Για λίγες ημέρες δεν θα είμαστε «για τα πανηγύρια»...