Σε 49 δισ. δραχμές ανέρχεται τελικά το «άνοιγμα» από 13.067 «κόκκινους»
κωδικούς, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από τα ειδικά
στοιχεία που συνέλεξε από τις χρηματιστηριακές εταιρείες η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, προκύπτει ότι τα χρεωστικά υπόλοιπα των ΑΧΕ που δεν καλύπτονται
με αξία τίτλων («κόκκινοι» κωδικοί) ανέρχονται συνολικά και για τις 90
χρηματιστηριακές εταιρείες σε 49 δισ. δραχμές και αφορούν 13.067 κωδικούς ή
κατά μέσο όρο 3,75 εκατ. δραχμές ανά κωδικό. Η καθαρή θέση των ΑΧΕ κατά τις
εκτιμήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέρχεται σε 350 δισ. δραχμές. Σε όλες
τις περιπτώσεις των χρηματιστηριακών εταιρειών η επάρκεια των κεφαλαίων είναι
ικανοποιητική.


Επίσης, σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρόκειται
να εγκρίνει την πρώτη εισαγωγή στη ΝΕΧΑ.


Σύμφωνα με την ατζέντα του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
η εταιρεία που πρόκειται να εγκριθεί είναι η Unibrain. Επίσης, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς πρόκειται να δώσει άδεια στην Εθνική Τράπεζα για την έκδοση
Ελληνικών Πιστοποιητικών, ώστε να μπορούν να εισαχθούν στην ελληνική αγορά
μετοχών ξένες εταιρείες. Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
θα συζητήσει ακόμη την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της ΒΙΕΞ για την
εισαγωγή της στην Παράλληλη Αγορά και της Rainbow Computers για την εισαγωγή
της επίσης στην Παράλληλη.


Ακόμη, θα εγκρίνει τον διορισμό χρηματιστηριακού εκπροσώπου στην Ελληνική
ΑΧΕΠΕΥ και την επέκταση της άδειας λειτουργίας στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΧΑΕΠΕΥ.


Τέλος, θα εγκρίνει και τον προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2001 και το
πρόγραμμα εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με διάθεση μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων.


Η εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος άμεσης επικοινωνίας των
εισηγμένων εταιρειών με όλους τους επενδυτές και το ΧΑΑ και τα ΜΜΕ ετοιμάζει
το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ήδη, η μελέτη και ο προϋπολογισμός του έργου
που ξεπερνά τα 300 εκατ. δραχμές εγκρίθηκαν και υπολογίζεται ότι θα τεθεί σε
λειτουργία εντός έξι μηνών.


Μέχρι τότε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει από κοινού το
Χρηματιστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα έχουν «εξοπλιστεί» όλοι οι
επενδυτές με τη δυνατότητα αγοράς αλλά και πώλησης μετοχών «αέρα» (margin
account και short selling, αντίστοιχα), θα έχει αλλάξει ριζικά το σύστημα των
ημερήσιων ορίων διακύμανσης, το ωράριο λειτουργίας, ενώ θα αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι πρώτες μετοχές στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.
Επίσης, μέχρι τότε δεν αποκλείεται να έχουν εισαχθεί ξένες εταιρείες στο
Χρηματιστήριο (μέσω των ΕΛΠΙΣ), αφού σήμερα εγκρίνεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς η άδεια στην πρώτη τράπεζα που θα μπορεί να εκδώσει Ελληνικά
Πιστοποιητικά (ΕΛΠΙΣ).


Αναλυτικότερα, την περασμένη Πέμπτη, το διοικητικό συμβούλιο του
Χρηματιστηρίου ενέκρινε τη δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής
αρχειοθέτησης εγγράφων και διακίνησης φορμών για την αυτοματοποίηση της
επικοινωνίας του ΧΑΑ με τις εισηγμένες εταιρείες.


Ο κωδικός του έργου αυτού λέγεται HUB. Για την ανάπτυξη του συστήματος θα
συνεργαστούν το ΧΑΑ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, η Deloitte &
Touch, η Intersys Α.Ε. και η ΑΣΥΚ (Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης
Κεφαλαιαγοράς, θυγατρική εταιρεία του ομίλου του Χρηματιστηρίου).


Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις και ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου υπολογίζεται σε 949.438 ευρώ ή σε 323.521.000 δραχμές (χωρίς ΦΠΑ).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από