Οι υποτροφίες στην Ελλάδα διακρίνονται σε κρατικές και ιδιωτικές. Οι
προϋποθέσεις και η διάρκειά τους ποικίλλουν και εξαρτώνται κυρίως από τον
φορέα που τις προσφέρει και το επίπεδο σπουδών.
Εκτός από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υπάρχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς που χορηγούν εκατοντάδες υποτροφίες για μαθητές, φοιτητές, πτυχιούχους
και μεταπτυχιακούς και είναι οι εξής:


ΙΔΡΥΜΑ A.Σ. ΩΝΑΣΗΣ


H προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών καλύπτει όλους τους κλάδους θετικών
και θεωρητικών επιστημών και καλών τεχνών. H ελληνική ιθαγένεια είναι βασική
και απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ η ηλικία του υποψηφίου κρίνεται κατά περίπτωση.
Ο βαθμός πτυχίου που απαιτείται είναι το 8, ενώ ως τόπος σπουδών μπορεί να
είναι οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.


H ετήσια προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών γνωστοποιείται με ειδική καταχώρηση
στον Τύπο.


Οι προτάσεις για την επιλογή των υποψηφίων έχουν ανατεθεί από το Ίδρυμα σε
ειδικές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν καθηγητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες
και άλλες προσωπικότητες της επιστημονικής, πολιτισμικής, οικονομικής,
κοινωνικής και αθλητικής ζωής του τόπου. Οι υποτροφίες που προσφέρονται κάθε
χρόνο ξεπερνούν τις 120 και το ύψος της μηνιαίας χορηγίας προσαυξάνεται κατά
περίπτωση, ανάλογα με τη χώρα σπουδών, την οικονομική κατάσταση του υποτρόφου
και της οικογενείας του. H ετήσια προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών
γνωστοποιείται με ειδική καταχώρηση στον Τύπο.


Πληροφορίες: Αισχίνου 7, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 210-3713.000, Fax:
210-3713.013, URL: http:
//www.onassis.gr/
email: pubrel@onassis.gr


Ίδρυμα Fulbright


Αμερικανικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε
αποφοίτους ελληνικών Πανεπιστημίων. Πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του,
γερουσιαστή Ουίλιαμ Φουλμπράιτ. Λειτουργεί από το 1946, συνεισφέροντας σε
ανταλλαγές φοιτητών. Σκοπός του, όπως αναφέρεται στο επίσημο site, είναι να
διευρύνει την αμοιβαία συνεννόηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τα υπόλοιπα κράτη της
Γης. Το πρόγραμμα υποτροφιών του έχει τεθεί σε ισχύ σε περισσότερες από 130
χώρες.


Πληροφορίες: Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα URL: http: //www.theasis.gr/fulbright/
Τηλ.: 210-7241.811-2, 210-7292.023, 210-7292.041, Fax: 210-7226.510, Ελ.
Βενιζέλου 4, 546 24 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310-242.904 Fax: 2310-257.410


Ίδρυμα Λάτση


Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών στην Ελλάδα. Για να διεκδικήσει
κάποιος μια υποτροφία του ιδρύματος, προϋπόθεση είναι να κατάγεται από τον
Νομό Ηλείας. Όσοι από τους σπουδαστές πάρουν πτυχίο με τον βαθμό που
απαιτείται και πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο, το ίδρυμα Λάτση
προσφέρει 45 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και δύο για σπουδές στο
εξωτερικό.


Πληροφορίες: Όθωνος 8-10, Σύνταγμα Τηλ. 210-3220.505


Πρόγραμμα Erasmus


Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσφέρει δυνατότητα σπουδών στο
εξωτερικό μέσω ανταλλαγής φοιτητών. Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν
γραφτεί σε κάποια σχολή και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των
σπουδών τους. Προορισμοί του Erasmus είναι όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, καθώς και άλλες όπως η Κύπρος, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία
κ.ά.


Πληροφορίες: URL: http: //www.europa.eu.int/comm/education/erasmus/answers.html


Πρόγραμμα Sylff


Στόχος του είναι η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές κοινωνικών
και ανθρωπιστικών σπουδών για συνέχιση των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών ή σε κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού. Προϋποθέσεις για διεκδίκηση μιας
υποτροφίας αποτελούν ο βαθμός πτυχίου, η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου,
το συγγραφικό του έργο, αν υπάρχει, καθώς και οι ηγετικές του ικανότητες.
Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα άλλη υποτροφία και να μην
εργάζεται με πλήρη απασχόληση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οφείλει
να παραχωρήσει συνέντευξη.


Πληροφορίες: URL: http: //www.interel.uoa.gr/sasakawa-sylff/


Ίδρυμα Κόκκαλη


Εξέχουσα θέση στα προγράμματα υποτροφιών κατέχει το πρόγραμμα του Ιδρύματος
Κόκκαλη, που τα τελευταία χρόνια δίνει υποτροφίες σε σπουδαστές από όλα τα
Βαλκάνια για σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Harvard
στη Βοστώνη. Το πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες σπουδών, αλλά και ερευνητικών
υποτροφιών, στο καλύτερο Πανεπιστήμιο παγκοσμίως, με σκοπό την ενίσχυση των
δημοκρατικών θεσμών στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος του Ιδρύματος Κόκκαλη δημιουργούν την
πρώτη ύλη για τους αυριανούς ηγέτες στην περιοχή.


Πληροφορίες: URL: http: //www.ksg.harvard.edu/kokkalis/scholarships.html


«Έρασμος Κόσμος»


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Έρασμος Κόσμος» (Erasmus World) περιλαμβάνει, μέχρι
το 2008, την επιδότηση 250 «masters» ευρωπαϊκού επιπέδου, υποτροφίες για 4.200
φοιτητές και 1.000 καθηγητές από τρίτες χώρες, 4.000 φοιτητές και 800
καθηγητές από την Ευρώπη και προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα Πανεπιστήμια
της E.E. και ορισμένα υψηλού επιπέδου τρίτων χωρών, που θα επιτρέψει τη
δυνατότητα εκπαιδευτικών ανταλλαγών.


ΟΑΕΔ


Ο ΟΑΕΔ χορηγεί υποτροφίες για σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις
ΗΠΑ Οι όροι συμμετοχής καθορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη. Βασικές
προϋποθέσεις είναι ο βαθμός του πτυχίου (μεγαλύτερος του 7), η καλή γνώση της
γλώσσας σπουδών και το επίπεδο του οικογενειακού εισοδήματος.


Πληροφορίες: Εθνικής Αντιστάσεως 25, Άλιμος Τηλ. 210-9989.000


Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη


Κάθε χρόνο δίδονται υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με ελληνική
υπηκοότητα και άριστη γνώση της γλώσσας εργασίας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε όλους τους κλάδους. Συνήθως τον
Δεκέμβριο κάθε έτους βγαίνει η προκήρυξη για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Τα
τελευταία έτη δίδονται συνήθως 35 υποτροφίες για μεταπτυχιακά και 5 για την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.


Πληροφορίες: Νίκης 16, Σύνταγμα Τηλ. 210-3224.127


Ίδρυμα Μποδοσάκη


Οι υποτροφίες του ιδρύματος δίδονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και
το εξωτερικό σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους AEI για θετικές επιστήμες, όπως
π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Περιβαλλοντικές Επιστήμες κ.ά. H ελληνική
ιθαγένεια, η καλή γνώση της γλώσσας και ο βαθμός του πτυχίου (ορίζεται κάθε
φορά στην προκήρυξη) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.


Πληροφορίες: Λ. Αμαλίας 20, Αθήνα Τηλ. 210-3223.243


Ιερά Σύνοδος


Οι υποτροφίες χορηγούνται για καθαρά εκκλησιαστικούς σκοπούς, προς δημιουργία
στελεχών της εκκλησίας, είτε σε Έλληνες κληρικούς ή υποψήφιους κληρικούς για
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε σε αλλοδαπούς
ορθοδόξους ή και μη ορθοδόξους για Θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ιδιότητα κληρικού ή υποψήφιοι κληρικοί.


Πληροφορίες: Ιωάννου Γενναδίου 14 - Αθήνα


ΕΟΜΜΕΧ


Απαραίτητη η έγκριση της σχολής προέλευσης του υποψηφίου και ηλικία μέχρι 40
χρόνων. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κράτη-μέλη της E.E.


Πληροφορίες: Ξενίας 16 - Αθήνα, Τηλ. 210-7715.002-10


Υπουργείο Βιομηχανίας


Υποτροφίες στην Έρευνα και Τεχνολογία για διδακτορική διατριβή ή
μεταδιδακτορικό στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ» σε
Ερευνητές αναγνωρισμένης αξίας.


Πληροφορίες: Μεσογείων 14-18 Τηλ.: 210-6911.122


Υπουργείο Εργασίας


Χορηγεί υποτροφίες κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές.


Πληροφορίες: Εθν. Αντιστάσεως 8 - Τράχωνες Τηλ. 210- 9929.888


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών


Τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών,
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής
Αρχαιότητας, Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας, Ινστιτούτο Βιολογικών
Ερευνών και Βιοτεχνολογίας και Ινστιτούτο Οργανικής και φαρμακευτικής Χημείας)
προκηρύσσουν θέσεις για μεταπτυχιακούς υποτρόφους, προς εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής.


Πληροφορίες: Λεωφ. Βασ. Κων/νου 48 - Αθήνα Τηλ.: 210-7229.811-15


Γ.Γ. Αθλητισμού


Χορηγεί υποτροφίες κάθε χρόνο για αθλητές, φοιτητές και μαθητές. Οι φοιτητές
πρέπει να έχουν περάσει τα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων και οι μαθητές να
έχουν τον μέσον όρο που απαιτείται.


Πληροφορίες: Πανεπιστημίου 25 Τηλ.: 210-3294.178


Ευρωπαϊκή Ένωση


Χορηγεί υποτροφίες σε πτυχιούχους θετικών επιστημών στον Τομέα της Έρευνας και
Τεχνολογίας ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει γίνει προεγγραφή σε Πανεπιστήμιο του
εξωτερικού. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κράτη-μέλη της E.E.


Πληροφορίες: Βασιλίσσης Σοφίας 2 - Αθήνα Τηλ.: 210-7251.000


COSMOTE


Η COSMOTE προκηρύσσει κάθε χρόνο πρόγραμμα υποτροφιών για 10 πρωτοετείς
φοιτητές ελληνικών AEI όλων των κλάδων (10 υποτροφίες ύψους επτά χιλιάδων
ευρώ, η καθεμία για πτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ζητούν πληροφορίες και την παραλαβή των σχετικών εντύπων από τη Διεύθυνση
Δημοσίων Σχέσεων & MME της COSMOTE, τηλ.(210-6177.566, 210-6177.571,
210-6177.263) ή στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, στη διεύθυνση www.cosmote.gr e-mail: MediaRelations@cosmote.gr
και tspiliotis@cosmote.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από