Ολοένα και περισσότεροι Τούρκοι επενδύουν στην αγορά των ακινήτων στη χώρα μας για τη χορήγηση της Χρυσής Βίζας, με τους κινέζους επενδυτές να κρατούν τα σκήπτρα έχοντας λάβει πάνω από τις μισές άδειες διαμονής στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Enterprise Greece, το σύνολο των αδειών που έχουν χορηγηθεί έως τις 4 Ιουνίου του 2019 ανέρχεται στις 4.537, όπου αν συμπεριληφθούν και τα μέλη των οικογενειών ο αριθμός των συνολικών αδειών παραμονής φτάνει τις 12.666. Την μερίδα του λέοντος, ήτοι 7.862 άδειες, έχουν οι επενδυτές από την Κίνα και ακολουθούν οι Τούρκοι με 1.113, οι Ρώσοι με 1.042, οι Λιβανέζοι με 373 και οι Ιρακινοί με 359 άδειες.