Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την ACTIVE Επενδυτική


Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχώρησε η εταιρεία ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ,
όπως αποφασίστηκε στην πρώτη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
της που συνήλθε στις 12-6-2000. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει κατά
το ποσό του 1.852.500.000 δραχμών λόγω κεφαλαιοποίησης κερδών και την έκδοση
1.852.500 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η
καθεμία. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν δωρεάν στους μετόχους, σε αναλογία έξι
νέες για κάθε 10 παλαιές. Δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών είναι οι μέτοχοι της
εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 29
Σεπτεμβρίου 2000. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα αρχίσει στις
30-10-2000. Οι νέες μετοχές θα είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στις
μερίδες των μετόχων στο ΣΑΤ την ίδια ημερομηνία.


Δύο νέα καταστήματα από την ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ


Δύο νέα καταστήματα θα προστεθούν σύντομα στην αλυσίδα καταστημάτων της
νεοεισαχθείσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ. Τα
καταστήματα, που είναι στη φάση της αποπεράτωσης, βρίσκονται στην Αθήνα. Το
πρώτο, επί της οδού Βουλιαγμένης, καταλαμβάνει εμβαδόν 1.700 τ.μ., διαθέτει
αυτόνομο πάρκινγκ, θα απασχολήσει 18 υπαλλήλους και στον ίδιο χώρο θα
μεταφερθούν οι υπηρεσίες διοίκησης και λογιστηρίου. Το συνολικό κόστος
ανέγερσης ανήλθε στα 180 εκατομμύρια δραχμές. Το δεύτερο κατάστημα βρίσκεται
στο Νέο Ηράκλειο, είναι συνολικού εμβαδού 1.200 τ.μ., διαθέτει επίσης αυτόνομο
πάρκινγκ, θα απασχολεί 18 υπαλλήλους και το κόστος επένδυσης ανήλθε στα 170
εκατομμύρια δραχμές.


Ομολογιακό δάνειο η XIFIAS


Συμπληρωματικό ρόλο θα έχει το ομολογιακό δάνειο που προτίθεται να συνάψει η
βιομηχανία επεξεργασίας ιχθυηρών Xifias Α.Ε., σύμφωνα με τη διοίκηση της
εταιρείας. Όπως τονίζεται σε διευκρινιστική ανακοίνωση της εισηγμένης
εταιρείας, μετά την απόφαση της διοίκησης να προτείνει στην επικείμενη έκτακτη
γενική συνέλευση τη μείωση της τιμής διάθεσης των κοινών μετοχών στις 1.000
δραχμές εκάστη, αντί των 1.500 δραχμών, και των προνομιούχων μετοχών στις 750
δραχμές, αντί για τις 1.000 δραχμές, η διαφορά από το αρχικά ζητούμενο ποσό
των 8,22 δισ. δραχμών θα καλυφθεί από το ομολογιακό δάνειο της εταιρείας.


Αλλάζει επωνυμία η ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ


Την αλλαγή της επωνυμίας της, από ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. σε ΒΕΡΝΙΚΟΣ
ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., αποφάσισε η πρόσφατη γενική συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι
VERNICOS YACHTS AND HOLDINGS και, όπως διευκρινίζεται, η εμπορική επωνυμία
VERNICOS YACHTS διατηρείται σε όλες τις δραστηριότητες του θαλάσσιου
τουρισμού, η δε εμπορική επωνυμία VERNICOS YACHTS AND HOLDINGS θα
χρησιμοποιείται σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας. Επίσης, οι
μέτοχοι αποφάσισαν την επέκταση των σκοπών της εταιρείας με έμφαση στη
συμμετοχή σε ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρίες και εγκρίθηκε από τη γενική
συνέλευση η απόκτηση ιδίων μετοχών της, μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών,
με ανώτερη τιμή αγοράς τις 10.000 δραχμές.


Θετικά αποτελέσματα για Αγροτική Ασφαλιστική και Αγροτική Ζωής


Ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι τα οικονομικά αποτελέσματα που πέτυχαν στο
εννεάηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου οι ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου της
Αγροτικής Τράπεζας, Αγροτική Ασφαλιστική και Αγροτική Ζωής. Η Αγροτική
Ασφαλιστική πέτυχε αύξηση της παραγωγής κατά 14%, ξεπερνώντας τα 20 δισ.
δραχμες, από 17,9 δισ. δραχμές που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η
Αγροτική Ζωής πέτυχε αύξηση της νέας παραγωγής ατομικών περιοδικών ασφαλίστρων
κατά 16,3% αγγίζοντας τα 2,030 δισ. δραχμές, από 1,775 δισ. δραχμές που ήταν
στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Πέτυχε, επίσης, αύξηση της νέας ετήσιας
παραγωγής κατά 11,1% και κατά 6,4% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων ενώ η
αύξηση των κερδών εκτιμάται περίπου στο 20%. Η πορεία των οικονομικών μεγεθών
της Αγροτικής Ζωής κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς δυσμενείς συνθήκες και
συγκυρίες επηρέασαν αρνητικά την παραγωγή σχεδόν του συνόλου των εταιρειών του
κλάδου ζωής. Τα θετικά αποτελέσματα του εννεαμήνου οφείλονται, όπως
ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, στην επιλεκτική πολιτική προϊόντων
που ακολούθησε στο 1999 και η οποία προστάτευσε τόσο το χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας όσο και τους πελάτες της. Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος
των δύο εταιρειών προχωρεί με σταθερούς ρυθμούς και σύντομα αναμένεται η
ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του.


Στα 10 δισ. τα κέρδη της ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ


Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αναμένεται να πλησιάσουν τα 70 δισ.
δραχμές, έναντι 41,6 δισ. δραχμών το 1999. Μέρος της αύξησης θα προέλθει από
την ενοποίηση νέων εταιρειών φέτος, όπως οι Agelco-Kosta Boda, Curva,
Επιφάνεια, σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, Southgate, Silicon Technologies, Νέον,
Feeling Jewels, PMS Πισιμίσης και Μουσικοεκδοτική. Τα καθαρά κέρδη, μετά την
αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, εκτιμάται ότι δεν θα φτάσουν την αρχική
πρόβλεψη των 10 δισ. δραχμών, καθώς δεν θα εγγραφούν οι υπεραξίες που
υπολογίζονταν πριν από το αρνητικό χρηματιστηριακό κλίμα.


Ξεκινά το πρώτο ΙΚΕΑ


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του υπερκαταστήματος του Ομίλου Carrefour
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης στον Όμιλο FOURLIS, για τη δημιουργία του πρώτου
καταστήματος ΙΚΕΑ. Όπως έγινε γνωστό, το υπερκατάστημα Carrefour θα
εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά μέχρι το τέλος του έτους και το πρώτο
ΙΚΕΑ θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2001. Το κτίριο είναι συνολικής έκτασης
22.000 τετραγωνικών μέτρων. Ο Όμιλος FOURLIS θα προχωρήσει, σύμφωνα με το
επιχειρηματικό του πλάνο, στη λειτουργία τριών υπερκαταστημάτων ΙΚΕΑ,
συνολικού εμβαδού 75.000 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία υπολογίζεται ότι θα
αποφέρουν στον Όμιλο πωλήσεις άνω των 65 δισεκατομμυρίων δραχμών. Σχετικά με
το κατάστημα της Θεσσαλονίκης, η Carrefour έκανε γνωστό ότι στην τελική
συμφωνία αποφασίσθηκε ότι το προσωπικό της εταιρείας θα απορροφηθεί στο σύνολό
του από τους δύο Ομίλους.


Οι μεγάλοι πελάτες στόχος της Γρηγόρης


Οι μεγάλοι πελάτες αποτελούν στόχο για την εταιρεία γρήγορης εστίασης Γρηγόρης
Μικρογεύματα. Η διοίκηση της εταιρείας, όπως έχει ανακοινωθεί, βρίσκεται αυτό
το διάστημα σε συζητήσεις με τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες συνολικά
απασχολούν περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους με στόχο τη δημιουργία σημείων
πώλησης στους χώρους εργασίας.


Η DATAMEDIA ανέλαβε έργο 1,6 δισ. δρχ. σε τουρκική τράπεζα


Την ανάληψη έργου Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων FileNET στην Τούρκικη
Τράπεζα ΥΑΡΙ KREDI, επένδυση που ξεπερνάει σε αρχική φάση το 1,6 δισ. δραχμές,
ανακοίνωσε η εταιρεία DATAMEDIA.


Η κατοχύρωση αυτού του έργου στην DATAMEDIA, όπως ανακοινώθηκε, πιστοποιεί την
έντονη παρουσία της στη γειτονική χώρα, όπου δραστηριοποιείται μέσω των
θυγατρικών της εταιρειών DMT και PORCAN HOLDING, που της ανήκουν σε ποσοστό
95% και 50%, αντίστοιχα.


Το έργο στην τουρκική τράπεζα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης
πληροφοριών όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Το αμέσως επόμενο, της τάξης του 1,3
δισ. δρχ., είναι εκείνο στο υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και έχει ήδη
υλοποιηθεί, πάλι από την DATAMEDIA, σε συνεργασία με την ΙΒΜ Κύπρου. Το έργο
στην ΥΑΡΙ KREDI κατοχυρώνει τη θέση της DATAMEDIA στην τουρκική αγορά και
θέτει, ταυτόχρονα, τις προϋποθέσεις για δυναμικότερη ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων της σ' αυτόν τον τομέα στη γειτονική χώρα. Η ΥΑΡΙ KREDI BANKASI
είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στην Τουρκία και ανήκει στον Όμιλο
Cukurova, έναν από τους τρεις οικονομικά ισχυρότερους στη χώρα.


Επίσης σε συνεργασία που αφορά την οργάνωση των καταστημάτων και των αποθηκών
της εταιρείας ΦΩΚΑΣ προχώρησε πρόσφατα η DATAMEDIA. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε
από την οργάνωση του πολυκαταστήματος της ΦΩΚΑΣ στη Θεσσαλονίκη και σταδιακά
θα επεκταθεί. Το συνολικό κόστος του έργου που εκτελέσθηκε είναι της τάξεως
των 30.000.000 δραχμών και περιλαμβάνει την εγκατάσταση φορητών τερματικών στα
καταστήματα και τις αποθήκες, για τη διαχείριση και την παραλαβή των
εμπορευμάτων, καθώς και την εκτέλεση των παραγγελιών και τις απογραφές.


Άλμα κερδών για την Καλπίνης Σίμος


Αύξηση πωλήσεων κατά 35% και καθαρών κερδών πάνω από 300% αναμένεται να
παρουσιάσει η εταιρεία Καλπίνης Σίμος για το εννεάμηνο του 2000, σύμφωνα με
εκτιμήσεις της διοίκησής της. Τα ποσοστά των αυξήσεων θα διατηρηθούν σε
παρόμοια επίπεδα και για το σύνολο της χρήσης του 2000. Η μεγάλη αύξηση της
κερδοφορίας αποδίδεται εν μέρει στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στο
υψηλότερο επίπεδο των τιμών των μετάλλων που παρατηρείται διεθνώς. Στα 9,5
δισεκατομμύρια δραχμές ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο του
2000, αυξημένες κατά 40%, και η κερδοφορία του εξαμήνου διαμορφώθηκε στο ένα
δισεκατομμύριο δραχμές, υπερδιπλάσια από το περυσινό εξάμηνο κατά το οποίο
είχε διαμορφωθεί στα 307 εκατομμύρια δραχμές.


Στην τελική ευθεία για το Χρηματιστήριο η Δρομέας


Στην τελική ευθεία για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή
των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών βρίσκεται η
εταιρεία επίπλων γραφείου ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ «ΔΡΟΜΕΑΣ». Οι δημόσιες εγγραφές
θα διαρκέσουν από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2000 και θα διατεθούν
στο επενδυτικό κοινό 2.170.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας 200 δραχμών και με τιμή διάθεσης τις 3.900 δραχμές η μία. Κύριος
ανάδοχος της εισαγωγής είναι η τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS. Κατά το 1999, οι
πωλήσεις ανήλθαν σε 4,606 δισεκατομμύρια δραχμές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από