Μικρή τονωτική ένεση στην απασχόληση έδωσε το άνοιγμα του τουρισμού τον Ιούλιο, ωστόσο συνολικά στο επτάμηνο καταγράφεται η χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων επτά ετών στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουλίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 306.808, ενώ οι αποχωρήσεις σε 238.897 (οι 87.824 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 151.073 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Προκύπτουν δηλαδή 67.911 καθαρές θέσεις εργασίας, όταν πέρυσι το συγκεκριμένο μήνα υπήρξε αρνητικό ισοζύγιο (-14.691).