Ακόμη πιο συνοπτικοί γίνονται οι έλεγχοι της Εφορίας με βάση τη συνάφεια στις
ανέλεγκτες υποθέσεις των παλαιότερων ετών, καθώς το υπουργείο Οικονομικών
κάνει αγώνα δρόμου για να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου, ώστε να
καλύψει τις υπερβάσεις του φετινού προϋπολογισμού και να στηρίξει τις
προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού του 2003. Οι έλεγχοι αυτοί επεκτείνονται
πλέον σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους
επαγγελματίες.


Το νέο καθεστώς ελέγχων εξπρές στις ανέλεγκτες υποθέσεις των ελεύθερων
επαγγελματιών και όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βιβλία Α' και Β'
Κατηγορίας ή χωρίς βιβλία, καθώς και στο σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών,
προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Φωτιάδη που δόθηκε
χθες στη δημοσιότητα. Το νέο καθεστώς ελέγχων θα ισχύσει από την ερχόμενη
εβδομάδα (20 Νοεμβρίου).


Με την απόφαση αυτή εντάσσονται στο καθεστώς των συνοπτικών ελέγχων με βάση τα
«αντικειμενικά» κριτήρια της συνάφειας ανεξαιρέτως όλες οι επιχειρήσεις και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Α' και Β' Κατηγορίας ή αυτές που δεν τηρούν
βιβλία. Παράλληλα, καταργούνται υφιστάμενες ελεγκτικές διαδικασίες,
προκειμένου να γίνουν πιο γρήγορα οι έλεγχοι, αφού πλέον θα πρέπει να ελεγχθεί
πολύ μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης, η
απόφαση εναρμονίζει το καθεστώς φορολογικών ελέγχων στο νέο πλαίσιο του
περιορισμού της φορολογικής μνήμης των επιχειρήσεων σε τρία έτη. Γι' αυτό,
όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι έλεγχοι στις ανέλεγκτες υποθέσεις θα
πραγματοποιούνται στις τρεις πιο πρόσφατες ελεγχόμενες χρήσεις ή στις δύο, αν
οι ανέλεγκτες χρήσεις είναι τρεις, και θα επεκτείνεται μόνο στις προηγούμενες
εφόσον εντοπίζονται παραβάσεις που αφορούν σε ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των
βιβλίων.


Τι θα ελέγχεται στις εμπορικές επιχειρήσεις


* Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων καθώς και στον κώδικα φορολογικών στοιχείων.


* Αν για όσους δεν τηρούν βιβλία πληρούνται οι προϋποθέσεις της απαλλαγής
καθώς και αν έχει μεταφερθεί σωστά το σύνολο της αξίας των αγορών και δαπανών
στα συμπληρωματικά στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.


* Αν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους για τον
προσδιορισμό των καθαρών κερδών.


* Αν για όσους τηρούν βιβλία Β' Κατηγορίας του ΚΒΣ το σύνολο των ακαθάριστων
εσόδων κάθε χρήσης με βάση τα δεδομένα των τηρούμενων φορολογικών ταμειακών
μηχανών συμφωνεί με το σύνολο των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων που έχουν
καταχωρισθεί στα τηρούμενα βιβλία.


* Αν είναι σωστά τα στοιχεία της απογραφής. Στην περίπτωση αυτή θα
πραγματοποιείται σε κάθε χρήση έλεγχος κλειστής αποθήκης υποχρεωτικά σε ένα
τουλάχιστον είδος επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδος ή την ποσότητα ή τη
συνολική αξία όταν η επιχείρηση κάνει αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις και όπου
είναι εφικτό στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει χονδρικές και λιανικές
πωλήσεις.


* Αν έχουν εγγραφεί σωστά οι δαπάνες στα βιβλία. Για όσους τηρούν βιβλία Β'
Κατηγορίας θα ελέγχεται κάθε δαπάνη που υπερβαίνει τις 100.000 δρχ. όταν
πρόκειται για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα καθώς
και επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών.


* Αν τα καθαρά κέρδη που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α' ή
Β' Κατηγορίας ή αυτές που δεν τηρούν βρίσκονται σε συνάφεια με το άθροισμα των
τεσσάρων κριτηρίων που έχει θεσπίσει το υπουργείο Οικονομικών με την απόφαση
για τη συνάφεια (κόστος πωληθέντων, πραγματικές δαπάνες, αποσβέσεις και
περιθώριο κέρδους με βάση τον μοναδικό συντελεστή).


Τι θα ελέγχεται στους ελεύθερους επαγγελματίες


* Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων.


* Αν για τις χρήσεις 1993 και τις επόμενες έγινε ορθή μεταφορά των δεδομένων
στα βιβλία. Θα ελέγχεται επίσης η ορθότητα των αθροίσεων των εσόδων και των
δαπανών στα βιβλία.


* Αν τα αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί ορθά με βάση τις διατάξεις της
φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικός έλεγχος θα γίνεται στους αρχιτέκτονες και
στους μηχανικούς.


* Αν είναι νομότυπες και έχουν εγγραφεί σωστά στα βιβλία όλες οι δαπάνες που
υπερβαίνουν τις 30.000.


* Αν το καθαρό αποτέλεσμα που έχουν δηλώσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες
συμφωνεί με το άθροισμα των τεσσάρων κριτηρίων που ορίζει το καθεστώς της συνάφειας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από