Στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβό, αλλά στο Παρίσι... ακριβότερο. Οι Ιταλοί
πληρώνουν για το νερό σχεδόν τα μισά χρήματα απο αυτά που δίνουν οι Έλληνες
και οι Ελβετοί τα περισσότερα απ' όλους. Στη χώρα μας, πάντως, σύμφωνα με τη
σχετική λίστα του ΟΟΣΑ, για την τιμολόγηση του νερού, οι τιμές δεν έχουν
σημαντικές διαφορές από εκείνες που ισχύουν στα άλλα κράτη-μέλη.


Νερό έχουμε, αυτό που λείπει είναι η σωστή διαχείριση... Τα αποθέματα γλυκού
νερού, αν και μεγάλα, είναι άνισα κατανεμημένα στο σύνολο της χώρας, με
αποτέλεσμα περιοχές της Νότιας και της Κεντρικής Ελλάδας, των νησιών του
Αιγαίου και της Κρήτης να απειλούνται με ερημοποίηση. Αυτό είναι ένα από τα
συμπεράσματα της πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ για το περιβάλλον στην Ελλάδα και
συγκεκριμένα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.


Πάνω από το 85% των αποθεμάτων γλυκού νερού στην Ελλάδα προέρχεται από
επιφανειακά ύδατα και το 10%-15% από υπόγειες λεκάνες απορροής. Πάνω από το
80% της επιφανειακής ροής έρχεται από συγκεκριμένο τμήμα του ελληνικού χώρου,
από τις οκτώ μεγάλες λεκάνες αποστράγγισης: του Αχελώου, στην Κεντρική Ελλάδα
του Αξιού, του Στρυμόνα, του Αλιάκμονα, στη Μακεδονία του Έβρου και του
Νέστου, στη Θράκη του Άραχθου και του Καλαμά στην Ήπειρο. Συγκεκριμένα, η
ανανεώσιμη εισροή νερού υπολογίζεται σε 72 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, κατά
μέσον όρο. Τα 12 δισ. κυβικά μέτρα νερού εισρέουν από άλλες χώρες, 115 δισ.
κυβικά μέτρα από βροχοπτώσεις (ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα) και 5 δισ. κυβικά
μέτρα προέρχονται από εξάτμιση και διαπνοή του νερού από θάλασσες, λίμνες και
ποτάμια.


Η έκθεση


Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για το περιβάλλον στην Ελλάδα, που δημοσιεύτηκε
πριν από μερικές ημέρες, εδώ και μερικές δεκαετίες έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση
της ποιότητας του νερού, σε λίμνες και ποτάμια. Υπολογίζεται ότι οι
περισσότερες ελληνικές λίμνες παρουσιάζουν προβλήματα ευτροφισμού, με το
πρόβλημα να εμφανίζεται εντονότερο στις λίμνες των Ιωαννίνων, της Καστοριάς,
των Πετρών, τη Βεγορίτιδα και τη Βιστονίδα. Στον ποταμό Έβρο έχουν μετρηθεί
υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών ιόντων, ενώ στον Αξιό έχουν
καταγραφεί συγκεντρώσεις φωσφόρου, νιτρωδών και αμμωνιακών σε υψηλά επίπεδα.


Μελέτη


Η ποιότητα των υπόγειων υδάτων, αν και υπάρχουν ενδείξεις πως δεν είναι καλή,
δεν έχει εξετασθεί συστηματικά. Η έκθεση αναφέρει ότι «υπάρχουν ενδείξεις
ρύπανσής τους, λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων και προβλήματα
υφαλμύρωσής τους, εξαιτίας υπεράντλησης νερού». Η πιο πρόσφατη σχετική μελέτη
έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στις υπόγειες λεκάνες απορροής
στον Θερμαϊκό και τον Αμβρακικό Κόλπο, ενώ υπολείμματα φυτοφαρμάκων
ανιχνεύθηκαν στη Μακεδονία και τη Θράκη, σε συγκεντρώσεις όμως κάτω των
ανώτατων επιτρεπτών ορίων.


Ρύπανση - φυτοφάρμακα


Μια από τις πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης του νερού είναι τα φυτοφάρμακα. «Στη
λίμνη Βεγορίτιδα, οι υψηλές συγκεντρώσεις ανόργανων αζωτούχων ενώσεων που
έχουν ανιχνευθεί, οφείλονται στις δραστηριότητες εργοστασίου φυτοφαρμάκων που
λειτουργεί στην περιοχή», αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ. Τονίζεται επίσης πως
σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρουν τα φυτοφάρμακα και για τη ρύπανση των
παράκτιων υδάτων. Το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερο στον Αμβρακικό, ενώ
επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, η συνολική
κατανάλωση φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία κατά
23%. «Η ένταση χρήσης φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα είναι επίσης μεγάλη και
υπολογίζεται στα 23 γραμμάρια καθαρού προϊόντος ανά στρέμμα καλλιέργειας, όσο
δηλαδή ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ».


Τα αποθέματα


Τέλος, από το σύνολο των αποθεμάτων γλυκού νερού στην Ελλάδα, το 87%
χρησιμοποιείται στις γεωργικές καλλιέργειες και το 10% καταναλώνεται στο
σπίτι. Το υπόλοιπο 3% καταναλώνεται από τη βιομηχανία και από το ποσοστό αυτό
τα τρία τέταρτα από τον κατασκευαστικό κλάδο και το ένα τέταρτο για την
παραγωγή ηλεκτρισμού. Σε ό,τι αφορά την τιμή του νερού για οικιακή χρήση στην
Ελλάδα δεν είναι πολύ ακριβή, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Η
παροχή νερού για βιομηχανική χρήση στην Αθήνα κοστίζει από 230 δρχ. ανά κυβικό
μέτρο για μηνιαία κατανάλωση έως 1.000 κυβικά μέτρα και 270 δρχ. ανά κυβικό
μέτρο για κατανάλωση άνω των 1.000 κυβικών μέτρων τον μήνα.


Συνέδριο για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και τη ΔημοκρατίαΗ ψηφιακή τηλεόραση, το Διαδίκτυο, τα νέα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής
επικοινωνίας και ο αντίκτυπός τους στο ευρύ κοινό και στην ίδια τη Δημοκρατία
είναι το θέμα που θα συζητήσουν Έλληνες και ξένοι ειδικοί, στο σχετικό
συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Goethe, στις 9 και 10 Οκτωβρίου, στην
Αθήνα. Τίτλος του συνεδρίου, «Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
Δημοκρατία» και απώτερος στόχος να φέρει κοντά επιστήμονες από τους κλάδους
της Νομικής, της Επικοινωνίας, της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ψυχολογίας
και της Φιλοσοφίας, προκειμένου να εξετάσουν το νέο τοπίο, έτσι όπως
διαμορφώνεται παγκοσμίως με τα νέα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.


Μεταξύ των θεμάτων που θα αναλύσουν στο συμπόσιο ειδικοί από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, την εποπτεύουσα αρχή της Γερμανίας για τα ΜΜΕ
αυτά, τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάντειο, είναι η επιρροή των
νέων μέσων στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, οι τάσεις συγκέντρωσης κεφαλαίου
στη συγκεκριμένη αγορά, οι μηχανισμοί ελέγχου, οι διαδικασίες δημιουργίας
μονοπωλίων, ο έλεγχος του περιεχομένου των προγραμμάτων, οι κώδικες
ραδιοτηλεοπτικής και έντυπης δημοσιογραφικής δεοντολογίας.«Αντιβιοτικά» προγράμματα για Η/Υ από δορυφόρους


Η εταιρεία Satellite Safe αξιοποιεί δορυφόρους οι οποίοι μεταφέρουν
πληροφορίες από 117 διαφορετικές σχετικές βάσεις δεδομένων, με σκοπό να δώσει
λύση στο πρόβλημα με τους ιούς στα κομπιούτερ


Κορυφαίες εταιρείες της Μ. Βρετανίας χρησιμοποιούν ήδη ενημερωμένα
«αντιβιοτικά» προγράμματα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους, τα οποία
φτάνουν σε αυτές απευθείας μέσω δορυφόρων. Η τακτική αυτή επιτρέπει να
ενημερώνονται ταυτόχρονα δεκάδες χρήστες και τερματικά υπολογιστών, χωρίς να
εξαρτώνται από δίκτυα εγκατεστημένα στη Γη, με αποτέλεσμα να έχουν την τέλεια
προστασία κατά των ολοένα και πιο επικίνδυνων ηλεκτρονικών ιών. Το δορυφορικό
δίκτυο έρχεται από τη Νότιο Αφρική και διανέμει πολύ γρήγορα πληροφορίες και
προστασία από πρωτοεμφανιζόμενους ιούς, πριν αυτοί προλάβουν να προκαλέσουν
καταστροφές.


Η εταιρεία Satellite Safe, με έδρα τη Νότιο Αφρική, έχει ήδη αρχίσει να
προσφέρει την πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία και στην Ευρώπη. Το πιο δυνατό «όπλο»
για το πρόγραμμά της είναι το γεγονός ότι, από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί,
θα ενημερώνεται για κάθε νέο ιό, μέσω των ειδικών δορυφόρων. Ένας και μόνο
δορυφορικός σταθμός είναι σε θέση να διαδώσει ταυτόχρονα σε πάρα πολλούς
αποδέκτες πολύ μεγάλα αρχεία, σχετικά με τους νέους ιούς, καθώς και τα
απαιτούμενα προγράμματα για την εξολόθρευσή τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι
μια δορυφορική κάρτα εγκατεστημένη σε ένα PC ή σε έναν server, η οποία θα
δέχεται την ενημέρωση.


Η νέα αυτή υπηρεσία εμφανίζεται ως απάντηση στους δεκάδες νέους και εξαιρετικά
επικίνδυνους ιούς, όπως ο Ι love you. Εκτιμάται πως αυτοί οι καινούριοι ιοί
είναι πολύ «εξυπνότεροι» και πολύ πιο καταστροφικοί από τους παλαιότερους,
κυρίως επειδή αξιοποιούν τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του
Internet για να εξαπλώνονται μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, σε κάθε σημείο της Γης.
Σύμφωνα μάλιστα με την εταιρεία MessageLabs, η οποία είναι υπεύθυνη για την
παρακολούθηση και το φιλτράρισμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολλών
εταιρειών, ο αριθμός των ιών που μεταδίδονται μέσω e-mail αυξάνεται διαρκώς.


Στην προσπάθειά της να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό, η εταιρεία Satellite Safe
αξιοποιεί δορυφόρους οι οποίοι μεταφέρουν πληροφορίες από 117 διαφορετικές
σχετικές βάσεις δεδομένων.

*** «Εξερευνώντας το περιβάλλον της Ευρώπης» είναι ο τίτλος του νέου υλικού
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το WWF Ελλάς, σε
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Το υλικό απευθύνεται σε
μαθητές ηλικίας από 12 έως 16 ετών και αφορά τρεις θεματικές ενότητες:
θάλασσες και ποτάμια, δάση και αστικές περιοχές.


*** Προσφορές παλιών και καινούργιων αντικειμένων, ρούχων, βιβλίων, ειδών
σπιτιού, μικροαντικειμένων κ.λπ. δέχεται η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία, η
οποία αυτή τη στιγμή προετοιμάζει το ετήσιο μπαζάρ που θα γίνει την Τετάρτη 29
Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και την Κυριακή 17
Δεκεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6511.783.Μαθήματα... γλώσσας για φιλόλογους θα προσφέρει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
μέσω του Ίντερνετ και του «Ηλεκτρονικού κόμβου για την υποστήριξη των
διδασκόντων την ελληνική γλώσσα», ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση www. komvos. edu.gr. Στη συγκεκριμένη
δικτυακή πύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πλούσιο υλικό για την
προετοιμασία των μαθημάτων, καθώς και ενημέρωση για νέα εκπαιδευτικά εργαλεία,
υπηρεσίες και σεμινάρια.Το μεγαλύτερο κέντρο έρευνας στην πυρηνική φυσική, το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πυρηνικών Ερευνών CERN, που εδρεύει στη Γενεύη, και το Ινστιτούτο Πυρηνικής
Φυσικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», πραγματοποίησαν στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο με
τίτλο «CERN School of Computing 2000», στο οποίο συμμετείχαν μεταπτυχιακοί
φοιτητές και νέοι από τα 80 κράτη-μέλη του CERN ασχολούμενοι με τη φυσική των
στοιχειωδών σωματιδίων, την πληροφορική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.Μια σχολική αίθουσα-«εργαστήρι της Κοινωνίας της Πληροφορίας», όπως τα 400 που
λειτουργούν σήμερα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της χώρας, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Οδυσσέας», φιλοξενήθηκε στο περίπτερο 12 της Διεθνούς Έκθεσης
Πληροφορικής, Infosystem 2000, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από
το περίπτερο αυτό, το υπουργείο Παιδείας θέλησε να παρουσιάσει μέρος των έργων
που έγιναν στα σχολεία στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ και τα σχέδια για το μέλλον.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από