Εγκύκλιο για τους φοιτητές που καλούνται λόγω της υγειονομικής κρίσης να αποχωρήσουν από τις εστίες ή τις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες έμεναν εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Με αυτή δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές (εφόσον δεν ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που μπορούν κατ' εξαίρεση να στεγαστούν σε τουριστικά καταλύματα, καθώς δεν έχουν μόνιμη κατοικία) να μετακινηθούν εφάπαξ δωρεάν με τα μεταφορικά μέσα (υπεραστικά λεωφορεία) των μελών της ΠΟΑΥΣ προς την κατοικία τους εντός της χώρας. Οι φοιτητές καλούνται τώρα να συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Dilosi» (https://dilosi.services.gov.gr,)https://dilosi.services.gov.gr).

Τη δήλωση αυτή θα την επισυνάπτουν σε email με θέμα «Μετακίνηση Φοιτητών Εστιών» στο οποίο θα πρέπει να παραθέτουν μόνο τα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, την πόλη στην οποία βρίσκεται η εστία ή η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία διαμένουν και τον προορισμό μετακίνησής τους. Το email θα αποστέλλεται στο υπουργείο Παιδείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση depminoffice@minedu.gov.gr.