Οι ικανοποιημένοι από την κυβερνητική πολιτική αντιπροσωπεύουν σήμερα το 28,3%
των ερωτηθέντων, ενώ οι υπόλοιποι σχεδόν ισομοιράζονται ανάμεσα στη μετριοπαθή
(37,1%) και την πλήρη απόρριψη (32,8%).


Έτσι, η κυβερνητική δημοτικότητα, αφού γνώρισε μια φάση σχετικής υψηλής
στάθμης κατά τη μακρά προεκλογική περίοδο (σταθερά περί το 32% από τον
Σεπτέμβριο του 1999 μέχρι τις εκλογές), έχει αρχίσει και πάλι να κάμπτεται.


Γεγονός που υποδηλώνει ότι η «περίοδος χάριτος» που εξασφάλισε η κυβέρνηση, με
την εκλογική αναβάπτισή της τον περασμένο Απρίλιο, έχει ήδη εξαντληθεί.


Υψηλά επίπεδα


Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι με το 28,3% να δηλώνει ικανοποιημένο, η
κυβερνητική δημοτικότητα παραμένει σε σχετικώς υψηλά επίπεδα, τα οποία
ουδέποτε είχε γνωρίσει κατά την προηγούμενη τετραετία, με μοναδική εξαίρεση το
τελευταίο εξάμηνο πριν από τις εκλογές.


Επιπλέον, ο χώρος της πλήρους απόρριψης («καθόλου ικανοποιημένοι»), που κατά
τη διάρκεια της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας είχε φθάσει κάποια στιγμή
(το 1998) να προσεγγίζει το 50%, έχει σήμερα σαφώς περιοριστεί και δεν
αντιπροσωπεύει πλέον παρά μόνο το 1/3 του εκλογικού σώματος.


Τέλος, η κυβέρνηση διαθέτει, στο σημείο αυτό, ένα σαφές προβάδισμα, σε
σύγκριση με τη Ν.Δ., η δημοτικότητα της οποίας παραμένει σταθερά περί το 22%.


Την ίδια πορεία με την κυβερνητική δημοτικότητα ακολούθησε το τελευταίο
εξάμηνο και η πρωθυπουργική δημοτικότητα, η οποία πάντως εξακολουθεί να
κινείται σ' ένα εντυπωσιακά ανώτερο επίπεδο. Οι θετικές γνώμες για τον Κ.
Σημίτη, οι οποίες κατά την προεκλογική περίοδο είχαν ανέλθει περίπου στο 60%,
έχουν σήμερα μειωθεί σε 48,9%, υπερέχοντας πάντως ακόμη των αρνητικών (45,5%).


Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η δημοτικότητα που απολαμβάνει σήμερα ο
Πρωθυπουργός είναι απόλυτα συγκρίσιμη με τα υψηλά ποσοστά αποδοχής που διέθετε
κατά το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης θητείας του (47,7% τον Μάρτιο του
1997, δηλαδή έξι μήνες μετά τις εκλογές του 1996).


Πάνω από το όριο


Οι θετικές γνώμες για τον Πρωθυπουργό ξεπερνούν το 80% μεταξύ των ψηφοφόρων
του ΠΑΣΟΚ, ενώ βρίσκονται πάνω από το όριο του 50% στους κατοίκους των αστικών
κέντρων (50,9%), τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια (57,3%) και τους απόφοιτους
ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης (65,8%).


Στις ίδιες αυτές κατηγορίες η δημοτικότητα του Κ. Σημίτη είναι μεγαλύτερη από
την αντίστοιχη του Κ. Καραμανλή, παρ' όλο που στο σύνολο του εκλογικού σώματος
ο αρχηγός της Ν.Δ. καταγράφεται πλέον ως ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός.


Ως ασθενές σημείο στην πολιτική εικόνα του Κ. Καραμανλή παραμένει το γεγονός
ότι δεν έχει ακόμη κατορθώσει να μεταβολίσει την υψηλή δημοτικότητά του σε
αναγνώριση της ικανότητάς του να διαχειριστεί ως πρωθυπουργός τις τύχες της
χώρας.


Είναι χαρακτηριστικό πως επί δυόμισι περίπου χρόνια το ποσοστό αυτών που
θεωρούν ότι ο Κ. Καραμανλής είναι «καταλληλότερος για πρωθυπουργός» (σε
σύγκριση με τον Κ. Σημίτη) παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο: 33,1% τον Μάρτιο
του 1998, 33,9% τον Απρίλιο του 1999, 32,3% τον Μάρτιο του 2000 και 33,2%
σήμερα.


Ειδικές κατηγορίες


Στο σημείο αυτό ο σημερινός Πρωθυπουργός εξακολουθεί, επομένως, να διατηρεί
ένα σαφές προβάδισμα, το οποίο πάντως είναι αισθητά μειωμένο σε σύγκριση με
την προεκλογική περίοδο.


Η υπεροχή του Κ. Σημίτη εντοπίζεται κυρίως στους κατοίκους των αστικών
κέντρων, στις νεώτερες και μεσαίες ηλικίες, καθώς και στους αποφοίτους μέσης
και ανώτερης εκπαίδευσης. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες ειδικές κατηγορίες όπου η
υπεροχή του σημερινού Πρωθυπουργού εκφράζεται με τρόπο συντριπτικό.


Έτσι, π.χ., τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια θεωρούν ως καταλληλότερο
πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη σε ποσοστό 45,1% (έναντι 28,7% για τον Κ. Καραμανλή)
και το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 49,4% (έναντι 21,3%) για τους αποφοίτους
ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης.


Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕΤΑΙΡΕΙΑ:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ V - PROJECT RESEARCH CONSULTING. Μέλος του ΣΕΔΕΑ,
της ESOMAR και της WAPOR.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.v.-prc.gr


ΑΝΑΘΕΣΗ: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».


ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με
πρόσωπο (face to face) στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου
ερωτηματολογίου και κάλπης.


ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω.


ΠΕΡΙΟΧΗ: Το σύνολο της χώρας, χωρίς τις νήσους Αιγαίου και Ιονίου.


ΔΕΙΓΜΑ: Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεαι σε 1.236 άτομα και
το πραγματοποιηθέν σε 1.137 άτομα.


ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: Η έρευνα πεδίου
πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 20 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2000.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: Για την πραγματοποίηση της έρευνας
εργάστηκαν 39 ερευνητές και 11 επόπτες.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: Απαντήσεις με βάσεις κάτω των 60 ερωτηθέντων είναι
εντελώς ενδεικτικές.


Το Ινστιτούτο V-PROJECT RESEARCH CONSULTING εφαρμόζει αυστηρά όλους τους
κώδικες Δεοντολογίας της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ, για την Πολιτική -
Κοινωνική Έρευνα, την Έρευνα Αγοράς, τη δημοσίευση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων
και τις κατευθυντήρεις γραμμές για την ερμηνεία τους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από