Πτώση 4,9% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018 κατέγραψε ο δείκτης βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ο μέσος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 4,4%.

Η κατασκευή επίπλων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ η κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση κατά τον Ιούνιο 2020 σε σχέση με τον Μάιο 2020. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουνίου 2020 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουνίου 2019, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης.