Η αγωνία για τα αποτελέσματα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων έληξε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το υπουργείο Παιδείας. Φέτος 74.692 υποψήφιοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή, ενώ την περασμένη χρονιά ο αριθμός αυτός ήταν 70.726. Εισήχθησαν δηλαδή φέτος 4.633 περισσότεροι υποψήφιοι.
Ο αριθμός εισακτέων έμεινε σταθερός στις ιατρικές σχολές, ενώ μειώθηκε στις εκκλησιαστικές ακαδημίες. Αυξήθηκε ο αριθμός εισακτέων κατά 6% στα υπόλοιπα τμήματα, ενώ σε συγκεκριμένα τμήματα (Ναυτιλιακά, Πληροφορικής, Τουριστικά, Ψυχολογίας, Γεωπονίας, Χημείας κ.λπ.) αυξήθηκε κατά 12,5%.
Α) Σε ό,τι αφορά το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο συνολικός αριθμός εισακτέων φέτος είναι 4.633 άτομα, ενώ πέρυσι στα αντίστοιχα τμήματα των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ήταν 4.557 άτομα. Συνεπώς, φέτος υπάρχει αύξηση του αριθμού των θέσεων κατά 76 θέσεις.
Β) Σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια (εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), ο συνολικός αριθμός εισακτέων φέτος είναι 46.663 άτομα, ενώ πέρυσι στα αντίστοιχα τμήματα ήταν 43.758 άτομα. Συνεπώς, φέτος υπάρχει αύξηση του αριθμού των θέσεων κατά 2.905 θέσεις.
Γ) Σε ό,τι αφορά τα ΤΕΙ (εκτός των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά), ο συνολικός αριθμός εισακτέων φέτος είναι 23.396 άτομα, ενώ πέρυσι στα αντίστοιχα τμήματα ήταν 22.411 άτομα. Συνεπώς, φέτος υπάρχει αύξηση του αριθμού των θέσεων κατά 985 θέσεις.
1ο Επιστημονικό Πεδίο
Οπως αναμενόταν, στις σχολές υψηλής ζήτησης οι μεταβολές δεν είναι σημαντικές σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Πάντως όλες οι σχολές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, με αύξηση μόνο 20 μορίων που εμφανίζεται η Νομική Αθήνας και με τη μέση αύξηση στις άλλες σχολές να είναι λίγο πιο πάνω από 100 μόρια. Τα θέματα που δόθηκαν ήταν ισοδύναμα με τα περσινά και επομένως δεν έχουμε μεγάλες αναταράξεις.
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Στο Πεδίο αυτό, όπως εξάλλου αναμενόταν, τα Μαθηματικά Προσανατολισμού και η Φυσική Προσανατολισμού κατρακύλησαν τις βάσεις. Τα μαθήματα αυτά είναι αυξημένης βαρύτητας και δίνουν τα περισσότερα μόρια. Αλλά και η Χημεία Προσανατολισμού δυσχέρανε τα παιδιά με τα δυσκολότερα θέματα και τις χαμηλές βαθμολογίες που εμφάνισε. Η μέση μείωση είναι πάνω από 200 μόρια ενώ σε πολλές σχολές της επαρχίας έχουμε πτώση μέχρι και 1.000 μόρια. Η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνέβαλαν στη μείωση των βάσεων.
3ο Επιστηµονικό Πεδίο
Οι υποψήφιοι για το Πεδίο αυτό είναι «παντός καιρού» αφού τα δύσκολα θέματα τους επηρεάζουν λιγότερο από τους υποψηφίους των άλλων Πεδίων. Εδώ συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερο αριθμός αριστούχων. Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο για να μπει κανείς σε μια ιατρική σχολή χρειάζεται μια βαθμολογία κοντά στα 19.000 μόρια και για μια ακόμα χρονιά η Ιατρική Αθήνας δεν έσπασε το φράγμα των 19.000 μορίων. Η Ιατρική Αλεξανδρούπολης εμφανίζει πτώση 200 μορίων, με μέση πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές περίπου 250 μόρια, υψηλότερα από 18.450 μόρια.
4ο Επιστηµονικό Πεδίο
Το εισιτήριο εισαγωγής για τις περιζήτητες οικονομικές σχολές έγινε ακριβότερο, σε πολλές μάλιστα ξεπερνά τα 300 μόρια. Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας προκάλεσε άνοδο των βάσεων, αφού οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν πολύ καλύτερες από πέρυσι και ο αριθμός των αριστούχων είναι αρκετά μεγαλύτερος. Στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής η βάση είναι σχεδόν στα ίδια όρια που ήταν οι βάσεις στις αντίστοιχες σχολές ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά πέρυσι. Στα παιδαγωγικά τμήματα οι αυξήσεις είναι πάνω από 1.000 μόρια, με το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων να σημειώνει αύξησή που προσεγγίζει τα 2.000 μόρια.