Αντιφατικές είναι οι τάσεις που επικρατούν στην εγχώρια αγορά ομαδικών
ασφαλίσεων, με τα ιατροφαρμακευτικά προγράμματα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και τα συνταξιοδοτικά το μικρότερο. Τα υπάρχοντα
στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι παράγοντες που ευθύνονται για τη διαμόρφωση αυτής
της εικόνας, είναι:


1. Οι απαιτήσεις για πρόσθετη ασφάλιση των πολυεθνικών εταιρειών.


2. Η ανασφάλεια για την επικρατούσα κατάσταση του δημόσιου νοσηλευτικού
συστήματος.


3. Η βεβαιότητα ότι η σύνταξη είναι εξασφαλισμένη.


Οι τρεις αυτοί παράγοντες έχουν οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη σύναψη
ομαδικών συμβολαίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά όχι και
συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, μέχρι
τις 31.12.1999 είχαν συναφθεί 511 ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία
καλύπτουν 93.105 εργαζόμενους ­ αριθμός που αντιστοιχεί στο 4,9% μόλις του
συνόλου των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.


Αντίθετα, μέχρι την ίδια ημερομηνία είχαν συναφθεί 2.757 ομαδικά προγράμματα
ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα οποία αντιστοιχούν σε 793.983
εργαζομένους ή στο 42% του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων στον μεγαλύτερο
ασφαλιστικό φορέα της χώρας.


Επιπλέον, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής, νοσοκομειακής περίθαλψης
και συνταξιοδότησης ήταν στα 31.12.1999, 60 δισ. δρχ., ποσό που αντιστοιχεί
στο 7,5% μόλις της συνολικής παραγωγής στην ιδιωτική ασφάλιση, που ανέρχεται
περίπου σε 800 δισ. δραχμές.


Οι ειδικοί εκτιμούν ότι γενικότερα ο κλάδος των ομαδικών ασφαλίσεων δεν έχει
γνωρίσει ακόμη την άνθηση που παρατηρείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη
Γερμανία, στη Γαλλία και στη Σουηδία, τουλάχιστον το 50% των επιχειρήσεων
έχουν συνάψει ομαδικά συμβόλαια για το προσωπικό τους. Η διαφορά αυτή
αποδίδεται από στελέχη της αγοράς σε τρεις, κυρίως, λόγους:


1. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τον
ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στις νέες συνθήκες του μεταβαλλόμενου
κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας ο κλάδος των ιδιωτικών ομαδικών
ασφαλίσεων.


2. Δεν υπάρχουν ισχυρά φορολογικά κίνητρα για τον εργοδότη. Σήμερα, τα
ασφάλιστρα που καταβάλλει μία επιχείρηση για ομαδική ασφάλιση του προσωπικού
της εκπίπτουν μόνο κατά 5% επί των ετήσιων αποδοχών κάθε εργαζομένου και μέχρι
ποσού ασφαλίστρων 150.000 δρχ. Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού, η
αντίστοιχη φοροαπαλλαγή φθάνει στο 100%.


3. Οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδεικνύουν μειωμένο ενδιαφέρον
για τις ομαδικές ασφαλίσεις, λόγω του μικρού μεγέθους της συγκεκριμένης
αγοράς.


Τα οφέλη

Λ. Μελετόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής ομαδικών ασφαλίσεων της Εθνικής
Ασφαλιστικής: Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιο
νοσοκομείο θα νοσηλευθούν


Όπως εξηγεί ο κ. Λ. Μελετόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής ομαδικών ασφαλίσεων
στην Εθνική Ασφαλιστική, τα ιδιωτικά ομαδικά συμβόλαια παρέχουν οφέλη τόσο
στον εργοδότη όσο και στον εργαζόμενο. «Όταν συνάπτεις ομαδικό ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, αποφεύγεις κατ' αρχήν τη διαρροή στελεχών σε άλλες επιχειρήσεις»,
τονίζει. «Επιπλέον, αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά και το
κύρος της επιχείρησης στα μάτια των ανταγωνιστών της».


Οι εργαζόμενοι, από τη μεριά τους, «έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα
το νοσοκομείο στο οποίο θα νοσηλευθούν, δεν επιβαρύνονται με το κόστος των
ιατρικών πράξεων (αναλόγως με τα όρια που καθορίζονται στο συμβόλαιο) και
μπορούν να αποφασίσουν πότε επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν και με τι ύψους
συντάξεις».


Τα αντικίνητρα

Ελ. Μπράβου, διευθύντρια ομαδικών ασφαλίσεων της Interamerican: Δεν υπάρχει
σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την ομαδική ασφάλιση, ενώ το μικρό ποσοστό
φοροαπαλλαγής αποτελεί αντικίνητρο


Εκείνο που προβληματίζει τους ειδικούς, είναι το γεγονός πως υπάρχουν
νομοθετικά κενά στη σύναψη ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. «Δεν υπάρχει
σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τους όρους λειτουργίας της ομαδικής ασφάλισης»,
λέει η κα Ελ. Μπράβου, διευθύντρια ομαδικών ασφαλίσεων της Interamerican. Ο
νόμος ορίζει ότι το μίνιμουμ για την ομαδική ασφάλιση είναι τα 10 άτομα. Όμως,
ο νομοθέτης δεν έχει λάβει υπόψη ότι η πληθώρα των μικρών, κυρίως,
οικογενειακών επιχειρήσεων αποτελείται από δύο και τρία άτομα».


Πρόβλημα αποτελεί, επίσης, το κόστος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Το κόστος
διαμορφώνεται σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης, τον αριθμό των ασφαλισμένων
ατόμων, το ποσό που διατίθεται από τον εργοδότη, τον τόπο εγκατάστασης της
επιχείρησης και την κινητικότητα του προσωπικού. «Για τις μικρές ή τις
οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα στην ελληνική
αγορά, το κόστος αυτό καθίσταται απαγορευτικό», επισημαίνει η κα Μπράβου. «Το
κόστος, σε συνδυασμό με τη μειωμένη φοροαπαλλαγή, αποτελεί αντικίνητρο για
πολλούς επιχειρηματίες».

Α. Παπαδάτος, διευθυντής ανάπτυξης ομαδικών ασφαλίσεων της Ασπίς Πρόνοια:
Είναι αδιανόητο για ένα ξένο στέλεχος να μην του προσφερθεί πακέτο καλύψεων
μέσα από κάποιο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης


«Με τα υπάρχοντα κριτήρια, ο κλάδος των ομαδικών ασφαλίσεων δεν μπορεί να
αναδειχθεί», υπογραμμίζει ο κ. Α. Παπαδάτος, διευθυντής Ανάπτυξης Ομαδικών
Ασφαλίσεων της Ασπίς Πρόνοια. «Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 1% των
ελληνικών επιχιερήσεων χρησιμοποιεί στις παροχές για την πρόσληψη ενός
υψηλόβαθμου στελέχους την ειδική κάλυψη ζωής, που ονομάζεται "key men
incurance" και ασφαλίζει σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας. Είναι αδιανόητο για
ένα ξένο στέλεχος επιχειρήσεων να μην του προσφερθεί αυτή η παροχή».


Οι κλάδοι


Οι κλάδοι της ελληνικής αγοράς, που έχουν έως τώρα στραφεί στα ομαδικά
ασφαλιστήρια συμβόλαια για να καλύψουν το προσωπικό τους, είναι επιχειρήσεις
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (τράπεζες, χρηματιστηριακές, ΕΛΔΕ),
πετρελαιοειδών, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες πλαστικών-χημικών, τσιμέντου,
διατροφής-ποτών, κ.ά. Το κόστος για τα συμβόλαια αυτά βαρύνει στις
περισσότερες περιπτώσεις τους εργοδότες σε ποσοστό 80% και τους εργαζομένους
σε ποσοστό 20%.


Πιέσεις

Α. Πασσαδής, αναπληρωτής γενικός διευθυντής Φοίνικα: Αν το αντίστοιχο ποσό
των ασφαλίστρων δινόταν ως αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων,
θα φορολογείτο και θα υπόκειτο σε κρατήσεις


Για να εξελιχθεί περαιτέρω η ομαδική ασφάλιση στη χώρα μας, στελέχη μεγάλων
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών πιέζουν προς την καθιέρωση της πλήρους
φοροαπαλλαγής των ασφαλίστρων για ομαδικές ασφαλίσεις. Η καθιέρωση τέτοιων
φορολογικών κινήτρων έχει αρχίσει να συζητείται εν όψει της ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης και ελπίζεται ότι θα επιτευχθεί εντός του 2001, αφού δεν
απορρίπτεται από τα κυβερνητικά στελέχη, που ετοιμάζονται να «ανοίξουν» τον
φάκελο της ριζικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος.


Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειώνΠολλές μεγάλες εταιρείες της χώρας έχουν συνάψει ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια
για τους εργαζομένους τους.


* ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Στο χαρτοφυλάκιο της Εθνικής περιλαμβάνονται 350
συνολικά εταιρείες. Μεταξύ αυτών, ανήκουν: Οι τράπεζες Εθνική, ΕΤΕΒΑ, American
Express, Citibank, Bank National de Paris (ΒΝΡ), ΕΤΒΑ, Αττικής και η
Εθνοκάρτα. Οι βιομηχανίες Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒ), Ελληνική
Βιομηχανία Όπλων, (ΕΒΟ), ΠΥΡΚΑΛ, τα Φωσφορικά Λιπάσματα, η Good Year, η
Siemens, η Ford Motor, η Sony, κ.ά. Επιχειρήσεις φαρμάκων και καλλυντικών,
όπως οι Johnson & Johnson, Bayer, Pfizer, εταιρείες αερομεταφορών, όπως οι
British Airways, Swiss Air, Lufthansa, Alitalia, κατασκευαστικές κοινοπραξίες,
όπως η γαλλικών συμφερόντων ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., κ.λπ.


* INTERAMERICAN: Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι
τσιμεντοβιομηχανίες ΑΓΕΤ Ηρακλής και Lafarge, η μεταλλουργική
Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης, η φαρμακευτική Lavifarm, οι εταιρείες
πετρελαιοειδών Motor Oil και Avin Oil, η Novartis, τα Bodyline και η Μεταξάς.


* ΦΟΙΝΙΞ: Στον Φοίνικα έχουν ασφαλίσει το προσωπικό τους το Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας, η Forthnet, το ΕΚΑΒ, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ),
το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), η Μπασιάς ΑΒΕΕ, η ΕΒΙΣΑΚ, κ.ά.


* ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν ασφαλίσει
το προσωπικό τους στην εταιρεία του Ομίλου Ασπίς είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια
(ΕΛΠΕ) και η βιομηχανία ΛΑΡΚΟ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από