Κόκκινη κάρτα έβγαλε το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής στο νέο καθεστώς των ηλεκτρονικών αποδείξεων, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος των φορολογούμενων. «Δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο φορολόγησης η μη διενέργεια δαπάνης» επισημαίνει το επιστημονικό συμβούλιο για την επιβολή φόρου με συντελεστή 22% στο ποσό των αποδείξεων που θα λείπουν. Στην έκθεσή του επί του φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, το επιστημονικό συμβούλιο υπενθυμίζει ότι με βάση το Σύνταγμα (άρθρο 78), αντικείμενο του φόρου μπορεί να είναι το εισόδημα, η περιουσία ή οι δαπάνες και οι συναλλαγές του φορολογούμενου. «Η επιβαλλόμενη επιβάρυνση δεν παρίσταται συνταγματικώς ανεκτή ούτε υπό την εκδοχή ότι δεν συνιστά φόρο, αλλά κύρωση εξεταζόμενη, ως εκ τούτου, και υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, δεδομένου ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει ο λόγος αποδοκιμασίας του νομοθέτη προς φορολογούμενους οι οποίοι επιλέγουν να δαπανούν ετησίως λιγότερο από το 30% του εισοδήματός τους αλλά ούτε και το δημόσιο συμφέρον που υπηρετείται από την έμμεση επιβολή υποχρέωσης στους φορολογουμένους να δαπανούν τουλάχιστον 30% του εισοδήματός τους (και μέχρι 20.000 ευρώ) κατ΄ έτος» σημειώνει χαρακτηριστικά το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής.