Με γραπτό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου στην Αθήνα, η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος θα προσλάβει σε υπηρεσίες της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα
και Λάρισα εκατό αποφοίτους ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και
ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας.


Υποψηφιότητα στον διαγωνισμό μπορούν να θέσουν όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1η
Ιανουαρίου 1966, έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία (οι άνδρες), δεν
έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και ­ ανάλογα με τη θέση ­
διαθέτουν τα ειδικά προσόντα μιας από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) πτυχίο ή
μεταπτυχιακό τίτλο στην πληροφορική, β) πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ ή
Μάστερ σε τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, γ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο
στα οικονομικά ή στη χρηματοοικονομική ανάλυση ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή
στη λογιστική και δ) πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ ή MSc στο μάρκετινγκ.


Όσοι πληρούν τα προαναφερόμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να θέσουν
υποψηφιότητα, θα πρέπει από 1 έως και 14 Φεβρουαρίου και ώρες 09.00 έως 17.30
να καταθέσουν οι ίδιοι ή μέσω εκπροσώπου τους στην Τράπεζα τα ακόλουθα
δικαιολογητικά: αίτηση, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους
ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, φωτοτυπία των τίτλων σπουδών και σύντομο
βιογραφικό σημείωμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν στα τηλ.
3341.431, 3341.432, 3341.322 και 3341.243.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από