Σε 75.000 ανέργους απευθύνονται τα νέα - ανανεωμένα - πρόγραμματα του
ΟΑΕΔ για το νέο έτος, ενώ σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη λειτουργία του
Οργανισμού, με στόχο την ευρύτερη παρέμβαση στην αγορά εργασίας και τη
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (γυναίκες,
άνεργοι μεγάλης ηλικίας και μακροχρονίως άνεργοι).


Οι σημαντικότερες αλλαγές στα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι οι παρακάτω:


1. Τα ποσά των επιδοτήσεων θα κλιμακώνονται αναλόγως με την ηλικία, το
φύλο και την κατάσταση του ανέργου. Για πρώτη φορά στα προγράμματα γίνεται
διάκριση και προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τους ανέργους σε «μειονεκτική
θέση». Το γενικό ποσό της ημερήσιας επιδότησης για όλους τους
προσλαμβανόμενους ανέργους ορίζεται στα 14 ευρώ. Οι προσλήψεις ανέργων σε
«μειονεκτική θέση» θα επιδοτούνται με 18 ευρώ ημερησίως.


2. Αλλάζει η διάρκεια της επιχορήγησης. Στα προγράμματα του 2004, η
επιχορήγηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι 18μηνη, με υποχρέωση
διατήρησης των προσληφθέντων για έξι επιπλέον μήνες. Για τις μεγάλες
επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων) η επιδότηση θα διαρκεί 24 μήνες και η
υποχρέωση διατήρησης επιπλέον 12 μήνες.


3. Καταργείται το όριο (οροφή) των επιδοτούμενων προσλήψεων που
δικαιούται να πραγματοποιήσει κάθε επιχείρηση. Μέχρι σήμερα, το όριο αυτό
συναρτάται με τον αριθμό των απασχολουμένων στην επιχείρηση.


3. Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Στα προγράμματα,
θα εντάσσονται και οι δημοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις.


4. Αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης των νέων ελεύθερων επαγγελματιών
από 7.400 σε 8.400 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν πλέον και
οι επιστημονικές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί.


5. Τίθενται σε λειτουργία τα 67 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) σε
όλη τη χώρα.


6. Αυξάνεται κατά 10%, από την 1.1.2004, το επίδομα της ανεργίας.


7. Επεκτείνεται η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας και στους ανέργους
που καθίστανται χήροι ή χήρες.


8. Από το νέο έτος θα δοθεί 20% μέση αύξηση στα οικογενειακά επιδόματα
που χορηγεί ο ΟΑΕΔ στους δικαιούχους εργαζομένους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από