Συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα δημοτικά τέλη αδήλωτων εμβαδών «νομιμοποιημένων» ακινήτων, της δήλωσης κενών και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων, η προθεσμία της οποίας λήγει στις 31.12.2019, της άρσης των πολυετών δεσμεύσεων ακινήτων από τους ΟΤΑ και της περιέλευσης στους ΟΤΑ των αδήλωτων και αγνώστου ιδιοκτήτη ακινήτων κατά την εξελισσόμενη διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου. Με την επιστολή της προς τον υπουργό, η ΠΟΜΙΔΑ ειδικά για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων χώρων που δεν έχουν δηλωθεί στους ΟΤΑ προτείνει να καθοριστεί συγκεκριμένη προθεσμία οικειοθελούς δήλωσης των εμβαδών των χώρων αυτών από τους ιδιοκτήτες τους στους Δήμους, χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, πρόστιμα κ.λπ. ώστε να αρχίσει η άμεση συνείσπραξή τους μέσω των λογαριασμών ρεύματος.