πληθωρισμός

11 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201917 Δεκεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201801 Δεκεμβρίου 201816 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201810 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 2018