Παρατείνεται έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 η ισχύς της κοινής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας για την υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ειδών ατομικής προστασίας (μάσκες και απολυμαντικά). Σύμφωνα με την απόφαση, οι υπόχρεοι μπορούν να δηλώνουν τα αποθέματα στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα είτε απευθείας, μέσω του ειδικού συνδέσμου, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο «Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού και Τροφίμων», ενώ συνδέονται στην εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxis.