Η πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης. Κόστος από τις επιπτώσεις θα υπάρξει και θα είναι τεράστιο, αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις η ελληνική οικονομία θα ζημιωθεί κατά 700 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του αιώνα. Αλλά αυτό το κόστος και αυτές οι επιπτώσεις δεν αφορούν το απώτερο μόνο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ήδη εδώ.

Είναι παρήγορο ότι οι έλληνες πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Οπως καταδεικνύεται και πάλι από την έρευνα, η κλιματική αλλαγή τοποθετείται δεύτερη στη σχετική κλίμακα μετά την ανεργία και πριν από τη ρύπανση. Η ευαισθητοποίηση αυτή μαρτυρά πως, από την ανακύκλωση έως τη χρήση οικολογικών μέσων μεταφοράς, οι πολίτες είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους συμπεριφορές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Αυτή η καθημερινή προσπάθεια όμως δεν αρκεί. Το βάρος της ευθύνης για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που δεν αφορά μόνο το μέλλον, πέφτει στις κυβερνήσεις και ακόμη περισσότερο στις μεγάλες οικονομίες. Οι πολίτες μπορούν ασφαλώς να βάλουν το δικό τους λιθαράκι για να μειώσουν ο καθένας το προσωπικό του αποτύπωμα του άνθρακα. Είναι όμως οι ηγέτες του κόσμου που οφείλουν να δράσουν άμεσα και να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για τη σωτηρία του πλανήτη. Για μη γυρίσουμε όλοι μαζί στην εποχή του λίθου.