Καμπούλ

23 Σεπτεμβρίου 202206 Αυγούστου 202222 Δεκεμβρίου 202120 Σεπτεμβρίου 202127 Αυγούστου 202126 Αυγούστου 202123 Αυγούστου 202119 Αυγούστου 202118 Αυγούστου 202117 Αυγούστου 202116 Αυγούστου 202120 Οκτωβρίου 201924 Δεκεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201820 Οκτωβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201816 Αυγούστου 201815 Αυγούστου 201822 Ιουλίου 201825 Ιανουαρίου 201831 Μαΐου 201703 Μαΐου 201716 Νοεμβρίου 201601 Αυγούστου 201623 Ιουλίου 201619 Απριλίου 201628 Δεκεμβρίου 201512 Δεκεμβρίου 201512 Οκτωβρίου 201508 Αυγούστου 201507 Αυγούστου 2015