«Δεδομένου ότι η μετάταξη της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη μετατέθηκε για
τον Μάιο, η Σοφοκλέους συνεχίζει να εμφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστική διότι
είναι η μόνη αναδυόμενη αγορά στην ευρωζώνη με αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες
και ελάχιστο κίνδυνο».


Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ο διευθύνων σύμβουλος της
ΣΙΓΜΑ κ. Μιχάλης Βόττας, συμπληρώνοντας ότι «ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα
είναι ότι μετά τη μεγάλη πτώση του Χρηματιστηρίου οι ελληνικές μετοχές είτε
είναι πολύ κοντά στη θεωρητική τους αξία (fair value), είτε είναι
υποτιμημένες. Αρκετές ελληνικές μετοχές, αν συγκριθούν με αντίστοιχες
ευρωπαϊκές, με βάση τον δείκτη τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε), είναι
φτηνότερες, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξής τους είναι υψηλότερες. Ήδη αναμένεται
τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΑ να αυξηθούν σημαντικά το τρέχον έτος
και, σε πολλές περιπτώσεις, περισσότερο από αντίστοιχες ευρωπαϊκές».


Ωστόσο, ο κ. Βόττας επισημαίνει ότι «υπάρχουν βέβαια και κάποια βασικά
μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη βάθους της ελληνικής αγοράς, η ασάφεια που
επικρατεί αναφορικά με τα μελλοντικά σχέδια των εισηγμένων εταιρειών, ο τρόπος
εμφάνισης των οικονομικών στοιχείων κάθε εταιρείας κ.ά., τα οποία όμως
προβλέπεται να εξαλειφθούν μεσοπρόθεσμα λόγω της ανταγωνιστικής πίεσης που
ασκείται σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο και της περαιτέρω
ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού κλάδου».


Οι κινήσεις των ξένων


Ο κ. Βόττας διατυπώνει την εκτίμηση ότι «αναμένεται στο άμεσο μέλλον και όσο
πλησιάζουμε στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς, τα ξένα κεφάλαια που
επενδύονται σε αναδυόμενες αγορές να αποχωρήσουν και στη θέση αυτών να
εισέλθουν κεφάλαια τα οποία επενδύονται σε ανεπτυγμένες αγορές και έχουν
χρονικά μακρύτερο ορίζοντα με στόχο μια μεσαίου μεγέθους απόδοση η οποία θα
βασίζεται στα θεμελιώδη στοιχεία των εισηγμένων εταιρειών».


«Προβλέπεται, λοιπόν», αναλύει ο κ. Βόττας, «μια προσπάθεια των ξένων θεσμικών
αναδυόμενων αγορών να επιτύχουν τη μέγιστη απόδοση των κεφαλαίων τους μέχρι
την αποχώρησή τους από την ελληνική αγορά (μέχρι τον Μάιο) και παράλληλα
αναμένεται μια προετοιμασία και ανάλυση των εισηγμένων εταιρειών από το μέρος
των ξένων θεσμικών ανεπτυγμένων αγορών έτσι ώστε να γνωρίζουν το πού θα
επενδυθούν τα κεφάλαιά τους πριν και μετά την αναβάθμιση.


Αναμένεται πάντως ότι τα εισερχόμενα κεφάλαια θα είναι περισσότερα από τα
εξερχόμενα. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το ελληνικό επενδυτικό κοινό
(ιδιώτες και θεσμικοί) θα προσπαθήσει να συγχρονιστεί με τα επενδυτικά
κριτήρια και τις επιλογές των ξένων κεφαλαίων. Οπότε προβλέπεται τα θεμελιώδη
χρηματοοικονομικά στοιχεία της κάθε εισηγμένης εταιρείας να αποκτήσουν
μεγαλύτερη βαρύτητα στις επενδυτικές επιλογές που γίνονται στο ΧΑΑ».


Οι ξένοι επενδυτές κάνουν και αυτοί διαχείριση χαρτοφυλακίου, που σημαίνει ότι
δεν βάζουν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τοποθετούνται
σε διάφορες αγορές επιλέγοντας για καθεμία ξεχωριστά το ποσοστό βαρύτητας.
Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τα ποσοστά αυτά;


«Εξαρτάται από τον τύπο χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται», απαντά ο κ. Βόττας,
και εξηγεί: «Είναι διαφορετική η στρατηγική που θα ακολουθηθεί σε χαρτοφυλάκια
αναδυόμενων αγορών από την στρατηγική χαρτοφυλακίων ανεπτυγμένων αγορών. Σε
γενικότερες γραμμές θα έλεγα ότι οι ξένοι επενδυτές τοποθετούν τα κεφάλαιά
τους σε διάφορες αγορές ανάλογα με την απαιτούμενη αναμενόμενη απόδοση που
έχουν υπολογίσει και το επίπεδο κινδύνου (διακύμανσης) που δέχονται να
αναλάβουν. Εκτός αυτών των δύο βασικών παραγόντων, υπάρχει και ο
μακροοικονομικός παράγοντας κάθε αγοράς ο οποίος είναι προφανές ότι εξετάζεται
εις βάθος από κάθε ξένο επενδυτή έτσι ώστε να αποφασίσει εάν θα επενδύσει σε
μια αγορά, σε τι ποσοστό και για πόσο χρονικό διάστημα».


Απειλείται η Σοφοκλέους;


«Η Σοφοκλέους επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή
οικονομία», απαντά ο κ. Βόττας σε σχετική μας ερώτηση για το κατά πόσο η
Σοφοκλέους είναι ή όχι ξεκομμένο νησί και για το κατά πόσο επηρεάζεται από τις
διεθνείς εξελίξεις.


«Ένα παράδειγμα», διευκρινίζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΙΓΜΑ, «είναι η
πορεία των επιτοκίων. Από τις αρχές του 2001 με την υιοθέτηση του ευρώ ως
νομίσματος της χώρας μας, η επιτοκιακή πολιτική θα ασκείται πια από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ήδη η Τράπεζα
της Ελλάδος καθορίζει την πορεία των ελληνικών επιτοκίων με βάση την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως έγινε φανερό με την τελευταία μείωση
των επιτοκίων όταν η Τράπεζα της Ελλάδος περίμενε να δει πόσο μεγάλη θα ήταν η
αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων προκειμένου να ορίσει πόσο θα αύξανε τα
ελληνικά επιτόκια ώστε να επέλθει η επιθυμητή σύγκλιση».


Αλλαγή επενδυτικής συμπεριφοράς


Θα αλλάξει η επενδυτική συμπεριφορά των επενδυτών στη Σοφοκλέους εν όψει της
αναβάθμισης, της ΟΝΕ και των επερχόμενων εξελίξεων; Στην ερώτηση αυτή ο κ.
Βόττας απάντησε λέγοντας ότι «πολλά πρόκειται να αλλάξουν στη συμπεριφορά των
επενδυτών της Σοφοκλέους. Με την επικείμενη αναβάθμιση του χρηματιστηρίου μας
σε ανεπτυγμένο, οι ξένοι επενδυτές όταν ενδιαφέρονται για μια ελληνική μετοχή
δεν θα την συγκρίνουν πια με αντίστοιχες ελληνικές μετοχές, ή μετοχές από
αναπτυσσόμενες αγορές, αλλά με μετοχές από τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
Γενικότερα, οι επενδυτές σε αναδυόμενες αγορές συνήθως αγοράζουν μια μετοχή
όταν κρίνουν ότι οι αποδόσεις στη συγκεκριμένη χώρα θα είναι ικανοποιητικές
και στη συνέχεια επιλέγουν συγκεκριμένες μετοχές (top down approach).


Αντίθετα, στις ανεπτυγμένες αγορές οι επενδυτές είναι πιο σύνηθες να επιλέγουν
μετοχές συγκρίνοντάς τις με άλλες μετοχές του κλάδου από άλλες ανεπτυγμένες
χώρες (bottom up approach)».


Μιλώντας ο κ. Βόττας στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» για τα σχέδια της ΣΙΓΜΑ, τόνισε ότι
«σκοπεύουμε να δραστηριοποιηθούμε εντονότερα στο χώρο των ξένων επενδυτικών
προτάσεων προσφέροντας στους Έλληνες επενδυτές ομόλογα, μετοχές, παράγωγα και
δικαιώματα (options) κυρίως από τις ανεπτυγμένες δυτικές χρηματαγορές (Ευρώπη
και Αμερική) όπου η ΣΙΓΜΑ διαθέτει ξεχωριστό τμήμα με την επωνυμία "World
Invest" το οποίο κατέχει μια πολυετή τεχνογνωσία και πείρα όσον αφορά τις
συγκεκριμένες επενδυτικές δραστηριότητες. Σε ό,τι έχει σχέση με το Διαδίκτυο,
η ΣΙΓΜΑ, όπως γνωρίζετε, ήταν μια από τις πρώτες ΑΧΕΠΕΥ που προσέφερε On-line
συναλλαγές για τους πελάτες της, "SIGMA On-line", διαθέτει ένα αξιόλογο site
το οποίο ενημερώνεται καθημερινά και αποτελεί πηγή έγκυρης πληροφόρησης για το
επενδυτικό κοινό. Η υπηρεσία αυτή έχει πρόσβαση και μέσω της πύλης του
Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη in.gr. Τέλος, πρόσφατα δημιούργησε την
υπηρεσία "SIGMA WAP" με την οποία γίνεται άμεση διαβίβαση, επιβεβαίωση και
ενημέρωση εντολών μέσω του κινητού».


Ποιος είναι ο Μιχάλης ΒότταςΟ κ. Μιχάλης Βόττας γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα. Η ενασχόλησή του με τα
χρηματοοικονομικά ξεκίνησε προ 25 ετών, όταν ίδρυσε την Interact (μετέπειτα
Χίος Χρηματιστηριακή), της οποίας διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος έως το 1999.
Διετέλεσε επίσης διευθύνων σύμβουλος της Μακεδονίας Θράκης Χρηματιστηριακή. Ο
Μιχάλης Βόττας δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των επενδύσεων στις αγορές του
εξωτερικού και η πολύχρονη εμπειρία του καθώς και η τεχνογνωσία του στις
αγορές αυτές επισφραγίστηκε με την συνεργασία του με διεθνείς
χρηματιστηριακούς οίκους, όπως οι Shearson Lehman, Dean Witter Reynolds και
Prudential Securities, των οποίων επί σειρά ετών υπήρξε αποκλειστικός
εκπρόσωπος στην Ελλάδα. Η εμπειρία του έγκειται στη θεμελιώδη και τεχνική
ανάλυση των αγορών που καλύπτει ομόλογα, μετοχές και παράγωγα.


Έχει επίσης διατελέσει σύμβουλος επενδύσεων σε μεγάλους Έλληνες θεσμικούς
επενδυτές με ενεργό συμμετοχή στις επενδυτικές επιτροπές πολλών ΑΕΔΑΚ. Από την
1η Αυγούστου 2000 ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη ΣΙΓΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από