Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για τη μετατροπή του δημόσιου
χρέους σε ευρώ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001. Την
1.1.2001, όταν η Ελλάδα θα είναι μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης, το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια
κ.ά.) θα πρέπει να έχει μετατραπεί σε ευρώ από δραχμές που είναι σήμερα.


Οι καθοριστικές κινήσεις για τη μετατροπή του χρέους σε δραχμές θα γίνουν το
κρίσιμο τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους από το υπουργείο Οικονομικών, την
Τράπεζα της Ελλάδος και τις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες θα παραμείνουν
ανοικτές. Αντίθετα, την Τρίτη 2 Ιανουαρίου δεν θα γίνει καμία τραπεζική
συναλλαγή, για να διορθωθούν τυχόν προβλήματα που θα παρατηρηθούν κατά τη
διαδικασία μετατροπής. Οι διαδικασίες μετατροπής του δημόσιου χρέους στο κοινό
νόμισμα εποπτεύονται από την ειδική ομάδα εκπροσώπων του υπουργείου
Οικονομικών, της Τραπέζης της Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Στο
γενικότερο χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτισθεί μέχρι τώρα, προβλέπεται ότι:


* Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί η οριστική ισοτιμία τη
δραχμής σε σχέση με το ευρώ, με την οποία θα γίνει η μετατροπή.


* Το Σαββατοκύριακο 30-31 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών, η
Τράπεζα της Ελλάδος και οι εμπορικές τράπεζες θα παραμείνουν ανοικτές για τη
μετατροπή του χρέους σε ευρώ.


* Το Σαββατοκύριακο αυτό θα μετατραπούν όλοι οι άυλοι δραχμικοί τίτλοι
σε ευρώ. Το σύστημα άυλων τίτλων θα δίνει για κάποιο διάστημα τη δυνατότητα
μικροδιορθώσεων από τις εμπορικές τράπεζες. Στο χρονοδιάγραμμα αναφέρεται ότι
υπάρχει η πιθανότητα να μη μετατραπούν σε ευρώ το Σαββατοκύριακο 30-31
Δεκεμβρίου τα αποταμιευτικά ομόλογα, τα οποία είναι μη διαπραγματεύσιμοι
τίτλοι που κατέχουν μικροεπενδυτές και έχουν μικρή ονομαστική αξία. Η
μετατροπή των τίτλων αυτών θεωρείται σχετικά χρονοβόρος και ενδεχομένως να
γίνει μεταγενέστερα.


* Η Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2001 θα είναι αργία ως προς τη διενέργεια
τραπεζικών συναλλαγών. Έτσι εκτιμάται ότι θα δοθεί χρόνος για να ολοκληρωθούν
οι ενδοτραπεζικές εργασίες μετατροπής του χρέους. Αντίθετα, η Παρασκευή 29
Δεκεμβρίου θα είναι κανονική εργάσιμη ημέρα.


* Το χρέος των Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων θα μετατραπεί σε
ευρώ σε μεταγενέστερο χρόνο. Η μετατροπή αυτή θα γίνει, πάντως, πριν από την
1η Ιανουαρίου 2002 όταν θα τεθεί σε πραγματική κυκλοφορία το ευρώ.


* Οι υφιστάμενοι μετά την 31.12.2000 τίτλοι σε φυσική μορφή δεν θα
μετατραπούν σε ευρώ. Η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών θα εξακολουθήσει να
εκφράζεται σε φυσικό νόμισμα τουλάχιστον μέχρι τη φυσική κυκλοφορία του ευρώ
την 1η Ιανουαρίου 2002.


Επίσης, μετά την ημερομηνία αυτή, οι φυσικοί τίτλοι θα παραμείνουν ισχυροί,
αλλά οποιαδήποτε αναφορά ή συναλλαγή πάνω στους τίτλους αυτούς θα γίνεται σε
ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από