Σε νέα εξαγορά προχωρεί η ΕΣΧΑ


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ολλανδικής εταιρείας
ESHA HOLDING BV από την ΕΣΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. Η υπογραφείσα συμφωνία αφορά τη
μεταβίβαση του 50% των μετοχών της ολλανδικής εταιρείας από το ολλανδικό
ίδρυμα STICHTING ADMINISTRATIEKANTROOR AESHA HOLDING BV και την HOOGKERK
BEHEER BV στην εταιρεία ΕΣΧΑ Ελλάς και θα ολοκληρωθεί και τυπικά εντός των
επόμενων εβδομάδων, οπότε και η ελληνική πλευρά θα αναλάβει το management της
εταιρείας. Η επιχειρηματική αυτή πρωτοβουλία της εταιρείας επιβεβαιώνει την
στρατηγική της ισχυροποίησής της μέσω εξαγορών με δραστηριότητες στους κλάδους
της παραγωγής και εμπορίας ασφαλτικών -πετρελαιοειδών προϊόντων. Η εξέλιξη
αυτή, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, προσδίδει νέα δυναμική
στον κλάδο και δημιουργεί σημαντικές συνέργιες και για τις άλλες εταιρείες του
ομίλου.


Αύξηση κεφαλαίου για την ΑΝΕΚ


Στο διάστημα 15 Οκτωβρίου με 15 Νοεμβρίου 2000 θα πραγματοποιηθεί η αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ Lines με καταβολή μετρητών. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία
αναμένει την έγκριση του ενημερωτικού της δελτίου από τη διοίκηση του
Χρηματιστηρίου στις επόμενες συνεδριάσεις, ενώ το ύψος της αύξησης θα είναι
της τάξεως των 40 δισεκατομμυρίων δραχμών. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί υπέρ
των παλαιών μετόχων με αναλογία μίας νέας για κάθε δύο παλαιές μετοχές, ενώ η
τιμή διάθεσης έχει προσδιορισθεί στις 1.100 δραχμές ανά μετοχή. Τα
αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας, στο πρώτο εξάμηνο, κατέγραψαν ζημίες
ύψους 2,667 δισεκατομμυρίων δραχμών, έναντι κερδών 890,19 εκατομμυρίων δραχμών
στο αντίστοιχο εξάμηνο του 1999.


Στο e-Business τα σωληνουργεία Κορίνθου


Τα ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πραγματοποίησαν την είσοδό τους στον χώρο του
e-BUSINESS με την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής εξειδικευμένης εφαρμογής
ηλεκτρονικού εμπορίου. Στις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας εντάσσεται και
η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική της
δραστηριότητα και θα την φέρουν σε ηγετική θέση, τόσο στον εγχώριο όσο και
στον διεθνή ανταγωνισμό. Η εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διατηρεί εδώ και
αρκετό καιρό παρουσία στο Διαδίκτυο (http: //www. cpw.gr), ενώ πρόσφατα
ανέπτυξε μια δυναμική WEB εφαρμογή με στόχο την υποστήριξη της
ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής της επικοινωνίας και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της. Το έργο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
«Πρότυπα Έργα Ηλεκτρονικού Εμπορίου», του υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία
με την εταιρεία CYBERCE Ολοκληρωμένες Λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η οποία
κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο του e-Business.


Δωρεάν μετοχές από την QUALITY & RELIABILITY


Σε δωρεάν διανομή τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά προχωρεί η Quality
& Reliability (Q&R), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την έκδοση των
μετοχών υπέρ του άρτιου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής
συνέλευσης της εταιρείας, το 40% της οποίας ανήκει στην Πουλιάδης &
Συνεργάτες, αποφασίστηκε η επαναγορά ιδίων μετοχών της Quality &
Reliability μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της και μέχρι την τιμή των
30.000 δραχμών, για περίοδο 24 μηνών. Η συνέλευση ενέκρινε και την πρόταση της
διοίκησης για διανομή μερίσματος 110 δραχμών ανά μετοχή για τη χρήση που έληξε
στις 30 Ιουνίου.


Πωλήσεις 26 δισ. δρχ. αναμένει η Ηλεκτρονική Αθηνών


Η Ηλεκτρονική Αθηνών αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την τρέχουσα χρήση
2000-2001 και αναμένει πωλήσεις ύψους 26 δισ. δραχμών και κέρδη προ φόρων
τριών δισ. δραχμών.


Τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη κατά την χρήση του 1999 ήταν 18,9 δισ. οι
πωλήσεις και 1,75 δισ. δραχμές τα κέρδη της εταιρείας. Στόχος είναι στην
επόμενη τριετία οι ρυθμοί ανάπτυξης να διατηρηθούν, κατά μέσο όρο, στο 30%
τουλάχιστον.


Προς αύξηση κεφαλαίου η Αθηναία


Την έγκριση του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της MULTIRAMA
από την ΑΘΗΝΑΙΑ, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιολογεί τη
συγχώνευση κάθε συναφούς ενέργειας ή δήλωσης των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και λήψη εγκριτικής της συγχωνεύσεως αποφάσεως θα ζητήσει το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναία κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης της
εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.


Επίσης θα αποφασιστεί ο διορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή
της συμβολαιογραφικής πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης
ή δήλωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως.


Μάλιστα η διοίκηση θα ζητήσει από τους μετόχους την αποδοχή της πρότασης για
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν του 1.556.327.000
δραχμών καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.


Μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και
τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, η αλλαγή της έδρας της εταιρείας
και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και η αλλαγή του σκοπού της
εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.


Νέο εκκοκκιστήριο για την Βαρβαρέσος


Επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών αποτελεί η νέα εκκοκκιστική μονάδα
του ομίλου εταιρειών Βαρβαρέσου με την επωνυμία Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Θηβών
Α.Ε. (Q Cotton Α.Ε.). Το νέο εκκοκκιστήριο είναι κατασκευασμένο σε έκταση 53
στρεμμάτων στην περιοxή της Θήβας και στο μετοxικό κεφάλαιο συμμετέxει η
εισηγμένη Βαρβαρέσος Α.Ε. Νηματουργεία Ναούσης με 51% και ο κ. Λουκάς
Καλαμπόκας (πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Q Cotton) με 49%.


Όπως τόνισε η κ. Αναστασία Βαρβαρέσου, «γνωρίζουμε τη σωστή απάντηση στις
προκλήσεις των καιρών για την παραγωγή βάμβακος με τη μορφή ανταγωνιστικού
προϊόντος για το παρόν και το μέλλον και για όταν αλλάξουν τα δεδομένα των
επιδοτήσεων. Για το λόγο αυτό ξεκινήσαμε συνεργασία με ομάδα βαμβακοπαραγωγών
πάνω σε ένα 5ετούς διάρκειας πρόγραμμα καλλιέργειας ποικιλίας βάμβακος
αναγνωρισμένης ποιοτικής ανωτερότητας. Στοxεύουμε με την καθοδήγηση τεxνικών
συμβούλων σε ένα τυποποιημένο ποιοτικό και ανταγωνιστικό προϊόν το λεγόμενο Q
- Cotton μέσα από διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας και της προώθησης του
πνεύματος και της πρακτικής της αειφόρου γεωργίας».


Η Βαρβαρέσος Νηματουργεία Ναούσης Α.Ε. διαθέτει δύο ιδιόκτητες παραγωγικές
μονάδες δυναμικότητας 6.000 τόνων νημάτων ετησίως και από το 2001 η
παραγωγικότητα θα αυξηθεί στους 10.000 τόνους σε πρώτη φάση.


Χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση η διαπραγμάτευση της EVEREST


Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2000 οι μετοχές της εταιρείας EVEREST διαπραγματεύονται
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η αναλογία στην αύξηση θα είναι δύο
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές
μετοχές, με τιμή διάθεσης της μετοχής τις 750 δραχμές. Επιπλέον, εκδίδονται
360.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με παραίτηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων, που θα διατεθούν στο προσωπικό και σε
συνεργάτες της εταιρείας με τιμή διάθεσης της μετοχής επίσης τις 750 δραχμές.
Όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση της εταιρείας, η περίοδος άσκησης του
δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση θα ανακοινωθεί από τον Τύπο.


Μετάταξη για την COMPUTER LOGIC


Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μετάταξη της
LogicDIS στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση
αιτήσεως. Ωστόσο, αναθεωρούνται τα σχέδια για τη συμμετοχή της EFG Eurobank
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 10%. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε
ότι θα πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου με μερική παραίτηση των παλαιών
μετόχων, αλλά η διοίκηση της LogicDIS ανακοίνωσε ότι μελετώνται εναλλακτικοί
τρόποι υλοποίησης της συμφωνίας, οι οποίοι και θα ευνοούν αποδεδειγμένα τα
συμφέροντα των μετόχων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2000 ο κύκλος εργασιών του
ομίλου LogicDIS ανήλθε σε 8,1 δισ. δραχμές και τα κέρδη προ φόρων σε 1,2 δισ.
δραχμές, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100%. Την ίδια περίοδο η μητρική εταιρεία
εμφανίζει έσοδα ύψους 4,2 δισ. δραχμών και κέρδη προ φόρων 810 εκατ. δραχμών.


Κινήσεις της Παντεχνικής στο Real Estate


Στρατηγικές κινήσεις στις αγορές του εξωτερικού, με άξονα το Real Estate, έχει
ξεκινήσει η εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Συγκεκριμένα, στην αγορά των Βαλκανίων
έχει επιλέξει τη Ρουμανία, στην οποία έχει ιδρύσει, από τον Μάιο, θυγατρική
εταιρεία και έχει ήδη πλειοδοτήσει για την ενοικίαση (διάρκειας 75 ετών) από
τον Δήμο Βουκουρεστίου οικοπέδου εμβαδού 7 στρεμμάτων. Η εταιρεία ήδη άρχισε
την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή κτιρίου εμβαδού 58.000 τετραγωνικών
μέτρων για εμπορικά καταστήματα και γραφεία. Η επένδυση υπολογίζεται σε 40
εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού για τη μακροχρόνια ενοικίαση του διπλανού συμμετρικού με το
παραπάνω οικοπέδου, έχοντας μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Ο τελικός
επενδυτικός και κατασκευαστικός στόχος είναι η δημιουργία δίδυμων πύργων.
Επίσης, η εταιρεία προχώρησε και σε στρατηγική κίνηση στις ΗΠΑ. Απέκτησε το
50% της αμερικανικής κατασκευαστικής EUROCON, με έδρα την Ατλάντα, που ήδη
συμμετέχει σε δημοπρασία 25 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση του
αεροδρομίου της πόλης. Το υπόλοιπο 50% της EUROCON αποκτήθηκε από όμιλο
ελληνοαμερικανικών συμφερόντων που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.


Νέα εξαγορά για τη SINGULAR


Σε νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησε η εταιρεία SINGULAR. Όπως ανακοίνωσε
και με επιστολή της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, απέκτησε την
πλειοψηφία της εταιρείας INTERNET HELLAS Α.Ε. Συγκεκριμένα, η εταιρεία
ολοκλήρωσε την εξαγορά ποσοστού 64,57% που κατείχε η MULTIRAMA ΑΕΒΕ και έτσι
πλέον κατέχει το πλειοψηφικό κομμάτι του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από