Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης Gefion Insurance Α/S, με έδρα στη Δανία, αποφάσισε η εποπτική αρχή της Δανίας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority), όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Finanstilsynet είχε επιτρέψει τη δραστηριοποίηση της εν λόγω ασφαλιστικής επιχείρησης και στην Ελλάδα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.