Ερευνα στις αγορές γάλακτος, σιτηρών και αλεύρων πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19 στην Ελλάδα για επικείμενες ελλείψεις ή/και αυξήσεις στις τιμές συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής. Ειδικότερα, στις 15 Απριλίου 2020 η ΕΑ απέστειλε ερωτηματολόγια για παροχή στοιχείων για αγορές και πωλήσεις, για το διάστημα από τον Φεβρουάριο 2020 έως και τον Απρίλιο 2020, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία των συγκεκριμένων προϊόντων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση των διάμεσων τιμών λευκού γάλακτος και αλεύρων-σιμιγδαλίου στις αλυσίδες σουπερμάρκετ κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 (Ιανουάριος - Μάιος 2020) στη χώρα μας. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής, παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να επεμβαίνει ως αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού».