή Minitab). Μετά την εισαγωγή τους σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, τα δεδομένα
έχουν τη μορφή ενός πίνακα (ή υπολογιστικού φύλλου εργασίας παρόμοιου με το
Excel), του οποίου κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα ερωτηματολόγιο (δηλαδή άτομο
ή αντικείμενο μελέτης) και κάθε στήλη σε ένα ερώτημα ή χαρακτηριστικό του
ατόμου - αντικειμένου μελέτης που εξετάζουμε.


TA ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ο πίνακας έχει συνολικά τόσες γραμμές όσα και τα άτομα (ή αντικείμενα) που
συμμετέχουν στο «δείγμα» (Μέγεθος Δείγματος) και τόσες στήλες όσα τα
χαρακτηριστικά των ατόμων που καταγράφουμε, που ονομάζονται «μεταβλητές». Το
σύνολο των στοιχείων του «δείγματος» που καταγράφονται, ονομάζονται
«δεδομένα». Τα «δεδομένα» αποτελούν την πρώτη και ακατέργαστη ύλη για μια
δημοσκόπηση ή μία δειγματοληπτική έρευνα. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για
τη μέτρηση της απόδοσης μιας υπηρεσίας ή διαδικασίας, για την αξιολόγηση και
διαμόρφωση εναλλακτικών τρόπων επιχειρηματικής δράσης, για την περιγραφή
αιτιολογικών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών, για επιτυχημένες προβλέψεις ή, απλά,
για να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας.


TipsH Στατιστική...είναι η επιστήμη που αναλύει τυχαία ή αβέβαια φαινόμενα. Πιο απλά, είναι η
επιστήμη που ποσοτικοποιεί την αβεβαιότητα και τη μετατρέπει σε ένα νούμερο
που ονομάζεται «πιθανότητα»

Ακολουθήστε τα ΝΕΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στα ΝΕΑ