Με την ίδρυση δύο νέων Πανεπιστημίων (Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και
Δυτικής Μακεδονίας) και δέκα νέων Τμημάτων ο αριθμός των Πανεπιστημίων φτάνει
τα 21 και ο αριθμός των Τμημάτων AEI που θα βρουν οι φετινοί υποψήφιοι στο
Μηχανογραφικό τους Δελτίο τα 255.


Στους πίνακες μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του αριθμού των Τμημάτων της
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Από 175 τμήματα το 1993 περάσαμε στα
255 το 2004, έχουμε δηλαδή τα τελευταία έντεκα χρόνια αύξηση της τάξης περίπου
του 45%.


Τέλος, η γεωγραφική διασπορά των Πανεπιστημίων και των Τμημάτων τους είναι
μεγάλη: Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν Τμήμα AEI σε 35 περιοχές της χώρας
μας.
Οι πόλεις των... επιστημώνΝομική μπορεί να σπουδάσει κανείς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην
Κομοτηνή. Για τη φιλολογία οι "γεωγραφικές επιλογές" διευρύνονται. Εκτός από
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν η Πάτρα, τα Ιωάννινα, το Ρέθυμνο και η
Κομοτηνή. Ακόμη περισσότερες είναι οι πόλεις που "θεραπεύουν" την Ιστορία και
την Αρχαιολογία: η Αθήνα, φυσικά, η Κομοτηνή και η Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια
Ελλάδα, τα Ιωάννινα και ο Βόλος για την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, η Κέρκυρα, το
Ρέθυμνο και η Καλαμάτα.


Πέντε είναι οι πόλεις του Θεάτρου και της Μουσικής. H Αθήνα και η Θεσσαλονίκη,
που προσφέρουν και μουσικές και θεατρικές σπουδές, η Πάτρα και το Ναύπλιο
(Θεατρικών Σπουδών) και η Κέρκυρα (Μουσικών Σπουδών).


Για να σπουδάσει κάποιος Φυσική Αγωγή πρέπει να πάρει απόφαση ότι θα περάσει
το "αυλάκι". Εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, υποψήφιους γυμναστές
"εισάγουν και εξάγουν" τα Τρίκαλα, οι Σέρρες και η Κομοτηνή.


Για να κάνει κάποιος Πανεπιστημιακές Σπουδές στις βασικές Ευρωπαϊκές Γλώσσες
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά) πρέπει να πάει στην Αθήνα,
στη Θεσσαλονίκη ή στην Κέρκυρα ενώ αν θέλει να μάθει τη Ρωσική, την Τουρκική ή
την Αραβική πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη (Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών), στη
Φλώρινα (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών), στη Ρόδο (Τμήμα
Μεσογειακών Σπουδών) ή στην Αθήνα (Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Αθήνας).


Αν όμως έχει βάλει σκοπό το "δασκαλίκι", τότε μπορεί να διαλέξει πόλη βάζοντας
το "δάκτυλο στον χάρτη" με κλειστά τα μάτια, καθώς εκτός από τα Ιόνια Νησιά
δεν υπάρχει γεωγραφικό διαμέρισμα (Περιφέρεια) που να μη διαθέτει Παιδαγωγικά
Τμήματα Δασκάλων ή Νηπιαγωγών: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Βόλος,
Πάτρα, Ιωάννινα, Φλώρινα, Ρέθυμνο, Ρόδος.


Αρκετές επιλογές πόλεων έχουν και οι υποψήφιοι ιατροί, καθώς όπου και να
βρίσκονται έχουν σε απόσταση 200-250 χιλιομέτρων πόλη που διαθέτει Ιατρική
Σχολή: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ιωάννινα, Ηράκλειο.


Παράλληλα, υπάρχουν ορισμένες επιστήμες τις οποίες οι υποψήφιοι στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να τις "συναντήσουν" μόνο σε μια περιοχή, π.χ.
όποιος θέλει να σπουδάσει Αρχειονομία και Βιβλιοθηκονομία πρέπει να πάει στην
Κέρκυρα, Επιστήμες Θαλάσσης στη Μυτιλήνη και το ίδιο πρέπει να κάνει όποιος
ενδιαφέρεται για το Περιβάλλον. Όποιος ενδιαφέρεται για τη Διαιτολογία και
Διατροφή πρέπει να πάει στην Αθήνα (Χαροκόπειο), για τη Βιοχημεία και
Βιοτεχνολογία στη Λάρισα, και για την Αεροναυπηγική στην Πάτρα.


Ορισμένες πόλεις έχουν "πολιτογραφηθεί" ως περιοχές ενός "είδους" σπουδών: η
Ρόδος των Παιδαγωγικών, το Ρέθυμνο των Φιλολογικών, τα Χανιά των Πολυτεχνικών,
η Κομοτηνή των Νομικών, η Ξάνθη των Μηχανικών, τα Ιωάννινα των Ανθρωπιστικών
Σπουδών, η Κέρκυρα των Μουσικών Σπουδών και των Ξένων Γλωσσών.


Για την Πληροφορική και τις Επιστήμες των H/Y υπάρχουν οι περισσότερες
επιλογές τουλάχιστον για την πόλη. Βεβαίως στην Αθήνα και στον Πειραιά, στη
Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στο Ηράκλειο, στη Σάμο, στην Ξάνθη, στα Χανιά, στην
Πάτρα, στον Βόλο, στην Τρίπολη και από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2004-05) στην
Κέρκυρα.
Το «who is who» των δύο νέων Πανεπιστημίων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 οι διαδικασίες
μεταφοράς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργούν σήμερα ως παραρτήματά του στη
Φλώρινα (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
και Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών) και στην Κοζάνη (Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων).


Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
αναμένεται να υποβάλει μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 στο ΥΠΕΠΘ την
ολοκληρωμένη πρότασή της για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Καταρχήν
πάντως, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο δεν προβλέπει λειτουργία νέου Τμήματος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο
προβλέπει τη λειτουργία ενός Τμήματος στη Λαμία κατά το ακαδημαϊκό έτος
2004-2005, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου θα καθοριστεί το αμέσως επόμενο
διάστημα από τη Διοικούσα Επιτροπή έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στο
μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων.


Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία Τμήματος στον Νομό Βοιωτίας, υπενθυμίζεται ότι,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, η δημιουργία του θα
έχει τη μορφή μίας δορυφορικής μονάδας που θα αναπτυχθεί σε στενή οργανική
σύνδεση με συγγενείς μονάδες που θα λειτουργούν ήδη στην έδρα του Ιδρύματος
και θα έχει, λόγω μικρής απόστασης, πλήρη υποστήριξη από τον κεντρικό
διοικητικό μηχανισμό του Ιδρύματος. Τούτο σημαίνει δηλαδή ότι η λειτουργία
Τμήματος στον Νομό Βοιωτίας συναρτάται με τη συνολική ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα πρέπει και να μπορεί να στηριχτεί από τον
κεντρικό διοικητικό μηχανισμό του Ιδρύματος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από