Τρέχει προεκλογικά η κυβέρνηση να θεσπίσει  τον διαγωνισμό για την άδεια καζίνου στο Ελληνικό αλλά και να συμπληρώσει το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ύστερα από μήνες αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.
Ειδικότερα, με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και αποσκοπεί στην εξάλειψη δυσλειτουργιών του θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο (ΕΚΑΖ) στην Ελλάδα, οι άδειες λειτουργίας καζίνων διακρίνονται σε απλού τύπου και ευρέος φάσματος. Στην πρώτη μορφή επιτρέπεται να διαθέτουν χώρους παιγνίων αλλά και καταλύματα ταξινόμησης τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων ή τριών κλειδιών, καθώς και εμπορικά καταστήματα, εγκαταστάσεις εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης. Η δεύτερη κατηγορία καζίνων εκτός από τους χώρους παιγνίων και τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις μπορεί να διαθέτει ξενοδοχεία τουλάχιστον πέντε αστέρων αλλά και δραστηριότητες όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ κ.λπ.
Η χρονική διάρκεια άδειας για τα καζίνα απλού τύπου είναι 15 χρόνια και για τα ευρέος φάσματος 30 χρόνια.
Για τα πρώτα καζίνα το ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο των ΕΚΑΖ ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και μετά την πάροδο πέντε ετών αυξάνονται σε 5 εκατ. ευρώ. Για τα δεύτερα τα αντίστοιχα ποσά ορίζονται σε 5 και 10 εκατ. ευρώ.
Με άλλες διατάξεις περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς παραχώρησης αδειών καζίνου. Αυτούς τούς αποφασίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Επιπλέον, καθορίζεται ότι εντός τριών μηνών από την επιλογή του παραχωρησιούχου και πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του πλειοδότη. Εξάλλου με την ίδια την τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι «η ανάθεση ορισμένων δραστηριοτήτων σε τρίτους ή η συμμετοχή τρίτων στα κέρδη της ΕΚΑΖ δεν αποτελεί συνεκμετάλλευση της άδειας, ούτε αναιρεί τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα αυτής. Ειδικά η ανάθεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου σε τρίτον επιτρέπεται με απόφαση της ΕΕΕΠ».
Με την ίδια τροπολογία καθορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ το ύψος του απαιτούμενου παραβόλου, υπέρ της ΕΕΕΠ, για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικά διαγωνισμό παραχώρησης άδειας καζίνου.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή παραβόλου υπέρ της ΕΕΕΠ 10.000 ευρώ, για την εξέταση αίτησης που υποβάλλεται στην ΕΕΕΠ από επιχειρήσεις λειτουργίας καζίνου προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια, και 5.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΕΕΕΠ, για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας καζίνου.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στα καζίνα που έχουν ήδη άδεια να ενταχθούν στον πρόσφατο νόμο και στις ευεργετικές του διατάξεις υποβάλλοντας αίτηση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2019.