Στον πίνακα 5 οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράψουν τα ποσά που απέκτησαν
κατά το 2002 και δεν θα υπάρχουν την 1/1/2003. Η Εφορία θα λάβει υπόψη της τα
ποσά αυτά στο μέλλον, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλεσθεί
εισοδήματα παρελθόντων οικονομικών ετών για να δικαιολογήσει τα τεκμήρια.


Ο φορολογούμενος πρέπει να καταγράψει στον πίνακα αυτόν και άλλες κατηγορίες
εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Ειδικότερα οι κωδικοί
του πίνακα αυτού πρέπει να συμπληρωθούν ως εξής:


* Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδημα που δηλώσατε για
το 2002, αλλά που δεν υπάρχει την 1/1/2003.


* Κωδικοί 693-694. Γράψτε το ποσό της ετήσιας συνολικής τεκμαρτής
δαπάνης διαβίωσης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν
υπάρχει την 1/1/2003.


* Κωδικοί 657-658. Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που
αποκτήσατε το 2002, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο (εισόδημα από πράξεις
REPOS, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται
μόνο στην αλλοδαπή, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ κ.λπ.).


* Κωδικοί 659-660. Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε
το 2002, τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων
τραπεζών, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου,
τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν
στην Ελλάδα, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ., ανώνυμης εταιρείας που έγινε
παρακράτηση φόρου 35%, αποζημίωση Ν. 2112/1920, ωφέλεια από πώληση εταιρικού
μεριδίου κ.λπ).


* Κωδικοί 691-692. Γράψτε τις καθαρές αμοιβές για τις πάνω από δύο (2)
τον μήνα υπηρεσίες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας εφημερίας, εφόσον είστε
γιατρός ενταγμένος στο ΕΣΥ ή πανεπιστημιακός γιατρός που δεν ασκείτε ελευθέριο
επάγγελμα ή ειδικευόμενος γιατρός που διέπεσθε από τις διατάξεις του Ν.
1397/1983 ή γιατρός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ που διέπεσθε
από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1666/1986, καθώς επίσης τα χρηματικά
ποσά που σας καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή αναγνωρισμένα
αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση
του συμβολαίου συνεργασίας εφόσον είστε ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής,
προπονητής ή άλλος αμειβόμενος αθλητής, επιδόματα πολύτεκνης μητέρας και
επιδόματα ανέργων και θέλετε να φορολογηθούν αυτοτελώς, μετά την αφαίρεση του
φόρου.


* Κωδικοί 473-474. Γράψτε τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων
που πήρατε μέσα στο έτος 2002.


* Κωδικοί 431-436. Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν
από συμμετοχή σας σε ημεδαπές Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΕΠΕ ή κοινωνίες αστικού δικαίου
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες ή
συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες ή κοινοπραξίες.


* Κωδικοί 793-794, 615-616 και 829-830. Γράψτε το ενοίκιο που
καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2002 οποιουδήποτε επαγγελματικού
χώρου, εφόσον ασκείτε ατομικώς εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο
επάγγελμα.


* Κωδικοί 419-420 και 469-470. Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή
οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2002 οποιουδήποτε ακινήτου, εκτός από το
ενοίκιο για κύρια κατοικία της οικογένειας ή κατοικία των παιδιών που
σπουδάζουν.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από