Χωρίς «Ενηλίκους
στην αίθουσα» οι 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα;