Δυτική Μακεδονία

30 Σεπτεμβρίου 202114 Ιανουαρίου 202111 Νοεμβρίου 201901 Ιουνίου 201923 Ιανουαρίου 201906 Ιανουαρίου 201923 Απριλίου 201801 Μαρτίου 201826 Φεβρουαρίου 201830 Νοεμβρίου 201620 Μαΐου 201513 Φεβρουαρίου 201511 Φεβρουαρίου 201509 Δεκεμβρίου 201423 Μαΐου 2013