Ανω του 1,2 τρισ. δρχ. υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί το 2001, σύμφωνα με
συγκλίνουσες εκτιμήσεις, ο συνολικός κύκλος εργασιών των περίπου 200 εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά πληροφορικής.Οι προβλέψεις για τη
διατήρηση στα σημερινά υψηλά επίπεδα των ρυθμών ανάπτυξης των εταιρειών του
κλάδου στηρίζονται στο γεγονός ότι ο μεν ιδιωτικός τομέας θα συνεχίσει τις
επενδύσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών του υποδομών, ο δε δημόσιος τομέας
προβλέπεται να πραγματοποιήσει ανάλογες μεγάλες επενδύσεις για την
αναδιοργάνωσή του καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού του
εξοπλισμού.


Παράλληλα, τα μερίδια αγοράς που κατέχουν σήμερα οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου
θα διευρυνθούν ακόμη περισσότερο, καθώς, όπως καταγράφεται σε πρόσφατη έρευνα
της εταιρείας Καντορ, οι διοικήσεις των ομίλων θα συνεχίσουν την πολιτική των
εξαγορών και των συγχωνεύσεων παράλληλα με τις διαδικασίες ενσωμάτωσης στην
επιχειρηματική τους στρατηγική των εταιρειών που ενέταξαν στο δυναμικό τους
κατά τη διάρκεια του 2000.


Ακόμη περισσότερο μεγάλοι αναμένεται να είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς
πληροφορικής στην περίπτωση που επαληθευτούν και οι προσδοκίες για την
ανάπτυξη του Ίντερνετ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και παράλληλα διαψευστούν
οι όποιες ανησυχίες που υπάρχουν για την πορεία των εταιρειών της λεγόμενης
Νέας Οικονομίας.


Ενώ όμως οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής
παρουσιάζονται θετικές, δεν ισχύει το ίδιο και για τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές τους, οι οποίες θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητά τους
να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.


Αιτίες ανόδου


Οι παράγοντες οι οποίοι εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν προωθητικά για τους
μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς πληροφορικής στα επόμενα
χρόνια είναι, μεταξύ άλλων, και οι προβλεπόμενες επενδύσεις τόσο για
ερευνητικές όσο και εμπορικές δραστηριότητες που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν στον τομέα των νέων τεχνολογιών και οι οποίες προβλέπεται να
χρηματοδοτηθούν από το Γ' ΚΠΣ.


Επιπλέον, δεδομένη θεωρείται και η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση της
τεχνολογίας των υπολογιστών σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση και η
διασκέδαση, ενώ η ευρεία διάδοση του Ίντερνετ για προσωπική και επαγγελματική
χρήση και οι επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει για εμπορική εκμετάλλευση θα
αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για την αύξηση των πωλήσεων των εταιρειών
πληροφορικής.


Ωστόσο, η άνοδος του κύκλου εργασιών των εταιρειών πληροφορικής σε ό,τι αφορά
τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού
εμπορίου θα εξαρτηθεί από την πορεία των εταιρειών της νέας οικονομίας τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


Αδυναμίες των εταιρειών


Σύμφωνα με την έρευνα της Καντορ, παράλληλα με τα συν που ευνοούν την ανάπτυξη
των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής υπάρχουν και μια σειρά από πλην, τα οποία
δρουν ανασταλτικά στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.


Στους αρνητικούς αυτούς παράγοντες ο σημαντικότερος φαίνεται ότι είναι η
διατήρηση σε χαμηλά ακόμη επίπεδα των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι
ελληνικές εταιρείες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, γεγονός που έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.


Ως σημαντικός ανασχετικός παράγοντας για την ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών
πληροφορικής θεωρείται και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αγορά εξακολουθεί να
είναι κατακερματισμένη σε πολλές μικρές επιχειρήσεις.


Επισημαίνεται, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πληθώρα των εξαγορών
οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των μεριδίων αγοράς των μεγάλων ομίλων του
κλάδου, ότι υπάρχουν ακόμη, πέραν αυτών, περί τις 1.800 ακόμη μικρές
επιχειρήσεις με πωλήσεις μικρότερες των 500 εκατ. δρχ. και αμφίβολη
βιωσιμότητα.


Στις εγγενείς αδυναμίες των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής προστίθεται και
το γεγονός ότι η παραγωγική τους δραστηριότητα ειδικά στον τομέα του
λογισμικού «είναι περιορισμένη και βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα από άποψη
τεχνολογικής πρωτοπορίας και ποιότητας», ενώ καταγράφεται και ένα σοβαρό
έλλειμμα σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.


Διάρθρωση


Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κλάδος της πληροφορικής αποτελεί έναν
από τους πλέον δυναμικούς της ελληνικής οικονομίας.


Συγκεκριμένα, στην αγορά πληροφορικής δραστηριοποιούνται περίπου 2.000
επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες ανήκουν στη λίστα των μεγαλύτερων της
ελληνικής οικονομίας, αλλά παράλληλα με τις λίγες μεγάλες υπάρχει και η
πληθώρα των μικρών εμπορικών και παραγωγικών μονάδων.


Από το σύνολο των 2.000 επιχειρήσεων περίπου οι 200 πραγματοποίησαν το 1999
πωλήσεις άνω των 500 εκατ. δρχ.


Επισημαίνεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, αυτές δηλαδή που
πραγματοποιούν πωλήσεις άνω του 1 δισ. δρχ., συγκεντρώνουν μερίδια αγοράς που
υπερβαίνουν το 90% των συνολικών πωλήσεων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από