Το πράσινο χρώμα αναμένεται να κυριαρχεί στα φανάρια των δρόμων της Αθήνας
που θα οδηγούν στις ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, κατά τις ημέρες
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Σε μειωμένη κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν προς τις ολυμπιακές
εγκαταστάσεις αποσκοπεί το νέο σύστημα που θα αντικαταστήσει το υπάρχον


Η βελτίωση της ροής των οχημάτων στους δρόμους της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα
στις «ολυμπιακές λεωφόρους», μέσω των φωτεινών σηματοδοτών, θα αποτελέσει
αντικείμενο μελέτης της οποίας η εκπόνηση αναμένεται να ανατεθεί έως τα τέλη
Σεπτεμβρίου.


Η μελέτη ­ συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. δραχμών ­ πρόκειται να
ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός χρόνου και θα περιλαμβάνει μέτρα για την
αναβάθμιση ολόκληρου του συστήματος των φωτεινών σηματοδοτών που υπάρχει
σήμερα στην Αθήνα.


Ο στόχος


Στόχος των συναρμοδίων υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών είναι η δημιουργία καλύτερων συνθηκών κυκλοφορίας στους δρόμους
της Αθήνας, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου αναμένεται να αυξηθεί
η κυκλοφορία των οχημάτων και θα απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων
ασφαλείας.


Επίσης, μέσω της μελέτης, αναμένεται να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα για την
ευνόηση της κυκλοφορίας των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας στους
δρόμους της πρωτεύουσας, τόσο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004
όσο και μετά το πέρας.


Η υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμού του συστήματος των φωτεινών σηματοδοτών
αναμένεται να αρχίσει τον Απρίλιο του 2002, ενώ η ολοκλήρωσή του έχει
προσδιορισθεί για τον Δεκέμβριο του 2003, ώστε να καταστεί δυνατή η
δοκιμαστική λειτουργία του νέου συστήματος και να πραγματοποιηθούν οι
διορθώσεις που ενδεχομένως θα χρειασθούν.


Μετρήσεις


Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα των φαναριών άρχισε να αναπτύσσεται από
το 1960, και βελτιώνεται συνεχώς, βάσει των κυκλοφοριακών φόρτων που
παρουσιάζουν κάθε φορά οι δρόμοι της Αθήνας. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
διεξάγονται μετρήσεις, και ανάλογα με την αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων
σε κάποιο δρόμο, αυξάνεται αντίστοιχα και η διάρκεια του πρασίνου χρώματος των
ενδείξεων στους φωτεινούς σηματοδότες.


Η αναβάθμιση του όλου συστήματος, συνολικού προϋπολογισμού 12 δισ. δραχμών,
περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τη δημιουργία ενός Κέντρου Διαχείρισης της
Κυκλοφορίας (ΚΔΚ), που θα παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της κυκλοφορίας των
οχημάτων στους δρόμους της Αθήνας. Το συγκεκριμένο κέντρο θα εφοδιασθεί με
κατάλληλο λογισμικό που θα επιτρέπει την παρέμβαση των χειριστών του για την
αντιμετώπιση εκτάκτων κυκλοφοριακών συμβάντων.


Την ευθύνη για τη λειτουργία του ΚΔΚ θα έχει το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το
οποίο θα συνεπικουρείται στο έργο του από τα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και
Μεταφορών-Επικοινωνιών.


Σε διάφορα σημεία της Αθήνας, προβλέπεται να εγκατασταθούν ειδικές
ηλεκτρονικές πινακίδες, οι οποίες θα πληροφορούν αδιαλείπτως τους οδηγούς για
την κυκλοφοριακή κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους.


Ειδικότερα, το ΚΔΚ θα αποτελείται από το κέντρο φωτεινής σηματοδότησης του
ΥΠΕΧΩΔΕ και από ένα σύστημα οπτικής παρακολούθησης της κυκλοφορίας με κάμερες
τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος, καθώς και εναέριας παρακολούθησης, που θα
φέρουν τα ελικόπτερα του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.


Άμεση πρόσβαση στο ΚΔΚ θα έχουν οι συγκοινωνιακοί φορείς που εποπτεύονται από
το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Εθνικό Κέντρο Αμέσου Βοηθείας
(ΕΚΑΒ) και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και άλλες υπηρεσίες που θα
υποδειχθούν από τη μελέτη που θα εκπονηθεί.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από