Ουραγός η χώρα μας στην ψηφιακή Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή Κοινωνία της
Πληροφορίας. Πάντως μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε ν' αυξήσει κατά 38% το ποσοστό
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
ενώ βρίσκεται μπροστά από τη Γερμανία και τη Γαλλία σε συνδρομές κινητής
τηλεφωνίας.


Η χώρα μας έχει πολύ δρόμο ακόμα για να φθάσει τα υψηλά επίπεδα διείσδυσης της
τεχνολογίας στα οποία βρίσκονται άλλες χώρες, αλλά, σύμφωνα με έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Κοινωνία της Πληροφορίας στο 2000», οι ρυθμοί
της Ελλάδας στη διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογία χαρακτηρίζονται «παραπάνω
από ικανοποιητικοί», δεδομένου ότι η Επιτροπή την κατατάσσει στις λιγότερο
ώριμες αγορές.


Οι αλλαγές που ήδη έχουν δρομολογηθεί στις αναπτυσσόμενες οικονομίες όλου του
κόσμου δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρώπη αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια στην πιο
ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά των διαδικτυακών υπηρεσιών, γεγονός που
αποδεικνύεται από την πτώση των τιμών των προϊόντων τεχνολογίας κατά 30% στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.


Βασικό χαρακτηριστικό της εξέλιξης στις νέες τεχνολογίες είναι, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι τομείς της οικονομίας
ενσωματώνονται. Όπως προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
ευκαιρίες απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, οι νέες τεχνολογίες
αναμένεται να αυξήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης σε ποσοστό που φθάνει το 10%
στους περισσότερους τομείς.


Σε λιγότερο από 10 χρόνια περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας θα
βρίσκονται σε επιχειρήσεις που είναι παραγωγοί ή χρήστες προϊόντων και
υπηρεσιών της τεχνολογίας της πληροφορίας. Οι τομείς του λογισμικού, των
υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη αυξήσει κατά 10% τα ποσοστά της
απασχόλησης, ωστόσο παραμένει η πρόκληση για δημιουργία εργαζομένων υψηλής
κατάρτισης, οι οποίοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εξάπλωση του
ηλεκτρονικού εμπορίου.


Ο τομέας αυτός, που ήταν άγνωστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέσσερα χρόνια πριν,
γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση, έχοντας φθάσει σε τζίρο τα 17 δισεκατομμύρια
δολάρια το 1999, ενώ αναμένεται να διπλασιάζεται κάθε χρόνο και να φθάσει τα
360 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2003.


Η διείσδυση του Ίντερνετ στην Ευρώπη ­ ένας ισχυρός δείκτης για τη συνολική
ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας ­ μπορεί ν' αποτελεί μόλις το ένα τρίτο
της αντίστοιχης στις ΗΠΑ, αλλά έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι
Ευρωπαίοι χρήστες του Ίντερνετ ήταν περίπου 50 εκατομμύρια στο τέλος του 1999
και αναμένεται να διπλασιαστούν και να φθάσουν τα 100 εκατομμύρια έως το 2003.


Ωστόσο, δεν έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στο 'Ιντερνετ. Μπορεί το
Διαδίκτυο να δίνει νέες ευκαιρίες σε πολλούς, αλλά δεν παύει ν' αποκλείει
πολλούς Ευρωπαίους που προέρχονται από τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα. Η πλειοψηφία των χρηστών προέρχεται από τις χώρες του Βορρά, ενώ οι
πολίτες με υψηλά εισοδήματα είναι διπλάσιοι από τους μεσαίου εισοδήματος και
σχεδόν τριπλάσιοι από τους χαμηλοεισοδηματίες. .


ΙΝΤΕΡΝΕΤ19 χρήστες ανά 200 κατοίκουςΟι χρήστες του Διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζονταν έως το
τέλος του 1999 σε 72 περίπου εκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε ρυθμό
αύξησης 51% σε σχέση με το 1998.


Οι μεγαλύτερες αγορές στον τομέα των χρηστών είναι η Γερμανία και η Αγγλία με
16 και 14 εκατομμύρια χρήστες αντιστοίχως, ακολουθούν η Ιταλία με 9
εκατομμύρια και η Ολλανδία με 6 εκατομμύρια, η Σουηδία και η Ισπανία με 4
εκατομμύρια χρήστες η καθεμιά, η Δανία και η Φινλανδία με 2, ενώ στην
τελευταία θέση βρίσκεται η χώρα μας, μαζί με την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο
και την Ιρλανδία, με λιγότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες.


Την ίδια ώρα, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος για το 1999 ήταν 19 χρήστες Ίντερνετ ανά
200 κατοίκους, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 1998 που ήταν 13 (αύξηση 51%).


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣΑυξάνονται και πληθύνονταιΕνδεικτικός είναι ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των προσωπικών υπολογιστών,
αφού έως το τέλος του 1999 υπολογίζεται ότι υπήρχαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περίπου 121 εκατομμύρια υπολογιστές. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε
ποσοστό 13% από το 1997 έως το 1998, ενώ κατά 15% από το 1998 έως το 1999. Την
ίδια ώρα το μερίδιο αγοράς μετρά το 53% για υπολογιστές που βρίσκονται σε
επιχειρήσεις και 47% για υπολογιστές σε νοικοκυριά. Ο αντίστοιχος ρυθμός
διείσδυσης είναι 34 υπολογιστές ανά 100 κατοίκους. Τα ποσοστά ανά χώρα
διαφέρουν, με χώρες όπως η Δανία (61), το Λουξεμβούργο(52), η Σουηδία (51) και
η Αγγλία (49) να ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο και άλλες, όπως η χώρα μας
(11), η Ισπανία (15) και η Ιρλανδία (18) να έχουν μείνει αρκετά πίσω.


Για την Ελλάδα, πάντως, ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των PC θεωρείται παραπάνω
από ικανοποιητικός ­ έφθασε το 38% το 1999 σε σχέση με το 6% το 1997 ­ αν
υπολογίσει κανείς ότι κατατάσσεται από την Επιτροπή στις λιγότερο «ώριμες» αγορές.


PORTALSΔυναμική η παρουσία των ΑμερικανώνΟι πύλες πληροφοριών στο Ίντερνετ είναι μια σχετικά καινούργια βιομηχανία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Κοινωνία των
Πληροφοριών το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η δυναμική παρουσία των...
αμερικανικών portals. Σχεδόν τα επτά από τα 11 σημαντικότερα portals στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμερικανικά. Άλλο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών πυλών
είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά έχουν στηθεί από ιστορικούς
ομίλους τηλεπικοινωνιών (το Wanadoo στη Γαλλία, το Τ-Online στη Γερμανία, το
Terra Networks στην Ισπανία). Αυτά άλλωστε είναι και τα πιο επιτυχημένα από
άποψη κοινού.


Ωστόσο, πολύ λίγα από αυτά έχουν συνδρομές από το εξωτερικό. Εξαίρεση στον
κανόνα αυτό είναι το γερμανικό Τ-Online, που έχει παρουσία και έξω απ' την
εθνική αγορά με συνδρομές από τέσσερις επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες. Δεν
προκαλεί, επομένως, έκπληξη το γεγονός ότι ενώ κάθε portal κυριαρχεί στην
εθνική αγορά, κανένα από αυτά δεν κερδίζει τελικά ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή
αγορά σε αντίθεση με τα αμερικανικά όπως το Yahoo που έχουν κερδίσει την πρώτη
θέση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.


Έκρηξη στις συνδρομές για κινητάΌπως και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτσι και στην περίπτωση
της τηλεόρασης, η διείσδυση είναι υψηλότερη στις χώρες του Βορρά και
χαμηλότερη στις χώρες του Νότου. Ο μέσος όρος τηλεοπτικών συσκευών στο σύνολο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 1999 ήταν 39 συσκευές ανά 100 κατοίκους.


Αλλά και ο αριθμός των νοικοκυριών που διαθέτουν καλωδιακή τηλεόραση διαφέρει
από χώρα σε χώρα.


Οι κάτοικοι των βορείων χωρών χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες της
καλωδιακής τηλεόρασης απ' ό,τι οι κάτοικοι των νότιων χωρών. Το ποσοστό στις
χώρες του Βορρά κυμαίνεται από 51% έως 68%. Η χώρα μας κατατάσσεται τελευταία
με μόλις το 3% των νοικοκυριών να έχουν καλωδιακή τηλεόραση, ενώ στις
τελευταίες θέσεις την ακολουθούν η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία με
ποσοστά που κυμαίνονται από 11% έως 38%.


Γεγονός, όμως, αποτελούν και οι τρελοί ρυθμοί αύξησης του αριθμού των
τηλεφωνικών γραμμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι από το 20% του
1997 έφθασαν το 42% το 1999. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 1999
υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 353 εκατομμύρια γραμμές για αναλογικά, ψηφιακά
και κινητά τηλέφωνα.


Από τις 66 τηλεφωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους του 1997 η Ευρώπη έφτασε το
1999 την αναλογία των 94 γραμμών ανά 100 κατοίκους. Έκρηξη σημειώθηκε στις
συνδρομές για κινητά τηλέφωνα οι οποίες μέσα σε δύο χρόνια (1997-99) σημείωσαν
αύξηση 69%, όπως και στις νέες γραμμές ψηφιακών τηλεφώνων στις οποίες
σημειώθηκε αύξηση 48%. Την ίδια ώρα, μειώθηκε κατά 2% η διείσδυση των
συμβατικών γραμμών. Οι ερευνητές εκτιμούν, μάλιστα, ότι η φθίνουσα πορεία των
συμβατικών γραμμών θα συνεχιστεί, ενώ αντίθετα οι γραμμές κινητής τηλεφωνίας
αναμένεται ν' αυξηθούν ακόμη περισσότερο.


LINKS:


*http: //europa.eu.int/ISPO/regions/i­Welcome.html


* http: //www.eu-esis.org/Basic/HomeBasic.htm


* http: //www.erisa.be/


* http: //www.iief.de/rice/


* http: //www.cordis.lu/regions/home.html

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από