Σήμα κινδύνου για την υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με
τους βασικούς ανταγωνιστές της στέλνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον
φορολογικό ανταγωνισμό στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Από την έκθεση προκύπτει ότι η φορολόγηση των επιχειρήσεων και των επενδύσεων
στην Ελλάδα είναι βαρύτερη συγκριτικά με άλλες χώρες που είναι κύριοι
«αντίπαλοί» της στο μέτωπο του φορολογικού ανταγωνισμού που έχει ξεσπάσει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με τις κινήσεις μείωσης των φόρων των επιχειρήσεων που έχουν ήδη
ξεκινήσει στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει ορατό τον κίνδυνο
στροφής των επενδυτικών κεφαλαίων στις χώρες με χαμηλότερη φορολογία με
αποτέλεσμα να υπάρξουν μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην
απασχόληση στην Ελλάδα.


Η έκθεση


Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιγράφονται τα επίπεδα φορολογίας των
επενδύσεων στις 15 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία, όπως
επισημαίνεται, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις των επιχειρήσεων για
την επιλογή της χώρας που θα πραγματοποιήσουν την επένδυσή τους. Από την
έκθεση προκύπτει ότι: η Ελλάδα, αν και δεν είναι ουραγός μεταξύ των 15 χωρών
-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο ύψος φορολόγησης των επενδύσεων
(εγχωρίων και ξένων), βρίσκεται όμως πίσω από την Ιρλανδία, την Σουηδία, τη
Φινλανδία, τη Βρετανία και τη Δανία. Σύμφωνα με την έκθεση, το μέσο ποσοστό
φορολόγησης των επενδύσεων στην Ελλάδα, που μετριέται ως το ποσοστό
φορολόγησης επί των κερδών που προκύπτουν από την επένδυση, είναι 29,6%. Στην
Ιρλανδία το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 10,5%, στη Σουηδία στο 22,9%, στη
Φινλανδία στο 25,5%, στη Βρετανία στο 28,2%, στη Δανία στο 28,8% ενώ η Ιταλία
έχει το ίδιο ποσοστό φορολόγησης με την Ελλάδα. Λίγο υψηλότερα, σε απόσταση
αναπνοής από την Ελλάδα, βρίσκεται η Ισπανία στην οποία το ποσοστό φορολόγησης
των επενδύσεων ανέρχεται σε 31%. Πάντως τη βαρύτερη φορολογία έχει η Γερμανία
με ποσοστό 39,1% γεγονός που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η γερμανική
κυβέρνηση έσπευσε να εξαγγείλει το γνωστό πακέτο μείωσης των φόρων των
επιχειρήσεων. Ακολουθεί η Γαλλία με ποσοστό φορολόγησης 37,5% - ανάλογες
κινήσεις γίνονται και εκεί- και το Βέλγιο με 34,5%. Στην έκθεση σημειώνεται
ότι για τον υπολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης των επενδύσεων έχει ληφθεί
υπόψη όχι μόνο το ονομαστικό ποσοστό φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων
αλλά και οι φοροαπαλλαγές και οι έμμεσες μειώσεις φόρων λόγω της έκπτωσης
διαφόρων κατηγοριών δαπανών από τα κέρδη.


Οι ξένες επενδύσεις


Πιο αποθαρρυντικά για την Ελλάδα είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης σχετικά με
το ποσοστό φορολόγησης των επενδύσεων στους επιμέρους κλάδους. Έτσι στη
φορολόγηση των «διάφορων» επενδύσεων η Ελλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλητής» με
ποσοστό φορολόγησης 35,5%, που είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των 15 χωρών-μελών.
Στις επενδύσεις στον κλάδο μηχανών (μηχανολογικού εξοπλισμού) η Ελλάδα
επιβάλλει την τρίτη υψηλότερη φορολόγηση με ποσοστό 33,4%, ενώ στον κλάδο των
κατασκευών το ποσοστό φορολόγησης ανέρχεται σε 30,4% που είναι υψηλότερο από
το αντίστοιχο ποσοστό της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας
και της Φινλανδίας.


Ενδεικτικά είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης που αφορούν ειδικότερα τη
φορολογία που επιβάλλουν οι χώρες-μέλη στις ξένες επενδύσεις (τα προηγούμενα
στοιχεία αφορούν στο σύνολο των επενδύσεων). Έτσι η Ιρλανδία φορολογεί με
16,3% τις ξένες επενδύσεις και ουσιαστικά αποτελεί φορολογικό παράδεισο για τα
ξένα κεφάλαια. Ακολουθεί η Σουηδία με 25,6%, η Φινλανδία με 28,1%, η Βρετανία
με 30%, η Δανία με 30,1%, η Ιταλία με 30,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην
Ελλάδα είναι 31,5%.


Η αναμόρφωση της φορολογίας


Τα συμπεράσματα αυτά, όπως εκτιμούν αρμόδιοι παράγοντες του οικονομικού
επιτελείου, επισημαίνουν την ανάγκη να ακολουθήσει η Ελλάδα πιο επιθετική
πολιτική τα επόμενα χρόνια στο μέτωπο του φορολογικού ανταγωνισμού ο οποίος
ήδη έχει ενταθεί στην Ευρώπη.


Και αυτό γιατί η φορολογία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει το κύριο
όπλο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν ξένα
κεφάλαια για επενδύσεις προκειμένου να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τους
ρυθμούς ανάπτυξης και να αντιμετωπίσουν τη μάστιγα της ανεργίας, αφού η
εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος δεν αφήνει κανένα περιθώριο για προσέλκυση
κεφαλαίων μέσω της συναλλαγματικής πολιτικής.


Τα στοιχεία της έκθεσης, η οποία έχει αποσταλεί στο οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης, αναμένεται να αξιοποιηθούν κατά την αναμόρφωση του φορολογικού
συστήματος που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Η αναμόρφωση θα αγγίξει
όλους τους τομείς της φορολογίας (φορολογία επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων
κ.ά.) και αναμένεται ξεκινήσει εντός του 2001 και να ολοκληρωθεί το 2002 με
την κατάθεση στη Βουλή ενός νέου φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο θα έχει
παράλληλα τη μορφή κώδικα της φορολογίας.


Ο δανεισμός συμφέρει


Από την έρευνα προκύπτει ακόμη ότι και στις 15 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμφέρει φορολογικά τις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση της επένδυσης με
τη λήψη δανείου σε σχέση με άλλες μορφές χρηματοδότησης. Αυτό γιατί οι δαπάνες
αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων για την εξόφληση του χρέους εκπίπτουν από τα
έσοδα των επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Έτσι
στην στην Ελλάδα το κόστος χρηματοδότησης της επένδυσης μέσω δανείου ανέρχεται
σε 20,8% ενώ με την έκδοση νέων μετοχών ή μέσω των κερδών που έχουν αποκτηθεί
ανέρχεται σε 34,4%. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, σε γενικές γραμμές σε όλες
τις χώρες-μέλη η χρηματοδότηση των επενδύσεων με την έκδοση νέων μετοχών
(αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) ή μέσω των κερδών που έχουν αποκτηθεί έχει το
ίδιο κόστος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από