Μετοχές του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, της Ιντρακόμ, του ΟΤΕ, της
Panafon, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Εμπορικής Τράπεζας, του
Μαΐλη, των Επιχειρήσεων Αττικής, της Βιοχάλκο, είναι μερικές από τις δεκάδες
που προτείνουν για αγορά οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι στους πελάτες τους.


Στις αναλύσεις τους επισημαίνουν ότι η Σοφοκλέους είναι υποτιμημένη, τονίζουν
τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς και των ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση
με τις αντίστοιχες της Ευρώπης, και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της ελληνικής οικονομίας.


Όλα ξεκίνησαν από την ανακοίνωση της Morgan Stanley στις 17 Αυγούστου, όταν
προχώρησε στην αναθεώρηση του δείκτη της. Περιέλαβε 17 νέες μετοχές της
Σοφοκλέους και «έδιωξε» 6, εν όψει της αναβάθμισης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ
μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 31ης Μαΐου 2001.


Τότε, τις επιφυλακτικές εκτιμήσεις του αναλυτή της Morgan Stanley κ. Riccardo
Barbieri, στις 5 Ιουνίου 2000, τις διαδέχθηκαν η αισιοδοξία και οι εκτιμήσεις
για τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην ελληνική αγορά εν όψει της αναβάθμισης.
Σύμφωνα με την Salomon Smith Barney, οι εισροές ξένων κεφαλαίων λόγω της
αναβάθμισης υπολογίζονται σε 2 δισ. δολάρια.


Οι θετικές εκτιμήσεις των ξένων αλλά και των μεγάλων ελληνικών επενδυτικών
φορέων στηρίζονται στις εξής, κυρίως, διαπιστώσεις:


Πρώτον, το ελληνικό Χρηματιστήριο είναι το φθηνότερο μεταξύ όλων των
ανεπτυγμένων αγορών, σύμφωνα με τον λόγο τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε).


Δεύτερον, έχει σημειωθεί μεγάλη πτώση των τιμών στις μετοχές.


Τρίτον, ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων
είναι μεγαλύτερος από εκείνον των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.


Τέταρτον, τα περιθώρια ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων είναι
μεγαλύτερα, αφού βρίσκονται πιο μακριά από το σημείο κορεσμού της εγχώριας
αγοράς.


Πέμπτον, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι μεγάλος και
υπερβαίνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό.


Έκτον, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια πρόκειται να μειωθούν.


Ενδεικτική είναι η απάντηση που έδωσε σε σχετική μας ερώτηση, στα τέλη
Αυγούστου, ο αναλυτής και υπεύθυνος για την ελληνική κεφαλαιαγορά της Salomon
Smith Barney στο Λονδίνο κ. Πάνος Τζανέτος: «Από την άμεση σύγκριση ελληνικών
και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προκύπτει, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα μετοχές
εταιρειών τηλεπικοινωνιών βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ενώ των τραπεζών στο ίδιο περίπου επίπεδο.


Επίσης, μετοχές ορισμένων εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης παραμένουν
ακριβότερες σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα».


Berenberg Bank


Η Berenberg Bank στις 7 Σεπτεμβρίου ανέφερε ότι η μακρά περίοδος διόρθωσης του
ελληνικού Χρηματιστηρίου τελείωσε, με τη συνέχιση της σύγκλισης των επιτοκίων
και με τη δυναμική ανάκαμψης των τιμών. «Ύστερα από έναν χρόνο σημαντικής
πτώσης, που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη χαμηλότερα κατά 45%, σε σύγκριση με το
ιστορικό του ρεκόρ, πιστεύουμε ότι η διόρθωση για το ελληνικό Χρηματιστήριο
τελείωσε», είπε ο Ralph Luther, ο οποίος διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια
Ολυμπία της Berenberg.


Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, φέτος και το 2001,
ενισχύει τη θετική της άποψη. Η ξένη τράπεζα πιστεύει ότι η αναβάθμιση της
Σοφοκλέους από τη Morgan Stanley, τον Μάιο του 2001, θα προσελκύσει ξένα
κεφάλαια.


«Με έναν λόγο τιμής προς κέρδη Ρ/Ε μόνο 18 το 2001 και με μέση αύξηση κερδών
περισσότερο από 20%, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε ελκυστικά επίπεδα. Στις
επενδυτικές επιλογές των αμοιβαίων κεφαλαίων Ολυμπία περιλαμβάνονται οι
μετοχές των εταιρειών Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, ΟΤΕ, Intracom και
Folli-Follie.


Salomon Smith Barney


Το φθηνότερο Χρηματιστήριο μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών του κόσμου είναι η
Σοφοκλέους, σύμφωνα με στοιχεία της Salomon Smith Barney στις 5 Σεπτεμβρίου, η
οποία προβλέπει εισροές 2 δισ. δολαρίων λόγω της αναβάθμισης.


Με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη των εισηγμένων, το 2000, εταιρειών υπολογίζει τον
λόγο τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) της Σοφοκλέους σε 16,8, που είναι ο μικρότερος
μεταξύ των ανεπτυγμένων χρηματιστηρίων του κόσμου. Ο λόγος αυτός στην ΟΝΕ
είναι 30,7, στις ΗΠΑ είναι 31,7, στον Καναδά 25,4 και στην Ασία 56,8.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν, ο ίδιος οίκος είχε κατατάξει τη
Σοφοκλέους στη δεύτερη θέση, με βάση την ελκυστικότητα.


Έτσι, έχασε την πρώτη θέση η Πορτογαλία, η οποία στις 28 Αυγούστου είχε λόγο
τιμής προς κέρδη 11,8. Σήμερα, στη δεύτερη θέση είναι η Αυστρία (με Ρ/Ε 17,4)
και στην τρίτη θέση η Ιρλανδία (Ρ/Ε 17,9). Η Πορτογαλία έχασε την πρώτη θέση,
μολονότι σημείωσε μικρή πτώση στις τιμές των μετοχών. Όμως, η Salomon
υπολογίζει μικρότερη μερισματική απόδοση (από 5,1% σε 3,5%), γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι προβλέπεται μείωση κερδών. Αντίθετα, στη
Σοφοκλέους παρατηρήθηκε αύξηση τιμών (9,1% από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 5
Σεπτεμβρίου), αλλά η μερισματική απόδοση παρέμεινε σταθερή (2,1%). Η σχέση
αυτή δείχνει ότι υπάρχει θετική εκτίμηση για την κερδοφορία των επιχειρήσεων.


Στο μεταξύ, στα τέλη Αυγούστου, σε επικοινωνία μας με τον αναλυτή και υπεύθυνο
για την ελληνική κεφαλαιαγορά της Salomon Smith Barney στο Λονδίνο κ. Πάνο
Τζανέτο, είχε επισημάνει ότι «από τη σύγκριση των λόγων τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε)
της ελληνικής αγοράς με των υπόλοιπων ανεπτυγμένων αγορών, προκύπτει ότι το
ελληνικό Χρηματιστήριο είναι πολύ ελκυστικό. Βέβαια, το ελληνικό Χρηματιστήριο
δεν συγκρίνεται μόνο ως αγορά, αλλά η σύγκριση γίνεται και σε επίπεδο κλάδων
και εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι
εταιρείες, κυρίως μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης, που έχουν καλά θεμελιώδη μεγέθη
και μετοχές με μεγάλη εμπορευσιμότητα, είναι ιδιαίτερα ελκυστικές.


Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, η εισαγωγή του ευρώ ως εθνικού νομίσματος και η
εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου, δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για
εισροή διεθνών κεφαλαίων.


Πιστεύω ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον, με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης αλλά
και τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση, θα τονώσουν
την αγορά».


Donaldson Lufkin & Jenrette


Με τη διαπίστωση ότι «η Ελλάδα δεν είναι Πορτογαλία» και με τον τίτλο
«Ανάπτυξη, Αξία και Επιχειρηματική Δραστηριότητα» ξεκινά την ανάλυσή της στην
πολυσέλιδη έκθεσή της η Donaldson Lufkin & Jenrette, προσπαθώντας να
απαντήσει στο ερώτημα: Γιατί η αγορά υποτιμά την πραγματική δύναμη των
ελληνικών τραπεζών;


Η έκθεση αυτή του ξένου οίκου, η οποία δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο,
επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση του τραπεζικού κλάδου.


Γενικά, πιστεύει ότι τόσο οι μετοχές των ελληνικών όσο και των ευρωπαϊκών
τραπεζών δεν είναι φθηνές, αλλά ξεχωρίζει την Alpha Bank και την Εθνική
Τράπεζα.


Τις εκτιμήσεις αυτές τις βασίζει, κυρίως, στα εξής:


Πρώτον, στην αναμενόμενη ανάπτυξη από τη ζήτηση για παροχή
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την
Ευρώπη.


Δεύτερον, στην κεφαλαιουχική διάρθρωση, στη ρευστότητα και στον
εξορθολογισμό των ισολογισμών τους, γεγονός που τους δίνει συγκριτικό
πλεονέκτημα.


Τρίτον, στην κερδοφορία, η οποία μπορεί να ενισχυθεί από τη χρήση άλλων
πηγών χρηματοοικονομικών εσόδων.


UBS Warburg


Η UBS Warburg σε πολυσέλιδη (69 σελίδες) έκθεσή της στις 25 Αυγούστου
επισημαίνει τη θετική επίδραση της αναβάθμισης της Σοφοκλέους από την Morgan
Stanley, αν και οι επιπτώσεις θα φανούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της
31ης Μαΐου 2001. Η UBS Warburg τονίζει ότι οι θετικές προοπτικές του ελληνικού
Χρηματιστηρίου στηρίζονται κυρίως στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας (προβλέπεται σε 4,5% το 2000 και το 2001). Μάλιστα, η
ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται ως η «Τίγρις του Ευρώ».


Επίσης, η UBS Warburg αναφέρεται στις προοπτικές των ελληνικών εισηγμένων
επιχειρήσεων, οι οποίες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη σχετικά με
τις αποτιμήσεις τους.


Ο ξένος οίκος, ακόμη, δεν παραλείπει να αναφερθεί, στην πολυσέλιδη έκθεση, για
την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.


Αναφερόμενη στο Χρηματιστήριο και πιο συγκεκριμένα στους κλάδους, η UBS
Warburg είναι πιο θετική για τις τηλεπικοινωνίες και λιγότερο θετική για τις
τράπεζες. Μεταξύ των εταιρειών ξεχωρίζει τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό
Λαμπράκη, στις εταιρείες τηλεπικοινωνίας ξεχωρίζει την Intracom, την Panafon,
τον ΟΤΕ.


Στις τράπεζες ξεχωρίζει την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Εμπορική
Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ προτείνει μείωση θέσης στην Eurobank.


NBG


Θετική ως προς τις προοπτικές του ελληνικού Χρηματιστηρίου, τόσο σε επίπεδο
τιμών όσο και σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, είναι η Εθνική Χρηματιστηριακή. Σε
πρόσφατη (21 Αυγούστου) πολυσέλιδη μελέτη της για το ελληνικό Χρηματιστήριο
και την ελληνική οικονομία επισημαίνεται ότι «προσδοκούμε την εισροή νέων
διεθνών κεφαλαίων σε ελληνικά χρεόγραφα ως συνέπεια της αναβάθμισης από τη
Morgan Stanley, παρότι δεν βλέπουμε την πορεία της αγοράς να παρασύρεται από
τους ξένους επενδυτές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα».


Όσον αφορά τις επενδυτικές επιλογές, «οι τράπεζες παραμένουν η κινητήρια
δύναμη της αγοράς, μολονότι αυξημένο ενδιαφέρον εμφανίζεται σε τομείς της νέας
οικονομίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα συστήματα πληροφορικής, αλλά και σε
επιχειρήσεις που λειτουργούν με επιτυχία σε ανταγωνιστικούς κλάδους, όπως η
ναυτιλία».


Morgan Stanley


Ο νέος αναθεωρημένος δείκτης της Morgan Stanley, ο οποίος ανακοινώθηκε στις 17
Αυγούστου και εφαρμόστηκε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 31ης Αυγούστου
2000, περιλαμβάνει 45 μετοχές της Σοφοκλέους. Ο δείκτης αυτός αυξάνει τη
διαθέσιμη προς τους ξένους κεφαλαιοποίηση σε 60 δισ. δολάρια από 13 δισ.
δολαρία μέχρι πρότινος.


Η αύξηση της διαθέσιμης κεφαλαιοποίησης από την προσθήκη 17 επιπλέον εταιρειών
μεγάλης κεφαλαιοποίησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 24% και ανεβάζει τη στάθμιση
της Ελλάδος στον δείκτη της Morgan Stanley (MSCI), στην Ευρώπη σε 29% και
παγκοσμίως σε 5%. Προηγουμένως, τα ποσοστά ήταν 23,5% και 3,9% αντίστοιχα.


Το ίδιο διάστημα, η Morgan Stanley προχώρησε και σε περαιτέρω αλλαγές στους
αντίστοιχους δείκτες με τις ανεπτυγμένες αγορές.


Έτσι, στον δείκτη της Νέας Ζηλανδίας αφαίρεσε μία μετοχή, της Ιαπωνίας
πρόσθεσε μία νέα και αφαίρεσε 16, της Ισπανίας πρόσθεσε μία και των ΗΠΑ
πρόσθεσε 23 και δεν αφαίρεσε καμία.


Η Αυστραλία συμμετέχει στον δείκτη της Morgan Stanley με ποσοστό 1,29%, η
Αυστρία με 0,1%, το Βέλγιο με 0,38%, ο Καναδάς με 2,88%, η Δανία με 0,41%, η
Φινλανδία με 1,18%, η Γαλλία με 5,42%, η Γερμανία με 4,09%, το Χονγκ Κονγκ με
1,07%, η Ιρλανδία με 0,17%, η Ιταλία με 2,07%, η Ολλανδία με 2,53%, η Νέα
Ζηλανδία με 9,06%, η Νορβηγία με 0,18%, η Πορτογαλία με 0,24%, η Σιγκαπούρη με
0,5%, η Ισπανία με 1,46%, η Σουηδία με 1,52%, η Ελβετία με 2,81%, η Μεγάλη
Βρετανία με 9,66% και οι ΗΠΑ με 50,24%.


Σύμφωνα με υπολογισμούς, η βαρύτητα της ελληνικής αγοράς στον δείκτη της
Morgan Stanley παγκοσμίως είναι περίπου 0,6%, στον δείκτη της Ευρώπης είναι
0,8% και της ΟΝΕ είναι 1,5%.


ΑΒΝ AMRO


Η ανακοίνωση της αναβάθμισης από την Morgan Stanley στα μέσα του 2001 θα
αυξήσει το ενδιαφέρον, θα κάνει πιο θετικές τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας και η αγορά θα ανακάμψει στο τελευταίο τρίμηνο. Αυτό
τόνιζε η έκθεση της ΑΒΝ AMRO στις 10 Αυγούστου, προσθέτοντας ότι η εισαγωγή
της Cosmote τον Οκτώβριο θα προσελκύσει νέα κεφάλαια, αν και μπορεί η εισροή
αυτή να δημιουργήσει προσωρινές πιέσεις στις μετοχές του ΟΤΕ και της Panafon.


Όσο η ελληνική αγορά παραμένει αναδυόμενη, αναμένεται η αύξηση των
τοποθετήσεων των ξένων κεφαλαίων που επενδύουν σε αναπτυσσόμενες αγορές το
φθινόπωρο. Η τάση αυτή έχει σχέση με την ενίσχυση των θέσεων εν όψει του
τέλους του έτους. Η ΑΒΝ AMRO πιστεύει ότι οι περισσότερες μετοχές εταιρειών
μεγάλης κεφαλαιοποίησης (blue chips) και ορισμένες με προοπτικές της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από την αγορά βραχυπρόθεσμα,
γεγονός που θα τις κάνει ελκυστικές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από