Ευκαιρίες για κέρδη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν υπάρχουν μόνο από την
αύξηση στις τιμές των μετοχών αλλά και από τα μερίσματα που μοιράζουν οι
εταιρείες στους μετόχους. Σε μια χρονική περίοδο που η Σοφοκλέους βρίσκεται σε
πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το ιστορικό της υψηλό, η μερισματική
απόδοση επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο.


Σε αυτό έχει συντελέσει το γεγονός ότι οι μερισματικές αποδόσεις παρουσιάζουν
σημαντική αύξηση στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών περίπου, καθώς
πολλές εταιρείες έχουν ανακοινώσει σημαντική αύξηση στην κερδοφορία τους
ακολουθώντας αναπτυξιακή πορεία.


Πολλές εταιρείες δίνουν πολύ μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους τους σε
σύγκριση με αυτό που ανακοίνωσαν το 1999 για τη χρήση του 1998.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον σχετικό πίνακα περιλαμβάνονται οι εταιρείες
που είχαν ανακοινώσει μέρισμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2000. Το μέρισμα των
εταιρειών αυτών συγκρίνεται με το αντίστοιχο που είχαν ανακοινώσει το 1999.


Σημειώνεται ότι μια εταιρεία με μεγάλη κερδοφορία μπορεί να μοιράσει στους
μετόχους μικρό μέρισμα. Αυτό συμβαίνει όταν η γενική συνέλευση της εταιρείας
αποφασίζει τα κέρδη της επιχείρησης να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω
ανάπτυξή της. Για παράδειγμα, η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να
αποφασίσει να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού
προγράμματος. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να
μοιράζεται στους μετόχους κάποιο ελάχιστο μέρισμα.


Τη μεγαλύτερη αύξηση στο μέρισμα, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων,
έδωσε η εταιρεία επενδύσεων Μαρφίν. Η εταιρεία για τη χρήση του 1998 έδωσε
στους επενδυτές μέρισμα 18 δραχμές, ενώ για τη χρήση του 1999 έδωσε μέρισμα
579 δραχμές. Η αύξηση αυτή φθάνει το 3.116,05%. Εξάλλου, δεκαεννέα εταιρείες
παρουσιάζουν αύξηση της μερισματικής τους απόδοσης που ξεπερνά το 200%.


Τα «μυστικά»


Το μέρισμα μοιράζεται κατά κανόνα μια φορά τον χρόνο από εταιρείες που
παρουσιάζουν κερδοφορία. Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού το μέρισμα μπορεί να
μοιράζεται περισσότερες από μία φορές κάθε χρόνο. Στο εξωτερικό, εξάλλου,
αρκετοί επενδυτές αγοράζουν μετοχές για να κερδίσουν όχι μόνο από την άνοδο
της τιμής τους αλλά και για να πάρουν το μέρισμα.


Αυτό γίνεται κυρίως από μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια που αγοράζουν τίτλους με
μακροχρόνια προοπτική. Ωστόσο, την πρακτική αυτή ακολουθούν και αρκετοί
ιδιώτες επενδυτές. Από τα καθαρά κέρδη, το ένα εικοστό πάει στο τακτικό
αποθεματικό της εταιρείας. Στην περίπτωση που το 30% των κερδών δεν είναι
μεγαλύτερο του 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας, τότε αυτό
μοιράζεται σαν μέρισμα. Το υπόλοιπο ποσοστό των κερδών μοιράζεται (με τη μορφή
μερίσματος) στους μετόχους έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Επισημαίνεται ότι το ποσό του μερίσματος αφαιρείται από την τιμή της μετοχής
όπως αυτή εμφανίζεται στο ταμπλό της οδού Σοφοκλέους.


Γενικός κανόνας είναι ότι μέρισμα δικαιούται ο μέτοχος εκείνος που έχει στην
κατοχή του μετοχές μέχρι και την ημέρα που γίνεται η γενική συνέλευση. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, η ακριβής ημερομηνία ορίζεται από τη γενική συνέλευση.


Εξάλλου, όταν η εταιρεία, παρά την υψηλή κερδοφορία της, αποφασίζει να δώσει
μόνο μικρό μέρισμα, τότε η αξία της μετοχής ανεβαίνει. Στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία πρακτικά χρησιμοποιεί τα κέρδη για επενδύσεις στην προσπάθειά της να
κερδίσει ακόμη περισσότερα στο μέλλον, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί
και τον ρυθμό ανάπτυξής της. Όταν τα κέρδη είναι μικρά, τότε η εταιρεία μπορεί
να μην αποδώσει μέρισμα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από