Η πριγκήπισσα Ελισάβετ ανεχώρησε χθες εκ Μάλτας διά την Ελλάδα, επιβαίνουσα του βρεττανικού πολεμικού σκάφους «Σαρπράϊζ». Την προσεχή Πέμπτην επί τη αφίξει της Πριγκηπίσσης Διαδόχου του Αγγλικού θρόνου και του συζύγου της Δουκός του Εδιμβούργου θα γίνη επίσημος τελετή εις το Δημαρχείον Αθηνών και εν συνεχεία κατάθεσις στεφάνου υπό της Πριγκηπίσσης εις το Μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

Η εφεύρεσις ενός μηχανισμού τεχνητής καρδίας και πνευμόνων ανεκοινώθη χθες εις το συνέδριον του Κλήβελαντ της πολιτείας Οχάϊο. Ο μηχανισμός ούτος δύναται να δώσει προσωρινώς τουλάχιστον ζωήν εις πρόσωπα κλινικώς νεκρά. Ηδη ο ανωτέρω μηχανισμός εδοκιμάσθη επιτυχώς εις σκύλους και εντός της εβδομάδος θα γίνη η πρώτη εφαρμογή του εις άνθρωπον. Είναι ένα σύμπλεγμα οργάνων ευρισκόμενον υπό το σώμα του ανθρώπου και το οποίον τίθεται εις επικοινωνίαν με την καρδίαν διά μέσου αφ' ενός μεν της καρωτίδος, αφ' ετέρου δε των δύο κυρίων αρτηριών αι οποίαι τίθενται εις κίνησιν και αρχίζει η κυκλοφορία, ενώ η καρδία και οι πνεύμονες του ασθενούς παραμένουν αργούντες.

ΝΕΟΣ ΚΡΑΤΗΡ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΝΑΝ

Νέος κρατήρ ήνοιξεν εις την Αίτναν και εις ύψος 1360 μέτρων. Αι εκρήξεις, αι προκαλούμεναι εκ του σχηματισμού του νέου κρατήρος, έθεσαν τους κατοίκους της περιοχής εις κατάστασιν συναγερμού. Νέον κύμα λάβας κατέρχεται εκ του ηφαιστείου με ταχύτητα 100 περίπου μέτρων την ώραν. Πιστεύεται πάντως ότι θα χρειασθούν δύο ή τρεις ημέραι προτού αύτη προχωρήση μέχρι του σημείου όπου είχον φθάσει οι προηγούμενοι ρύακες λάβας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από