Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο είναι αναγκαίες προκειμένου να ανακτηθεί η εκπαιδευτική του αξία, να μην είναι απαξιωμένο στις συνειδήσεις μαθητών και γονιών, να μη λειτουργεί το πτυχίο του μόνο σαν αναγκαίο «χαρτί». Τι θετικά έχουν οι εξαγγελίες του υπουργείου:
- Μειώνοντας τον εξεταστικό φόρτο σε όλο το Λύκειο, προσανατολίζει το ενδιαφέρον στο περιεχόμενό τους. Βοηθά στο να σταματήσει η αποστήθιση και να αλλάξει η ρότα της διδασκαλίας σε όφελος της ανάπτυξης της διαδικασίας της μάθησης.
- Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα των μαθητών να προετοιμάζονται για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Γ' Λυκείου. Σήμερα όλοι κάναμε πως δεν καταλαβαίναμε. Ούτε τη γενική παιδεία οι μαθητές παρακολουθούσαν ούτε καλή προετοιμασία για τις Πανελλαδικές γινόταν, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των φροντιστηρίων.
- Η καθιέρωση διαδικασιών ενδυνάμωσης της αξιοπιστίας του απολυτηρίου με ενέργειες συνεργασίας των εκπαιδευτικών στις ενδοσχολικές εξετάσεις απαντά τόσο στην κριτική για χαριστικές βαθμολογίες όσο και στην αναγκαιότητα να μην απαξιώνεται το απολυτήριο. Θα υπολογίζεται αυτό σε ένα ποσοστό στην πρόσβαση, ούτως ώστε να μην κρίνεται αυτή από μια εξέταση. Η ενέργεια αυτή δείχνει εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό και βοηθά στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στα σχολεία.
- Κάνει πραγματικότητα, περιορισμένη έστω, την «ελεύθερη πρόσβαση». Μια πολύ σημαντική τομή που λαμβάνει υπόψη της τις πραγματικές επιθυμίες των υποψηφίων. Η κριτική που γίνεται ότι θα μπαίνουν με διαφορετικά συστήματα στις ίδιες σχολές είναι έωλη, γιατί αυτό συνέβαινε πάντα.
- Διατηρείται το σύστημα πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ΑΕΙ που πρόσφατα δημιουργήθηκε και τους έδωσε νέα πνοή, μαζί με το σύνολο των αλλαγών που έγινε σε αυτά.
Τέλος, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν αλλαγές στο περιεχόμενο σπουδών σε όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.