Τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την ελληνική Ιθαγένεια, έβαλαν χθες τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών. Προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και της ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, τα δύο υπουργεία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, σύμφωνα με το οποίο οι  υπηρεσίες που αφορούν την κτήση της ελληνικής Ιθαγένειας, θα παρέχονται κατά το μέτρο του εφικτού ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών. Η απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, θα συνδράμει ουσιαστικά στη διαφάνεια και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών, στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Εργο της ομάδας εργασίας που συστήνεται για τον σκοπό αυτό, θα είναι, μεταξύ άλλων, η ταχεία και αποτελεσματική εξέλιξη των καθορισμένων δράσεων, η υπόδειξη των κατάλληλων πληροφοριακών εφαρμογών για την υλοποίησή τους, αλλά και η ανάδειξη επιπλέον έργων ωρίμανσης, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση των προς υλοποίηση διαδικασιών.