Κληρίδης - Ντενκτάς: μετά από δεκαετίες αντιπαλότητας και διαπραγματεύσεων,
υπόλογοι στο ίδιο «τελεσίγραφο» - αυτό του Ανάν


Υιοθετείται το Ελβετικό σύστημα διακυβερνήσεως, αλλά με ολιγότερο
αριθμό Υπουργών. Τούτο αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 2.1 του Foundation Agreement.
Η γενική αυτή διάταξη στο Foundation Agreement βρίσκει κυρίως εφαρμογή σε
σχέση με την Εκτελεστική Εξουσία του (common state).


Η Εκτελεστική Εξουσία αλλά και το αξίωμα του Αρχηγού της Πολιτείας παρέχεται
σε Προεδρικό Συμβούλιο (Presidential Council), αποτελούμενο από 6 μέλη, 4 από
τα οποία θα προέρχονται από το ένα (component state) και 2 από το άλλο
(component state).


Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου δεν μπορούν να προέρχονται από το
ίδιο (component state).


Το αξίωμα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου θα είναι εκ περιτροπής
ανά δεκάμηνο μεταξύ των Μελών του Συμβουλίου. Τούτο κατ' ανάγκη σημαίνει ότι
για δύο περιόδους (είκοσι μήνες) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα είναι
Ελληνοκύπριος, ενώ για την τρίτη περίοδο δέκα μηνών ο Πρόεδρος θα είναι
Τουρκοκύπριος.


Δεν θα υπάρχει νικώσα ψήφος. Τα Μέλη του Συμβουλίου θα είναι ίσα μεταξύ τους.
Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με consensus, αν τούτο δεν είναι δυνατό, άλλως με
πλειοψηφία, η οποία όμως πρέπει να εμπεριέχει τουλάχιστον μία ψήφο από κάθε
(component state).


Το κάθε Μέλος του Συμβουλίου θα είναι επικεφαλής Υπουργείου (Department). Οι
υπεύθυνοι για τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν μπορούν να
προέρχονται από το ίδιο (component state).


Καθήκοντα Αρχηγού Πολιτείας θα ασκεί ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ο
Πρόεδρος συμμετέχει σε επίσημες τελετές, υπογράφει και λαμβάνει διαπιστευτήρια
διπλωματικών εκπροσώπων και παρέχει τις τιμητικές διακρίσεις της Κύπρου. Ο
Πρόεδρος εκπροσωπεί την Κύπρο σε συναντήσεις Αρχηγών Κρατών, εκτός αν το
Προεδρικό Συμβούλιο, με χωριστές πλειοψηφίες, καθορίσει άλλο Μέλος προς
εκπροσώπηση της Κύπρου.


Σε σχέση με διεθνείς συναντήσεις, που δυνατό να ασχοληθούν με ζωτικά
συμφέροντα κάποιου από τα (component states) και στη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου προέρχεται από το άλλο (component state),
το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να διορίσει Μέλος του από το άλλο (component
state) για να συνοδεύσει τον εκπρόσωπό του στη διεθνή αυτή συνάντηση,
νοουμένου όμως ότι πρόκειται για συνάντηση όπου η αντιπροσωπεία μπορεί να
αποτελείται από περισσότερα του ενός άτομα.


Τα Μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Κοινοβούλιο, το οποίο και
ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο (βλ. Άρθρο 22.3 του Σχεδίου Συντάγματος).
Συγκεκριμένα τα Μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Άνω και Κάτω
Βουλή, με το σύστημα της ειδικής πλειοψηφίας. Τούτο σημαίνει απλή πλειοψηφία
στην Κάτω Βουλή και πλειοψηφία στην Άνω Βουλή, στην οποία όμως πρέπει να
περιλαμβάνονται τουλάχιστο τα 2/5 των Γερουσιαστών από κάθε (component state).
Οι εκλογές γίνονται με βάση ενιαίο ψηφοδέλτιο (single list). Τούτο συνεπάγεται
ότι θα πρέπει 6 υποψήφιοι να συμφωνήσουν και να παρουσιασθούν από κοινού
ενώπιον των δύο Βουλών, προκειμένου να εκλεγούν ως Μέλη του Προεδρικού
Συμβουλίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από