Αυξημένα πλεονάσματα, τα οποία θα στηρίζονται στα έσοδα από τις
αποκρατικοποιήσεις καθώς και στα μέτρα που θα ληφθούν με την αναμόρφωση του
ασφαλιστικού συστήματος, θα προβλέπει το νέο τετραετές «Πρόγραμμα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης», το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα από τον
υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννο Παπαντωνίου.


Οι στόχοι


Στο πρόγραμμα αυτό, που έχει «ορίζοντα» από το 2001 μέχρι και το 2004, θα
προβλέπεται:


* Η αύξηση του πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης κατά 0,5 ποσοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ κάθε χρόνο. Το πλεόνασμα προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 2% του
ΑΕΠ το 2004 από 0,5% του ΑΕΠ το 2001.


* Η αύξηση του ΑΕΠ κατά μέσο όρο γύρω στο 5% την επόμενη τετραετία. Η πρόβλεψη
αυτή στηρίζεται στην προσδοκώμενη αύξηση των επενδύσεων λόγω των χαμηλών
επιτοκίων και των κονδυλίων (16 τρισ. δρχ.) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης.


* Η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου σε ποσοστά μεγαλύτερα από την αύξηση του
ΑΕΠ λόγω των αυξημένων εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις και τη σύλληψη της
φοροδιαφυγής. Στο σκέλος των εσόδων του προγράμματος έχουν υπολογισθεί έσοδα
της τάξεως των 500 - 700 δισ. δρχ. κατά μέσο όρο κάθε χρόνο από τις
ιδιωτικοποιήσεις των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.


* Η συγκράτηση των δαπανών του προϋπολογισμού στα σημερινά επίπεδα. Η
συγκράτηση θα προέλθει από τις περικοπές των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών
ταμείων και των άλλων επιχορηγούμενων ιδρυμάτων, οι οποίες θα αντισταθμίσουν
την αύξηση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις στους τομείς της υγείας,
παιδείας κ.α. Επίσης, από την εφαρμογή συγκρατημένης εισοδηματικής πολιτικής
στο Δημόσιο, η οποία θα προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς όσο ο πληθωρισμός συν
ένα «κομμάτι» από την αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Η μείωση των
επιχορηγήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους επιχορηγούμενους φορείς
εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από τα μέτρα που θα ληφθούν φέτος με την αναμόρφωση
του ασφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία θα εξασφαλίζουν αυξημένους πόρους στους
φορείς αυτούς.


* Η μείωση του δημόσιου χρέους στο 85% του ΑΕΠ το 2004 από 98,9% το 2001.
Στόχος της κυβέρνησης είναι το δημόσιο χρέος να περιορισθεί στο 60% του ΑΕΠ
την επόμενη οκταετία.


* Η συγκράτηση του μέσου ρυθμού του πληθωρισμού μεταξύ 2% - 2,5% την επόμενη
τετραετία.


Οι παραδοχές


Στην υλοποίηση των στόχων αυτών θα προσανατολισθεί η πολιτική της κυβέρνησης
την επόμενη κρίσιμη τετραετία. Στην ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
εκτιμούν ότι με την υλοποίηση των στόχων αυτών θα εξασφαλισθούν οι συνθήκες
σταθερότητας και ανάπτυξης που απαιτούνται προκειμένου να «θωρακισθεί» η
ελληνική οικονομία μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΟΝΕ. Όμως, για να
εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι δεν απαιτούνται μόνο οι καλές προθέσεις του
υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όσον αφορά την εφαρμογή του κατάλληλου μείγματος
οικονομικής πολιτικής. Κρίσιμο ρόλο θα παίξουν και οι συνθήκες στις διεθνείς
αγορές, από τις οποίες επηρεάζονται βασικές μεταβλητές της πορείας της
οικονομίας. Αυτές οι μεταβλητές είναι η τιμή του πετρελαίου και του δολαρίου,
οι οποίες φέτος εκτοξεύθηκαν στα ύψη και αποτέλεσαν τον μεγάλο «εφιάλτη» για
την ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια οικονομία.


Οι παραδοχές, με βάση τις οποίες τα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
κατάρτισαν το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης και επομένως η βάση πάνω
στην οποία στηρίζονται οι στόχοι του, είναι οι εξής:


* Η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί στα 27 δολάρια ανά βαρέλι το
2001, δηλαδή θα διατηρηθεί στα επίπεδα στα οποία βρίσκεται σήμερα. Στο
διάστημα από το 2001 μέχρι το 2004 η μέση τιμή του πετρελαίου προβλέπεται ότι
θα κυμανθεί στα 25 δολάρια ανά βαρέλι.


* Το ευρώ θα ανακάμψει σε σχέση με το δολάριο και η ισοτιμία του θα
διαμορφωθεί το 2001 στα 95 σεντς από τα επίπεδα των 87 - 88 σεντς στα οποία
βρίσκεται αυτή την περίοδο. Την τετραετία 2001-2004 η μέση ισοτιμία του ευρώ
προς το δολάριο εκτιμάται ότι θα είναι 1 προς 1.


Οι τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, που σημαδεύθηκαν από την
απροσδόκητα απότομη κάμψη των διεθνών τιμών των καυσίμων, καθώς και η ανάκαμψη
που σημειώνει το ευρώ σε σχέση με το αμερικανικό νόμισμα προκαλούν αισιοδοξία
στα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τις
πιθανότητες να επιβεβαιωθούν οι παραδοχές για την τιμή του δολαρίου και του
πετρελαίου, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του προγράμματος
σταθερότητας και ανάπτυξης. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι δύο αυτοί εξωγενείς
παράγοντες να λειτουργήσουν θετικότερα για την ελληνική οικονομία από ό,τι
αναμένεται. Αυτό θα γίνει στην περίπτωση που διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια σε
χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι προβλέπει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.


Οι διαρθρωτικές αλλαγές


Είναι φανερό ότι η εκπλήρωση κρίσιμων στόχων του νέου τετραετούς προγράμματος
της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση των
διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν προγραμματισθεί να γίνουν από την κυβέρνηση.
Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.
Τόσο η δημιουργία των αυξημένων πλεονασμάτων που προβλέπει το πρόγραμμα όσο
και η σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους ­ που αποτελεί απαράβατο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ­ θα εξαρτηθούν από τα έσοδα που θα εισπραχθούν από τις
ιδιωτικοποιήσεις. Επίσης, από την αποτελεσματικότητα που θα επιδείξει η
κυβέρνηση όσον αφορά τον περιορισμό των επιχορηγήσεων προς τα ασφαλιστικά
ταμεία και τους άλλους φορείς με την παράλληλη λήψη μέτρων που να αυξάνουν τα
έσοδα των φορέων αυτών και να αναπληρώνουν τους πόρους που θα περικοπούν.


Ειδικότερα, όσον αφορά τα μέτρα για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού
συστήματος, τα οποία θα ληφθούν εντός του έτους, αρμόδια στελέχη του
οικονομικού επιτελείου τονίζουν ότι θα πρέπει να είναι «τολμηρά» και να
εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος σε βάθος χρόνου για να είναι
αποτελεσματικά και να συμβάλουν στη δημοσιονομική εξυγίανση και στη
σταθερότητα της οικονομίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από